Radna tela

46. sednica Odbora za spoljne poslove

Ponedeljak, 18. jun 2018. |

Na sednici održanoj 18. juna, članovi Odbora usvojili su šest inicijativa za posete, konstatovali redovne aktivnosti stalnih delegacija, usvojili izveštaje o realizovanim posetama i konstatovali ostale realizovane kontakate.

 • Petak, 15. jun 2018.

  18. sednica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova

  Članovi Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova su na sednici, održanoj 15. juna, razmotrili u pojedinostima Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina.

 • Petak, 15. jun 2018.

  73. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo su, na sednici održanoj 15. juna, razmotrili amandmane podnete na devet predloga zakona, koji su na dnevnom redu Sedmog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 11. sazivu.

 • Sreda, 13. jun 2018.

  14. sednica Odbora za zdravlje i porodicu

  Na sednici Odbora, održane 13. juna, članovi Odbora razmotrili su Informacije o radu Ministarstva zdravlja za period oktobar-decembar 2017. godine.

 • Utorak, 12. jun 2018.

  24. sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

  Na sednici održanoj 12. juna, članovi Odbora su razmotrili Informaciju o radu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, za period od 1. oktobra do 31. decembra 2017. godine i za period od 1. januara do 31. marta 2018. godine.

 • Utorak, 12. jun 2018.

  35. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

  Na sednici, od 12. juna, članovi Odbora razmotrili su više predloga zakona, koje je podnela Vlada i narodni poslanici, a koji se nalaze na dnevnom redu Sedmog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.

 • Utorak, 12. jun 2018.

  17. sednica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova

  Na sednici od 12. juna, članovi Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova razmotrili su, u načelu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisama, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina.

 • Utorak, 12. jun 2018.

  72. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo su na sednici od 12. juna razmotrili predloge zakona koji su na dnevnom redu Sedmog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.

 • Petak, 8. jun 2018.

  34. sednica Odbora za pravosuđe državnu upravu i lokalnu samoupravu

  Na sednici Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, održanoj 8. juna, članovi Odbora razmatrali su predlog kandidata za izbor člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije, koji su podnela udruženja novinara u Republici Srbiji i predlog kandidata za izbor članova Odbora Agencije za borbu protiv korupcije, koji su podneli Zaštitnik građana i Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

 • Četvrtak, 7. jun 2018.

  49. sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

  Na sednici održanoj 7. juna, članovi Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja su razmotrili Odluku Republičke izborne komisije o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini.

 • Sreda, 6. jun 2018.

  48. sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

  Na sednici održanoj 6. juna, članovi Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja su razmotrili ostavku koju je na funkciju narodnog poslanika podneo Željko Sušec.

 • Sreda, 6. jun 2018.

  50. sednica Odbora za finansije, republiči budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Na sednici od 6. juna, članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava razmotrili su, u pojedinostima, Predlog zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu, Predlog zakona o finansijskom obezbeđenju, Predlog zakona o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o platnim uslugama i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Narodnoj banci Srbije.

 • Sreda, 6. jun 2018.

  71. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je, na kraćoj sednici održanoj 6. juna, razmotrio amandman koji je podneo Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima.

 • Sreda, 6. jun 2018.

  70. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je, na sednici održanoj 6. juna, razmotrio amandmane na predloge zakona koji se razmatraju na Šestom vanrednom zasedanju Narodne skupštine u Jedanaestom sazivu.

 • Sreda, 6. jun 2018.

  29. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

  Na sednici održanoj 6. juna 2018. godine, članovi Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku razmatrali su, u pojedinostima, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju, koje je podnela Vlada.

 • Utorak, 5. jun 2018.

  30. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

  Na sednici održanoj 5. juna 2018. godine, članovi Odbora razmatrali su usklađivanje Zakona o dobrobiti životinja sa Zakonom o stočarstvu, ukidanje zabrane uzgajanja krznašica i dr.

 • Utorak, 5. jun 2018.

  45. sednica Odbora za spoljne poslove

  Na kraćoj sednici, održanoj 5. juna, članovi Odbora usvojili su tri inicijative za posete.

Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1