Ekonomski kokus Narodne skupštine

Održan četvrti sastanak Ekonomskog kokusa

Petak, 29. septembar 2017. |

Na četvrtom sastanku članovi Ekonomskog kokusa, razmatrali su predloge amandmana koje će Ekonomski kokus uložiti na Predlog zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju, a koji će se naći na dnevnom redu iduće sednice Narodne skupštine.