Sednice odbora van sedišta Narodne skupštine

Beograd

Četvrtak, 3. decembar 2020.

Осма седницa Oдбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, одржао је 3. децембра седницу ван седишта Народне скупштине, у хотелу Метропол у Београду, на којој је представљен Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Ниша за 2019. годину.


3. децембар 2020. Осма седницa Oдбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

3. децембар 2020. Осма седницa Oдбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

Седници су, поред чланова и заменика чланова Одбора, присуствовали и председник Савета Државне ревизорске институције (ДРИ) др Душко Пејовић са сасрадницима и представници Града Ниша.

Председник Савета ДРИ др Душко Пејовић је навео да је извршена ревизија приложених финансијских извештаја Града Ниша за 2019. годину, и да је оцењено да су припремљени у складу са законом и прописима, али да су утврђене одређене неправилности због којих није било могуће да ДРИ да позитивно мишљење, већ је дато мишљење са резервом. Пејовић је детаљно указао на шта је ДРИ скренула пажњу, као и на дате препоруке. Утврђене неправилности су разврстане по приоритетима, односно редоследу по којем треба да буду отклоњене, навео је председник Савета ДРИ и изразио очекивање да ће у одазивном извештају Град Ниш отклонити неправилности првог приоритета, које је могуће у року од 90 дана исправити.

У наставку, одржана је седница Пододбора за разматрање извештаја о обављеним ревизијама ДРИ, на којој су размотрени секторски извештаји Државне ревизорске институције – Сектор број 2 и Сектор број 4. Након разматрања, Одбор је на предлог Пододбора прихватио наведене секторске извештаје, као и то да се продлози закључака поводом разматрања тих извештаја утврде на некој од наредних седница Одбора.

У наставку седнице, председник Савета ДРИ представио је Извештај о ревизији завршног рачуна буџета Републике Србије за 2019. годину. У оквиру ове ревизије, обухваћени су финансијски извештаји 26 субјекта ревизије, од чега је 17 директних буџетских корисника и девет индиректних, навео је Пејовић. Од тог броја, изражено је 13 позитивних мишљења и 13 мишљења са резервом, навео је др Душко Пејовић и додао да није било негативних оцена, ни уздржавања од давања оцена. Члановима Одбора детаљно је представио налазе, препоруке и мере предузете у поступку ревизије, истичући да је дато укупно 110 препорука. И у овом случају, изразио је очекивање да ће у одазивном извештају бити отклоњене неправилности које је могуће у року од 90 дана исправити.

Седници је председавала председница Одбора др Александра Томић, а присуствовали су чланови и заменици чланова Одбора: Виктор Јевтовић, Зоран Бојанић, Душко Тарбук, Оливера Пешић, Ана Белоица, Горан Ковачевић, Светлана Милијић, Братимир Васиљевић, Зоран Томић, Ана Чарапић, Угљеша Марковић, Радован Тврдишић, Војислав Вујић и др Милорад Мијатовић.

Седнице одбора ван седишта Народне скупштине одржавају се уз подршку Програма Уједињених нација за развој (УНДП) и Швајцарске агенције за развој и сарадњу (СДЦ), у оквиру пројекта „Јачање надзорне улоге и јавности у раду Народне скупштине”.


Video (1)

Četvrtak, 3. decembar 2020. | Osma sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava 03.12.2020.

Beograd: Foto galerija

Ostale sednice ovog odbora

Sreda, 28. decembar 2022. 13. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Sombor Ima fotografija
Petak, 17. decembar 2021. 56. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Vranje Ima fotografija Ima video snimaka
Utorak, 14. septembar 2021. 42. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Vrnjacka Banja Ima fotografija Ima video snimaka
Utorak, 15. jun 2021. 33. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Arandjelovac Ima fotografija Ima video snimaka
Ponedeljak, 5. april 2021. 27. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Sremska Mitrovica Ima fotografija Ima video snimaka
Utorak, 22. decembar 2020. 16. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Kosovska Mitrovica Ima fotografija
Ponedeljak, 21. decembar 2020. 15. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Novi Sad Ima fotografija Ima video snimaka
Četvrtak, 3. decembar 2020. Osma sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Beograd Ima fotografija Ima video snimaka
Sreda, 18. novembar 2020. Šesta sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Beograd Ima fotografija Ima video snimaka
Petak, 1. novembar 2019. 91. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Čačak Ima fotografija Ima video snimaka
Petak, 6. septembar 2019. 84. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Zrenjanin Ima fotografija Ima video snimaka
Petak, 31. maj 2019. 76. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Kruševac Ima fotografija Ima video snimaka
Utorak, 18. septembar 2018. 55. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Leskovac Ima fotografija Ima video snimaka
Sreda, 18. jul 2018. 52. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Subotica Ima fotografija Ima video snimaka
Sreda, 30. avgust 2017. 27. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Novi Sad Ima fotografija Ima video snimaka
Četvrtak, 17. septembar 2015. 62. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Beograd Ima fotografija Ima video snimaka

Obratite se odboru Narodne skupštine

Popunite formular i pošaljite poruku

Ukoliko želite da se obratite nekom od odobra Narodne skupštine, popunite formular prikazan ispod sa neophodnim podacima i kliknite na dugme Pošalji.

**Od tri ponuđena kontakta (telefon, adresa i e-mail) obavezno je popuniti bar jedan.

Poruka može imati maksimalno 1000 karaktera.

Polja obeležena zvezdicom (*) su neophodna da biste poslali formular.

Sednice odbora van sedišta Narodne skupštine se organizuju i ova podstrana je izrađena uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), u okviru projekta „Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine”.
Stavovi i sadržaj na ovoj podstrani ne predstavljaju nužno stanovište UNDP i SDC.