Odbori, pododbori, radne grupe

19. sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove

Ponedeljak, 15. oktobar 2018. |

Odbor za odbranu i unutrašnje poslove, na sednici održanoj 15. oktobra 2018. godine, razmatrao je tromesečne informacije o radu Ministarstva odbrane za poslednja dva kvartala prethodne i prva dva kvartala tekuće godine.

 • Sreda, 10. oktobar 2018.

  18. sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove

  Na sednici Odbora, održanoj 10. oktobra, razmatrana je informacija o radu Ministarstva unutrašnjih poslova za periode oktobar–decembar 2017. i januar–mart, odnosno april–jun 2018. godine, kao i izveštaj Ministarstva unutrašnjih poslova o stanju bezbednosti u Republici Srbiji za periode januar–jun, odnosno jul–decembar 2017. i januar–jun 2018. godine.

 • Sreda, 10. oktobar 2018.

  Prva sednica Radne grupe za prava nacionalnih manjina

  Na Prvoj sednici Radne grupe za prava nacionalnih manjina, održanoj 10. oktobra, razmotrena su pitanja vezana za izbore za nacionalne savete nacionalnih manjina i ostvarivanje prava narodnih poslanika pripadnika nacionalnih manjina da se služe svojim jezikom u obraćanju u Narodnoj skupštini.

 • Sreda, 10. oktobar 2018.

  22. sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti

  Odbor za kontrolu službi bezbednosti na 22. sednici održanoj 10. oktobra 2018. godine razmatrao je i usvojio Izveštaj o radu Bezbednosno-informativne agencije i Izveštaj o stanju bezbednosti Republike Srbije za prethodni period. Direktor Agencije Bratislav Gašić i pripadnici Agencije informisali su članove Odbora o aktuelnom stanju bezbednosti u Republici Srbiji.

 • Utorak, 9. oktobar 2018.

  Četvrta sednica Odbora za prava deteta

  Na sednici, održanoj 9. oktobra, članovi Odbora informisali su se o inicijativi „Naše dete-naša odluka“ – Predlog za izmenu i dopunu porodičnog zakona.

 • Utorak, 9. oktobar 2018.

  83. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Na sednici održanoj 9. oktobra 2018. godine, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmotrili su amandmane na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine.

 • Petak, 5. oktobar 2018.

  15. sednica Odbora za zaštitu životne sredine

  Na sednici, održanoj 5. oktobra 2018. godine, članovi Odbora razmotrili su amandmane na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine.

 • Sreda, 3. oktobar 2018.

  51. sednica Odbora za spoljne poslove

  Na sednici održanoj 3. oktobra, članovi Odbora za spoljne poslove usvojili su sedam inicijativa za posete, konstatovali redovne aktivnosti stalnih delegacija, usvojili izveštaje o realizovanim posetama i konstatovali realizovane parlamentarne i ostale realizovane kontakte.

 • Utorak, 2. oktobar 2018.

  82. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo su, na sednici, održanoj 2. oktobra, razmotrili Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu, koji je podnela Vlada.

 • Utorak, 2. oktobar 2018.

  14. sednica Odbora za zaštitu životne sredine

  Na sednici, Odbora za zaštitu životne sredine, održane 2. oktobra, članovi Odbora razmotrili su više predloga zakona koje je podnela Vlada, a koji se nalaze na dnevnom redu Prve sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini.

 • Utorak, 2. oktobar 2018.

  57. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava su, na sednici održanoj 2. oktobra 2018. godine, razmotrili Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu.

 • Ponedeljak, 1. oktobar 2018.

  33. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

  Na sednici Odbora, održanoj 1. oktobra, članovi Odbora razmotrili su dosadašnju realizaciju podsticaja u poljoprivredi, kao i moguće izmene u zakonu kojim se uređuje poljoprivredno zemljište.

 • Petak, 28. septembar 2018.

  81. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Na sednici održanoj 28. septembra, Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je razmotrio više predloga zakona koje je podnela Vlada, a koji su predloženi za dnevni red Prve sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2018. godini.

 • Četvrtak, 27. septembar 2018.

  44. sednica Odbora za evropske integracije

  Odbor za evropske integracije je, na sednici održanoj 27. septembra 2018. godine, razmotrio Izveštaj o pregovorima o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji tokom predsedavanja Republike Estonije (jun–decembar 2017) i Izveštaj o sprovođenju Nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina EU (NPAA), za drugo tromesečje 2018. godine.

 • Četvrtak, 27. septembar 2018.

  56. sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

  Na sednici od 27. septembra, članovi Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja razmotrili su Odluku Republičke izborne komisije o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini.

 • Sreda, 26. septembar 2018.

  80. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Na sednici, od 26. septembra, članovi Odbora razmotrili su amandmane na više predloga zakona, koje je podnela Vlada, a koji se nalaze na dnevnom redu Desetog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.

 • Utorak, 25. septembar 2018.

  30. sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

  Na sednici od 25. septembra, članovi Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva razmotrili su u pojedinostima Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4