Multilateralne parlamentarne institucije

Najintezivniji vid multilateralne parlamentarne saradnje Narodne skupštine Republike Srbije odvija se učešćem u aktivnostima multilateralnih parlamentarnih institucija i organizacija u kojima Narodna skupština ima status punopravnog člana (najčešće) ili pridruženog člana, odnosno posmatrača. Narodnu skupštinu u ovim institucijama predstavljaju njene stalne delegacije.

Predlog odluke o sastavu stalnih delegacija podnosi predsednik Narodne skupštine, u konsultaciji sa predsednicima poslaničkih grupa, vodeći računa o proporcionalnoj zastupljenosti političkih stranaka i zastupljenosti polova, a odluku o utvrđivanju sastava stalnih delegacija donosi Narodna skupština.

Spisak naših delegacija u multilateralnim parlamentarnim institucijama možete videti na ovoj stranici.


Interparlamentarna unija – Republika Srbija – 125 godina saradnje

Publikacija posvećena obeležavanju 125 godina članstva Srbije u Interparlamentarnoj uniji.

Beograd, 2016.


Funkcionisanje međunarodnih parlamentarnih organizacija

Priručnik za narodne poslanike i zaposlene u Službi Narodne skupštine o učešću parlamentarnih delegacija u radu međunarodnih parlamentarnih organizacija.

Beograd, 2012.