Saopštenja za javnost

15. septembar, Međunarodni dan demokratije

Petak, 13. septembar 2019. |

U nedelju, 15. septembra, obeležava se Međunarodni dan demokratije, koji je Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila 2007. godine, podstičući sve zemlje da jačaju i učvršćuju demokratiju.