Radna tela

51. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Četvrtak, 23. novembar 2017. |

Na sednici, održanoj 23. novembra, članovi Odbora razmotrili su amandman na Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o osnivanju Transportne zajednice, koji je podnela Vlada.

 • Utorak, 21. novembar 2017.

  36. sednica Odbora za administrativo-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

  Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, na sednici održanoj 21. novembra, razmotrio je obaveštenja generalnog sekretara Narodne skupštine o izricanju mere održavanja reda narodnom poslaniku Balši Božoviću, na Drugoj sednici Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini; obaveštenja zamenika generalnog sekretara Narodne skupštine o izricanju mera održavanja reda narodnim poslanicima Nemanji Šaroviću, Radoslavu Milojičiću i Bošku Obradoviću, na Drugoj sednici Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini, kao i obaveštenja zamenika generalnog sekretara Narodne skupštine o izricanju mere održavanja reda narodnom poslaniku Nemanji Šaroviću, na Drugoj sednici Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini.

 • Utorak, 21. novembar 2017.

  31. sednica Odbora za spoljne poslove

  Na sednici Odbora, održanoj 21. novembra, članovi su usvojili više inicijativa za posete i izveštaj o realizovanoj poseti.

 • Ponedeljak, 20. novembar 2017.

  26. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

  Na sednici Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, održanoj 20. novembra, utvrđen je Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Osnovnog suda u Novom Sadu Anđelki Stanojević, zbog izbora za sudiju Višeg suda u Novom Sadu.

 • Ponedeljak, 20. novembar 2017.

  49. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je na sednici, održanoj 20. novembra, razmotrio amandmane na predloge zakona koji su na dnevnom redu Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini.

 • Petak, 17. novembar 2017.

  11. sednica Odbora za zdravlje i porodicu

  Članovi Odbora za zdravlje i porodicu su, na sednici održanoj 17. novembra, razmotrili u pojedinostima Predlog zakona o medicinskim sredstvima i Predlog zakona o dopunama Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva, koje je podnela Vlada.

 • Sreda, 15. novembar 2017.

  Osma sednica Odbora za dijasporu i Srbe u regionu

  Na sednici održanoj 15. novembra Odbor je razmatrao pitanje povratka dijaspore u maticu i iskorišćenosti kapaciteta naše dijaspore u podsticanju ekonomskog i privrednog razvoja Republike Srbije, na kojoj je Organizacija srpskih studenata iz inostranstva predstavila projekat “Podsticaj za promociju povratka mladih-kako vratiti mlade u Srbiju“.

 • Sreda, 15. novembar 2017.

  35. sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

  Na sednici održanoj 15. novembra, članovi Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja utvrdili su predlog skupštinskog budžeta za 2018. godinu u iznosu od 2.131.717.000 dinara i uputili ga Ministarstvu finansija na mišljenje, u skladu sa Zakonom o Narodnoj skupštini i Poslovnikom.

 • Utorak, 14. novembar 2017.

  30. sednica Odbora za spoljne poslove

  Na sednici održanoj 14. novembra, članovi Odbora za spoljne poslove usvojili su četiri inicijative za posete, konstatovali redovne aktivnosti stalnih delegacija Narodne skupštine i usvojili više izveštaja o realizovanim posetama.

 • Utorak, 14. novembar 2017.

  30. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava je, na sednici održanoj 14. novembra, razmotrio Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora Klinički centri/C između Republike Srbije i Evropske investicione banke.

 • Utorak, 14. novembar 2017.

  28. sednica Odbora za evropske integracije

  Na sednici Odbora, održanoj 14. novembra, članovi Odbora razmotrili su Predlog zakona o medicinskim sredstvima, koji je podnela Vlada, u načelu.

 • Ponedeljak, 13. novembar 2017.

  21. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

  Na sednici održanoj 13. novembra, članovi Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu razmotrili su Informaciju o radu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za treći kvartal 2017. godine.

 • Petak, 10. novembar 2017.

  22. sednica Pododbora za praćenje stanja u poljoprivredi u marginalnim-najnerazvijenijim područjima Republike Srbije

  Na sednici, održanoj 10. novembra, članovi Pododbora za praćenje stanja u poljoprivredi u marginalnim–najnerazvijenijim područjima Republike Srbije, razmotrili su osiguranje u poljoprivredi.

 • Četvrtak, 9. novembar 2017.

  Osma sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove

  Na sednici održanoj 9. novembra, članovi Odbora razmatrali su Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Švedske o saradnji u oblasti sprovođenja zakona, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmeni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Španije o recipročnom priznavanju i zameni nacionalnih vozačkih dozvola, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Federalne službe obezbeđenja Ruske Federacije o saradnji i zajedničkom delovanju, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o saradnji u oblasti zaštite od prirodnih i drugih katastrofa, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Kraljevine Belgije o policijskoj saradnji, Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael u vezi sa vojnom, odbrambenom i odbrambeno-industrijskom saradnjom i Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Grčke o saradnji u okviru Atinskog multinacionalnog strateško-pomorskog koordinacionog centra („AMSCC“).

 • Sreda, 8. novembar 2017.

  Održano javno slušanje na temu „Sprovođenje ciljeva održivog razvoja: uloga Narodne skupštine“

  U organizaciji Odbora za spoljne poslove, u Domu Narodne skupštine, održano je javno slušanje na temu „Sprovođenje ciljeva održivog razvoja: uloga Narodne skupštine“. Javno slušanje organizovano je u saradnji sa Fokus grupom za razvoj mehanizama procesa implementacije Ciljeva održivog razvoja Narodne skupštine i Programa za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP).

 • Sreda, 8. novembar 2017.

  48. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je održao sednicu 8. novembra, na kojoj su razmotreni, u načelu, predlozi zakona koji su predloženi za dnevni red Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2017. godini.

 • Utorak, 7. novembar 2017.

  10. sednica Odbora za zdravlje i porodicu

  Na sednici održanoj 7. novembra, članovi Odbora razmatrali su, u načelu, Predlog zakona o medicinskim sredstvima i Predlog zakona o dopunama Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva i odredili predstavnika Odbora za člana Komisije za borbu protiv HIV/AIDS-a i tuberkuloze Vlade Republike Srbije.