17. oktobar 2019. 141. skupština IPU - zatvaranje

17. oktobar 2019. 141. skupština IPU - usvajanje Beogradske deklaracije

17. oktobar 2019. Završna konferencija za novinare pred zatvaranje 141. Skupštine IPU

17. oktobar 2019. Bilateralni susreti predsednice Narodne skupštine

17. oktobar 2019. Aktivnosti članova delegacije Narodne skupštine u IPU

16. oktobar 2019. Bilateralni susreti predsednice Narodne skupštine

16. oktobar 2019. Generalna debata – Poseban segment: Nagrada za buduće politike (FPA) 2019 za osnaživanje mladih

16. oktobar 2019. 141. skupština IPU nastavak generalne debate

16. oktobar 2019. Aktivnosti članova delegacije Narodne skupštine u IPU

15. октобар 2019. Радионица посвећена 30. годишњици усвајања Конвенције УН о правима детета

15. oktobar 2019. Bilateralni susreti šefa delegacije Narodne skupštine u IPU dr Vladimira Orlića

15. oktobar 2019. 141. skupština IPU – poseban segment posvećen obeležavanju 130. godišnjice IPU

15. oktobar 2019. Bilateralni susreti predsednice Narodne skupštine

15. oktobar 2019. Bilateralni susreti članova delegacije Narodne skupštine

14. oktobar 2019. 141. skupština IPU glasanje o urgentnoj tački

14. oktobar 2019. 141. skupština IPU nastavak generalne debate

14. oktobar 2019. Bilateralni susreti predsednice Narodne skupštine

14. oktobar 2019. Narodne poslanice Sandra Božić i Jelena Mijatović na Forumu mladih parlamentaraca

14. oktobar 2019. 141. skupština IPU - grupna fotografija

14. oktobar 2019. 141. skupština IPU početak generalne debate

14. oktobar 2019. Glavni savet 141. Skupštine IPU

14. oktobar 2019. Generalni sekretar Narodne skupštine na sastanku Asocijacije generalnih sekretara parlamenata IPU

14. oktobar 2019. predsednica Narodne skupštine Maja Gojković predsedava Nadzornom odboru 141. skupštine IPU

14. oktobar 2019. Potpredsednik Narodne skupštine i član delegacije u IPU prof. dr Vladimir Marinković na Stalnom odboru za demokratiju i ljudska prava 141. Skupštine IPU

14. oktobar 2019. Prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković, član delegacije Narodne skupštine u IPU na Stalnom odboru za održivi razvoj, finansije i trgovinu 141. Skupštine IPU

13. oktobar 2019. Svečana ceremonija otvaranja 141. skupštine IPU

13. oktobar 2019. Dolazak nacionalnih delegacija na svečano otvaranje 141. zasedanja Interparlamentarne unije

13. oktobar 2019. Prva zvanična konferencija za novinare pred otvaranje 141. Skupštine IPU

13. oktobar 2019. Bilateralni susreti predsednice Narodne skupštine

13. oktobar 2019. Posebna tematska grupa Foruma parlamentarki

13. oktobar 2019. Forum parlamentarki

12. oktobar 2019. Bilateralni susreti predsednice Narodne skupštine

12. oktobar 2019. Delegacija Narodne skupštine na sastanku Geopolitičke grupe 12+ na 141. Skupštini IPU

12. oktobar 2019. Dr Aleksandra Jerkov na sastanku Odbora za ljudska prava parlamentaraca 141. Skupštine IPU

11. oktobar 2019. Bilateralni susreti predsednice Narodne skupštine

11. oktobar 2019. Sastanak Izvršnog komiteta 141. Skupštine IPU

10. oktobar 2019. Aktivnosti predsednice Narodne skupštine

30. jun 2019. sastanak Interparlamentarne unije u Ženevi

8. februar 2019. Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković na svečanoj ceremoniji u Ženevi potpisala je Sporazum između Narodne skupštine i Interparlamentarne unije sa generalnim sekretarom IPU Martinom Čangongom, povodom organizovanja 141. skupštine IPU u Beogradu od 13. do 17. oktobra 2019. godine

30. jun 2019. Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković na sastanku, u formatu „kvinteta“, Interparlamentarne unije u Ženevi