Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje

Stupanjem na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, 1. septembra 2013. godine, Srbija je dobila status pridružene države Evropskoj uniji i započela je sa ispunjavanjem novih obaveza koje nisu bile sadržane u Prelaznom trgovinskom sporazumu, poput fazne liberalizacije pristupa javnim nabavkama dveju strana, pristupa tržištu nekretnina, zaštite od diskriminacije legalno zaposlenih državljana Srbije u državama EU, zaštite od diskriminacije u poslovanju privrednih društava dve strane, kao i dalje usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa propisima EU.

Stupanjem na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju formiraju se nova zajednička tela za njegovo sprovođenje, na izvršnom nivou, a prema članu 12. Sporazuma, politički dijalog na parlamentarnom nivou se odvija u okviru Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje koji čine poslanici Narodne skupštine i poslanici Evropskog parlamenta. Parlamentarni odbor se osniva u skladu sa članom 125, sa ciljem razmatranja svih aspekata odnosa između Srbije i Evropske unije i svih važnih političkih i ekonomskih pitanja u procesu evropskih integracija Srbije, naročito u sprovođenju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Konstitutivni sastanak Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Srbije održan je u Beogradu, 15. novembra 2013. godine u Domu Narodne skupštine. Odbor se sastoji od podjednakog broja članova Narodne skupštine i Evropskog parlamenta, a prema Poslovniku usvojenom na Prvom sastanku, sastaje se najmanje dva puta godišnje. Na kraju svakog sastanka i rasprave o pitanjima sa dnevnog reda, usvaja se Deklaracija i preporuke koje se upućuju Savetu za stabilizaciju i pridruživanje, kao i institucijama Srbije i Evropske unije.

Sastav Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje iz reda narodnih poslanika Narodne skupštine Republike Srbije:


 1. dr Vladimir Orlić, član, za predsednika,
  Mladen Grujić, za zamenika člana,
 2. Elvira Kovač (Kovács Elvira), član, za potpredsednika,
  Olja Petrović, za zamenika člana,
 3. Veroljub Arsić, za člana,
  Dušica Stojković, za zamenika člana,
 4. Dragan Šormaz, za člana,
  Nemanja Popović, za zamenika člana,
 5. Sandra Božić, za člana,
  Vesna Marković, za zamenika člana,
 6. Marijan Rističević, za člana,
  prof. dr Ljubiša Stojmirović, za zamenika člana,
 7. Nemanja Joksimović, za člana,
  Rajko Kapelan, za zamenika člana,
 8. prof. dr Vladimir Marinković, za člana,
  Marko Parezanović, za zamenika člana,
 9. dr Aleksandra Tomić, za člana,
  Dubravka Filipovski, za zamenika člana,
 10. Miloš Terzić, za člana,
  Đorđe Dabić, za zamenika člana,
 11. Ilija Životić, za člana,
  Stefan Srbljanović, za zamenika člana,
 12. Hadži Milorad Stošić, za člana,
  Jelisaveta Veljković, za zamenika člana,
 13. Đorđe Milićević, za člana,
  Dijana Radović, za zamenika člana,
 14. Jasmina Karanac, za člana
  Dubravka Kralj, za zamenika člana,
 15. Šaip Kamberi (Shaip Kamberi), za člana,
  Marija Jevđić, za zamenika člana.

Aktivnosti:

 • Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Srbije održao je 12. sastanak 28. januara 2021. godine, u formatu video konferencije, kojim su kopredsedavali dr Vladimir Orlić, na čelu delegacije Narodne skupštine Republike Srbije u POSP i Tanja Fajon, na čelu delegacije Evropskog parlamenta u POSP.
  12. sastanak 28. januar 2021. (možete pogledati ovde)

 • Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Srbije održao je 11. sastanak 30. i 31. oktobra 2019. godine, u Domu Narodne skupštine, kojim su kopredsedavali dr Vladimir Orlić, na čelu delegacije Narodne skupštine Republike Srbije u POSP i Tanja Fajon, na čelu delegacije Evropskog parlamenta u POSP.
  11. sastanak 30. oktobar 2019. (možete pogledati ovde I)
  11. sastanak 30. oktobar 2019. (možete pogledati ovde II)
  11. sastanak 31. oktobar 2019. (nastavak možete pogledati ovde I)

 • Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Srbije održao je deseti sastanak 27. marta 2019. godine u Strazburu, kojim su kopredsedavali Eduard Kukan, na čelu delegacije Evropskog parlamenta i dr Vladimir Orlić, na čelu delegacije Narodne skupštine Republike Srbije.

 • Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Srbije održao je deveti sastanak 29. i 30. oktobra 2018. godine u Domu Narodne skupštine, kojim su kopredsedavali dr Vladimir Orlić, na čelu delegacije Narodne skupštine Republike Srbije u POSP i Eduard Kukan, na čelu delegacije Evropskog parlamenta u POSP.
  Deveti sastanak 29. oktobar 2018. (možete pogledati ovde)
  Deveti sastanak 30. oktobar 2018. (nastavak možete pogledati ovde)

 • Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Srbije održao je osmi sastanak 13. i 14. juna 2018. godine u Strazburu, kojim su kopredsedavali Eduard Kukan, na čelu delegacije Evropskog parlamenta i dr Vladimir Orlić, na čelu delegacije Narodne skupštine Republike Srbije.

 • Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Srbije održao je sedmi sastanak 20. i 21. decembra 2017. godine u Domu Narodne skupštine, kojim su kopredsedavali dr Vladimir Orlić, na čelu delegacije Narodne skupštine Republike Srbije u POSP i Eduard Kukan, na čelu delegacije Evropskog parlamenta u POSP.
  Sedmi sastanak 20. decembar 2017. (možete pogledati ovde)
  Sedmi sastanak 21. decembar 2017. (nastavak možete pogledati ovde)

 • Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Srbije održao je šesti sastanak 13-14. septembra 2017. godine u Strazburu, kojim su kopredsedavali Eduard Kukan, na čelu delegacije Evropskog parlamenta i dr Vladimir Orlić, na čelu delegacije Narodne skupštine Republike Srbije.

 • Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Srbije održao je peti sastanak 22. i 23. septembra 2016. godine u Domu Narodne skupštine, kojim su kopredsedavali dr Vladimir Orlić, na čelu delegacije Narodne skupštine Republike Srbije u POSP i Eduard Kukan, na čelu delegacije Evropskog parlamenta u POSP.
  Peti sastanak 22. septembra 2016. (možete pogledati ovde)
  Peti sastanak 23. septembra 2016. (nastavak možete pogledati ovde)

 • Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Srbije održao je četvrti sastanak 7-8. oktobra 2015. godine u sedištu Evropskog parlamenta, Strazburu, kojim su kopredsedavali Igor Šoltes, zamenik predsednika delegacije Evropskog parlamenta i dr Vladimir Orlić, na čelu delegacije Narodne skupštine Republike Srbije.

 • Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Srbije održao je treći sastanak 19-20. marta 2015. godine u Domu Narodne skupštine, kojim su kopredsedavali dr Vladimir Orlić, na čelu delegacije Narodne skupštine Republike Srbije u POSP i Eduard Kukan, na čelu delegacije Evropskog parlamenta u POSP.
  Treći sastanak 19. mart 2015. (možete pogledati ovde)
  Treći sastanak 20. mart 2015. (nastavak možete pogledati ovde)

 • Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Srbije održao je drugi sastanak 26-27. novembra 2014. godine u Strazburu, kojim su kopredsedavali Eduard Kukan, na čelu delegacije Evropskog parlamenta i dr Vladimir Orlić, na čelu delegacije Narodne skupštine Republike Srbije.
 • Prvi konstitutivni sastanak Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropska unija – Republika Srbija održan je 15. novembra 2013. godine u Domu Narodne skupštine.
  Uvodna obraćanja možete pogledati ovde.
  Radni deo sastanka možete pogedati ovde.
  Na kraju sastanka, članovi Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropska unija-Srbija usvojili su zajedničku Deklaraciju i Preporuke i, u skladu sa članom 7. Poslovnika Parlamentarnog odbora i članom 125. Sporazuma o stabilizaciji i pridrživanju, uputili ih Savetu za stabilizaciju i pridruživanje, kao i institucijama Srbije i Evropske unije. Deklaraciju i Preporuke možete pogledati ovde.
  Po završetku Prvog sastanka, kopredsedavajući Parlamentarnom odboru Ivan Andrić i Eduard Kukan dali su izjave za medije, koje možete pogledati ovde.