Sednice odbora van sedišta Narodne skupštine

Subotica

Sreda, 18. jul 2018.

52. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

Чланови Одбора одржали су 18. јула 2018. године, 52. седницу ван седишта у Суботици, на којој су размотрили Извештај о спроведеној ревизији Града Суботице и ефеката спроведених препорука ДРИ, питање превенције корупције на локалном нивоу, Извештај Пододбора за разматрање извештаја о обављеним ревизијама Државне ревизорске институције о разматрању секторских извештаја Државне ревизорске институције, са предлогом закључака и усвојили закључке поводом разматрања секторских извештаја Државне ревизорске институције.


18. јул 2018. 52. седница Одбора за финансије, републичи буџет и контролу трошења јавних средстава

18. јул 2018. 52. седница Одбора за финансије, републичи буџет и контролу трошења јавних средстава

Седници су присуствовали градоначелник Суботице Богдан Лабан, начелник Северно-бачког округа Драги Вучковић, председник Државне ревизорске институције Душко Пејовић, као и представнице Агенције за борбу против корупције Маријана Обрадовић, помоћница директора у Сектору за превенцију и Зорана Кепник Хинић и Алмира Медуњанин.

Градоначелник Суботице Богдан Лабан истакао је у обраћању члановима Одбора да је за Суботицу важно што је била у прилици да буде домаћин недавно одржаној седници Владе Републике Србије, као и овој седници Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Народне скупштине, што говори о опредељености носилаца власти да свој рад учине видљивијим за све грађане Србије. Он је навео и да Суботица представља добар пример употребе јавних финансија, као и да је стабилизовала пословање свог јавног сектора, реализовала инфраструктурне пројекте и привукла директне стране инвестиције.

Извештај о спроведеној ревизији Града Суботице и ефеката спроведених препорука ДРИ представио је председник Савета ДРИ Душко Пејовић, који је истакао да је Суботица, након ревизије, добила у фебруару 2017. године одазивни извештај о поступању за отклањање недостатака из првог извештаја, као и да је све недостатке отклонила у року. Неправилности на које је ДРИ указала у финансијским извештајима односе се на погрешну економску класификацију, погрешну организациону класификацију и попис и евиденцију имовине, навео је Пејовић. Он је додао да ће убудуће ДРИ ревидирати све инвестиције у свим локалним самоуправама које су започете, а годинама нису завршене. Што се тиче неправилности пословања, што је на локалу проблем уопште, Пејовић је истакао да је уочена неправилност преузетих обавеза за плате и порезе и доприносе за плате на терет послодавца, пренетих обавеза и извршених расхода без правног основа, пренетих обавеза у односу на пренету апропријацију, расходе који су супротни прописима из области јавних набавки и преузетих обавеза без спроведеног обавезног јавног конкурса. Пејовић је додао и да је укупан износ неправилности у износу од преко 474 милиона динара.

Говорећи о самом раду ДРИ, председник Савета је навео и да је у 2017.години ДРИ изрекла 2.518 препорука, од којих је спроведено 1.566 или 62 одсто, док само 126 или 5 одсто није спроведено. Такође, до сада ДРИ није имала контролу свога рада кроз механизам колегијалног прегледа, који спроводи СИГМА, те се очекује да ће се та контрола спровести следеће године, закључио је Пејовић.

О превенцији корупције на локалном нивоу говориле су представнице Агенције за борбу против корупције које су истакле два основна механизма антикорупцијских јавних политика на локалу, а то су израда локалних антикорупцијских планова, што предвиђа и Акциони план за Поглавље 23 – јачање антикорупцијских механизама на локалном нивоу, као и локални планови интегритета. Представнице Агенције су представиле резултате рада Агенције за 2017.годину, које је Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава размотрио и прихватио на претходној седници.

У току седнице, Пододбор за разматрање извештаја о обављеним ревизијама Државне ревизорске институције одржао је своју Трећу седницу, на којој су размотрени секторски извештаји ДРИ за претходну годину, а које су представили овлашћени државни ревизори.

На овој седници, којом је председавао члан Пододбора и заменик председнице Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Милан Лапчевић размотрени су извештаји сектора за ревизију буџета и буџетских фондова Републике Србије, за ревизију организација обавезног социјалног осигурања, за ревизију Народне банке Србије, јавних агенција и других корисника јавних средстава, за ревизију буџета локалних власти, за ревизију јавних предузећа, привредних друштава и других правних лица које је основао или има учешће у капиталу или у управљању корисник јавних средстава и за ревизију сврсисходности пословања.

Након расправе чланови Пододбора поднели су Одбору Извештај о разматрању извештаја о обављеним ревизијама Државне ревизорске институције о разматрању секторских извештаја Државне ревизорске институције, са предлогом закључака.

У наставку рада, чланови Одбора прихватили су Извештај Пододбора и усвојили закључке поводом разматрања секторских извештаја Државне ревизорске институције.

Ова седница Одбора одржана у оквиру пројекта „Јачање надзорне улоге и јавности у раду Народне скупштине, друга фаза“, који спроводе Програм Уједињених нација за развој (УНДП) и Народна скупштина Републике Србије, а финансира Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ).

Седници је председавала председница Одбора др Александра Томић, а присуствовали су следећи чланови и заменици чланова Одбора: Зоран Бојанић, Соња Влаховић, Горан Ковачевић, Оливера Пешић, Србислав Филиповић, Милан Лапчевић, Иван Манојловић, Миљан Дамјановић, др Милорад Мијатовић, Снежана Б.Петровић, Војислав Вујић и Золтан Пек, као и народни посланици који нису чланови Одбора Томислав Жигманов, Милимир Вујадиновић и др Десанка Репац.


Video (1)

Sreda, 18. jul 2018. | 52. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava 18.07.2018.

Subotica: Foto galerija

Ostale sednice ovog odbora

Petak, 17. decembar 2021. 56. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Vranje Ima fotografija Ima video snimaka
Utorak, 14. septembar 2021. 42. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Vrnjačka Banja Ima fotografija Ima video snimaka
Utorak, 15. jun 2021. 33. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Aranđelovac Ima fotografija Ima video snimaka
Ponedeljak, 5. april 2021. 27. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Sremska Mitrovica Ima fotografija Ima video snimaka
Utorak, 22. decembar 2020. 16. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Vrdnik Ima fotografija
Ponedeljak, 21. decembar 2020. 15. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Novi Sad Ima fotografija Ima video snimaka
Četvrtak, 3. decembar 2020. Osma sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Beograd Ima fotografija Ima video snimaka
Sreda, 18. novembar 2020. Šesta sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Beograd Ima fotografija Ima video snimaka
Petak, 1. novembar 2019. 91. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Čačak Ima fotografija Ima video snimaka
Petak, 6. septembar 2019. 84. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Zrenjanin Ima fotografija Ima video snimaka
Petak, 31. maj 2019. 76. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Kruševac Ima fotografija Ima video snimaka
Utorak, 18. septembar 2018. 55. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Leskovac Ima fotografija Ima video snimaka
Sreda, 18. jul 2018. 52. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Subotica Ima fotografija Ima video snimaka
Sreda, 30. avgust 2017. 27. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Novi Sad Ima fotografija Ima video snimaka
Četvrtak, 17. septembar 2015. 62. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Beograd Ima fotografija Ima video snimaka

Obratite se odboru Narodne skupštine

Popunite formular i pošaljite poruku

Ukoliko želite da se obratite nekom od odobra Narodne skupštine, popunite formular prikazan ispod sa neophodnim podacima i kliknite na dugme Pošalji.

**Od tri ponuđena kontakta (telefon, adresa i e-mail) obavezno je popuniti bar jedan.

Poruka može imati maksimalno 1000 karaktera.

Polja obeležena zvezdicom (*) su neophodna da biste poslali formular.

Sednice odbora van sedišta Narodne skupštine se organizuju i ova podstrana je izrađena uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), u okviru projekta „Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine”.
Stavovi i sadržaj na ovoj podstrani ne predstavljaju nužno stanovište UNDP i SDC.