Odbor za međunacionalne odnose

 • Sreda, 26. oktobar 2011.

  Petnaesta sednica Odbora za međunacionalne odnose

  Odbor za međunacionalne odnose održao je Petnaestu sednicu 26. oktobra. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Miletić Mihajlović, a sednici su prisustvovali ministar za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu Milan Marković i direktor Uprave za ljudska i manjinska prava Nenad Đurđević sa saradnicom.

 • Petak, 8. april 2011.

  Održano Javno slušanje o unapređenju položaja Roma i implementaciji dekade Roma

  Povodom obeležavanja Svetskog dana Roma, Odbor za međunacionalne odnose u saradnji sa Pododborom za razmatranje pitanja u vezi sa unapređenjem položaja Roma i implementaciju Dekade Roma, organizovao je u Domu Narodne skupštine, 8. aprila, avno slušanje na temu ''Analiza postojećeg stanja u sprovođenju Strategije za unapređenje položaja Roma i implementacije Dekade Roma''.

 • Četvrtak, 24. mart 2011.

  Četrnaesta sednica Odbora za međunacionalne odnose

  Odbor za međunacionalne odnose održao je Četrnaestu sednicu 24. marta. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Miletić Mihajlović.

 • Sreda, 16. februar 2011.

  Trinaesta sednica Odbora za međunacionalne odnose

  Na sednici Odbora za međunacionalne odnose, koja je održana 16. februara, razmatran je Izveštaj o radu Ministarstva za ljudska i manjinska prava za 2010. godinu, u delu koji se odnosi na sektor manjinskih prava.

 • Četvrtak, 13. maj 2010.

  Dvanaesta sednica Odbora za međunacionalne odnose

  Članovi Odbora za međunacionalne odnose su, na sednici od 13. maja, obavili razgovor sa predstavnicima Ministarstva za ljudska i manjinska prava o aktuelnim pitanjima u vezi sa predstojećim izborima za nacionalne savete nacionalnih manjina (način organizovanja, raspored i broj biračkih mesta).

 • Četvrtak, 8. april 2010.

  Treća sednica Pododbora za razmatranje pitanja u vezi sa unapređenjem položaja Roma i implementacijom Dekade Roma

  Povodom Svetskog dana Roma, Pododbor za razmatranje pitanja u vezi sa unapređenjem položaja Roma i implementacijom održao je Treću sednicu u formi javnog slušanja uz učešće predstavnika Ministarstava rada i socijalne politike, Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Ministarstva zdravlja, Ministarstva prosvete, Ministarstva kulture, Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja, Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave grada Beograda, UNCHR-a, OEBS-a, NDI-a i ostalih brojnih nevladinih organizacija.

 • Utorak, 16. mart 2010.

  Jedanaesta sednica Odbora za međunacionalne odnose

  Odbor za međunacionalne odnose održao je Jedanaestu sednicu 16. marta. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Miletić Mihajlović, a sednici su prisustvovali ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar Čiplić i državni sekretar Ministarstva za ljudska i manjinska prava Aniko Muškinja Hajnrih.

 • Četvrtak, 10. decembar 2009.

  Održavno javno slušanje na temu „Apatridija i siromaštvo u Srbiji“

  Odbori Narodne skupštine za smanjenje siromaštva, za rad, boračka i socijalna pitanja i za međunacionalne odnose, uz podršku UNHCR-a i UNDP-a, održali su zajedničku sednicu u formi javnog slušanja na temu „Apatridija i siromaštvo u Srbiji“.

 • Sreda, 25. novembar 2009.

  Deveta sednica Odbora za međunacionalne odnose

  Odbor za međunacionalne odnose održao je Devetu sednicu 25. novembra. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Miletić Mihajlović.

 • Petak, 24. jul 2009.

  Osma sednica Odbora za međunacionalne odnose

  Odbor za međunacionalne odnose je, na sednici od 24. jula, razmatrao u pojedinostima Predlog zakona o naciopnalnim savetima nacionalnih manjina.