Odbori, pododbori, radne grupe

32. sednica Pododbora za praćenje stanja u poljoprivredi u marginalnim – najnerazvijenijim područjima Republike Srbije

Petak, 27. jul 2018. |

Na 32.sednici, održanoj 27. jula, članovi Pododbora za praćenje stanja u poljoprivredi u marginalnim-najnerazvijenijim područjima Republike Srbije razgovarali su o krmnom bilju u ishrani stoke i pripremi senaže za kvalitet i količinu mleka i mesa i zdravlje preživara.

 • Četvrtak, 19. jul 2018.

  78. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Na sednici Odbora, održane 19. jula, Odbor je razmotrio amandmane na Predlog zakona o ljudskim ćelijama i tkivima, koji je podnela Vlada.

 • Četvrtak, 19. jul 2018.

  16. sednica Odbora za zdravlje i porodicu

  Članovi Odbora za zdravlje i porodicu su, na sednici održanoj 19. jula, razmotrili u pojedinostima predloge zakona o ljudskim ćelijama i tkivima, o presađivanju ljudskih organa i o izmenama i dopunama Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama.

 • Sreda, 18. jul 2018.

  52. sednica Odbora za finansije, republiči budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Članovi Odbora održali su 18. jula 2018. godine, 52. sednicu van sedišta u Subotici, na kojoj su razmotrili Izveštaj o sprovedenoj reviziji Grada Subotice i efekata sprovedenih preporuka DRI, pitanje prevencije korupcije na lokalnom nivou, Izveštaj Pododbora za razmatranje izveštaja o obavljenim revizijama Državne revizorske institucije o razmatranju sektorskih izveštaja Državne revizorske institucije, sa predlogom zaključaka i usvojili zaključke povodom razmatranja sektorskih izveštaja Državne revizorske institucije.

 • Sreda, 18. jul 2018.

  52. sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

  Na sednici Odbora, od 18. jula, članovi Odbora razmotrili su ostavku koju je na funkciju narodnog poslanika podneo Meho Omerović.

 • Sreda, 18. jul 2018.

  41. sednica Odbora za evropske integracije

  Odbor za evropske integracije je, na sednici održanoj 18. jula 2018. godine, koja je bila zatvorena za javnost, razmotrio i dao pozitivno mišljenje o Predlogu pregovaračke pozicije Republike Srbije za Međuvladinu konferenciju o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji za Pregovaračko poglavlje 2 „Sloboda kretanja radnika“.

 • Sreda, 18. jul 2018.

  48. sednica Odbora za spoljne poslove

  Odbor za spoljne poslove održao je danas, 18. jula 2018. godine, 48. sednicu, koja je na zahtev članova Odbora, bila zatvorena za javnost.

 • Utorak, 17. jul 2018.

  30. sednica Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

  Na sednici Odbora, održanoj 17. jula u Subotici, usvojen je sledeći dnevni red:

 • Utorak, 17. jul 2018.

  28. sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

  Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva je, na sednici održanoj 17. jula 2018. godine, koja je bila zatvorena za javnost, razmotrio i dao pozitivno mišljenje o Predlogu pregovaračke pozicije Republike Srbije za Međuvladinu konferenciju o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji za Pregovaračko poglavlje 2 –„ Sloboda kretanja radnika“.

 • Utorak, 17. jul 2018.

  42. sednica Odbora za evropske integracije

  Odbor za evropske integracije je, na sednici održanoj 17. jula 2018. godine, razmotrio u načelu Predlog zakona o ljudskim ćelijama i tkivima, Predlog zakona o presađivanju ljudskih organa i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama.

 • Utorak, 17. jul 2018.

  38. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

  Na sednici Odbora, održane 17. jula, članovi Odbora razmotrili su Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva.

 • Utorak, 17. jul 2018.

  26. sednica Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

  Na sednici Odbora, održanoj 17. jula razmatran je, u načelu, Predlog zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola između Republike Srbije i Međunarodne agencije za atomsku energiju uz Sporazum između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Međunarodne agencije za atomsku energiju o primeni garantija u vezi sa Ugovorom o neširenju nuklearnog oružja, koji je podnela Vlada.

 • Utorak, 17. jul 2018.

  77. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održane 17. jula, članovi Odbora razmotrili su Predlog zakona o ljudskim ćelijama i tkivima, koji je podnela Vlada i konstatovali da je u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Repubike Srbije.

 • Ponedeljak, 16. jul 2018.

  32. sednicu Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

  Na sednici održanoj 16. jula, razmotrena je Informacija o radu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za drugi kvartal 2018. godine.

 • Ponedeljak, 16. jul 2018.

  15. sednica Odbora za zdravlje i porodicu

  Članovi Odbora za zdravlje i porodicu razmotrili su, na sednici održanoj 16. jula, u načelu tri predloga zakona koji su na dnevnom redu Devetog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.

 • Petak, 13. jul 2018.

  37. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

  Članovi Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu su, na sednici održanoj 13. jula, utvrdili Predlog odluke o izboru članova Komisije za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija i uputili je Narodnoj skupštini na razmatranje.

 • Četvrtak, 12. jul 2018.

  51. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Na sednici od 12. jula, članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava razmotrili su više izveštaja o radu, godišnjih izveštaja i finansijskih planova Agencije za borbu protiv korupcije, Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i Komisije za hartije od vrednosti.

Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Nedelja, 19. avgust
 • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar događaja