Zakoni u proceduri

Naziv Datum Predlagač Preuzmi
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima 6. oktobar 2023. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Amandmana na Međunarodni sporazum o šećeru 6. oktobar 2023. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o dopuni Zakona o potvrđivanju Evropske povelje o lokalnoj samoupravi 6. oktobar 2023. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu 6. oktobar 2023. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o kontroli opasnosti od velikih udesa koji uključuju opasne supstance 6. oktobar 2023. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o proceni uticaja na životnu sredinu 6. oktobar 2023. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Palestine o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša 29. septembar 2023. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Antigve i Barbude o uzajamnom ukidanju viza 15. septembar 2023. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Togo o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša 15. septembar 2023. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o restriktivnim merama zbog teških povreda ljudskih prava 12. septembar 2023. narodni poslanik prof. dr Zoran Dragišić PDF
Predlog zakona o građanskom partnerstvu 8. septembar 2023. Poslanička grupa Zeleno - levi front, Ne davimo Beograd PDF
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnom DNK registru 1. septembar 2023. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Mađarske o razmeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka 1. septembar 2023. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Međunarodnog sporazuma između Evropske unije i Republike Srbije o učešću Republike Srbije u programu Evropske unije Program Digitalna Evropa za period 2021-2027. 1. septembar 2023. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o graničnoj kontroli u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju 1. septembar 2023. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tadžikistan o međusobnom ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih/zvaničnih pasoša 1. septembar 2023. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Gvineje Bisao o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i specijalnih pasoša 25. avgust 2023. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o unapređenoj strateškoj saradnji u oblasti odbrane 25. avgust 2023. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kube o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i servisnih pasoša 25. avgust 2023. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Bolivarske Republike Venecuele o ukidanju viza za nosioce običnih pasoša 25. avgust 2023. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Svete Lucije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša 25. avgust 2023. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina 24. jul 2023. narodni poslanici Šaip Kamberi, Selma Kučević, Enis Imamović i Aleksandar Olenik PDF
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava 3. jul 2023. narodni poslanici Šaip Kamberi, Enis Imamović, Selma Kučević i Aleksandar Olenik PDF
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i organizacije Multinacionalne snage i posmatrači o operaciji na Sinajskom poluostrvu 16. jun 2023. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o stavljanju van snage Zakona o rodnoj ravnopravnosti 12. jun 2023. narodni poslanici poslaničke grupe SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK PDF
Predlog zakona o dopunama zakona o radu 29. maj 2023. narodni poslanik Aleksandar Olenik PDF
Predlog zakona o dopuni Zakona o oružju i municiji 9. maj 2023. narodni poslanik Dejan Bulatović PDF
Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o ljudskim ćelijama i tkivima 5. maj 2023. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o presađivanju ljudskih organa 5. maj 2023. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o osnovnama sistema obrazovanja i vaspitanja 18. april 2023. narodni poslanici Poslaničke grupe UJEDINjENI - SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA PDF
Predlog zakona o izmeni i dopuni krivičnog zakonika 11. april 2023. narodni poslanik Aleksandar Olenik PDF
Predlog zakona za izgradnju i održavanje filtera industrijskih gasova velikih stacionarnih izvora zagađenja 4. april 2023. narodni poslanici Poslaničke grupe UJEDINjENI - SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA PDF
Predlog zakona za vršenje tehničkog nadzora investitora koji obavlja geološka istraživanja i eksploataciju rudnog blaga 4. april 2023. narodni poslanici Poslaničke grupe UJEDINjENI - SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA PDF
Predlog zakona za izgradnju i održavanje prečistača komunalnih i industrijskih otpadnih voda 4. april 2023. narodni poslanici Poslaničke grupe UJEDINjENI - SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA PDF
Predlog zakona o koncesionim istraživanjima i eksploataciji rudnog blaga 4. april 2023. narodni poslanici Poslaničke grupe UJEDINjENI - SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA PDF
Predlog zakona o koncesionim naknadama za istraživanje i eksploataciju rudnog blaga 4. april 2023. narodni poslanici Poslaničke grupe UJEDINjENI - SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA PDF
Predlog zakona o dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti 28. februar 2023. narodni poslanici Poslaničke grupe UJEDINjENI - SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA PDF
Predlog zakona o privremenom izdržavanju dece iz Alimentacionog fonda 28. februar 2023. narodni poslanici Poslaničke grupe UJEDINjENI - SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA PDF
Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina 7. februar 2023. narodni poslanici Šaip Kamberi, Enis Imamović, Selma Kučević i Aleksandar Olenik PDF
Predlog zakona o izmenama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju 25. januar 2023. narodni poslanik Miroslav Aleksić PDF
Predlog zakona o izmenama zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 12. decembar 2022. narodni poslanici Nikola Nešić, Nebojša Zelenović, Aleksandar Jovanović, dr Jelena Kalajdžić, Danijela Nestorović, Milinka Nikolić, Nebojša Cakić i dr Đorđe Miketić PDF
Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom 12. decembar 2022. narodni poslanici Nikola Nešić, Nebojša Zelenović, Aleksandar Jovanović, dr Jelena Kalajdžić, Danijela Nestorović, Milinka Nikolić, Nebojša Cakić i dr Đorđe Miketić PDF
Predlog zakona o potvrđivanju Drugog dodatnog protokola uz Konvenciju o visokotehnološkom kriminalu o pojačanoj saradnji i otkrivanju elektronskih dokaza 2. decembar 2022. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o vanrednom kriznom porezu na dobit pravnih lica 1. decembar 2022. narodni poslanici Radomir Lazović, doc. dr Biljana Đorđević, prof. dr Đorđe Pavićević, Robert Kozma i prof. dr Jelena Jerinić PDF
Predlog zakona o izmenama Zakona o porezima na imovinu 1. decembar 2022. narodni poslanici Radomir Lazović, doc. dr Biljana Đorđević, prof. dr Đorđe Pavićević, Robert Kozma i prof. dr Jelena Jerinić PDF
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica 29. novembar 2022. narodni poslanici Marinika Tepić, Borko Stefanović, Dejan Bulatović, Jelena Milošević, dr Danijela Grujić, Tatjana Pašić, Dalibor Jekić i Đorđo Đorđić PDF
Predlog zakona o izmeni Zakona o zdravstvenom osiguranju 25. novembar 2022. narodni poslanici Nikola Nešić, Nebojša Zelenović, Aleksandar Jovanović, dr Jelena Kalajdžić, Danijela Nestorović, Milinka Nikolić, Nebojša Cakić i dr Đorđe Miketić PDF
Predlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dohodak građana 23. novembar 2022. narodni poslanici Radomir Lazović, doc. dr Biljana Đorđević, prof. dr Đorđe Pavićević, Robert Kozma i prof. dr Jelena Jerinić PDF
Predlog zakona o zakupu stanova i kuća za stanovanje i kontrolisanoj zakupnini 23. novembar 2022. narodni poslanici Radomir Lazović, doc. dr Biljana Đorđević, prof. dr Đorđe Pavićević, Robert Kozma i prof. dr Jelena Jerinić PDF
Predlog zakona o vraćanju umanjenih penzija 25. oktobar 2022. narodni poslanici dr Zoran Lutovac, dr Nenad Mitrović, Srđan Milivojević, Miodrag Gavrilović i Tatjana Manojlović PDF
Predlog zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika 25. oktobar 2022. narodni poslanici Đurđević Stamenkovski Milica, Dragićević Nikola, Nikolić Dragan, Miljanić Dragana, Zečević Zoran, Marić Sanja, Bukumirović Bojana i Erac Strahinja PDF
Predlog zakona o radu 30. septembar 2022. 16 narodnih poslanika Poslaničke grupe UJEDINjENI - SSP, PSG, SINDIKAT SLOGA, PZP PDF
Predlog zakona o hitnoj medicinskoj pomoći 29. septembar 2022. narodni poslanik Milija Miletić PDF
Predlog zakona o izmeni i dopunama Zakona o elektronskim medijima 27. septembar 2022. narodni poslanik Marijan Rističević PDF
Predlog zakona o vraćanju dela oduzetih penzija i određivanju minimalne penzije 19. septembar 2022. 16 narodnih poslanika Poslaničke grupe UJEDINjENI - SSP, PSG, SINDIKAT SLOGA, PZP PDF
Predlog zakona o izmenama Zakona o udžbenicima 15. septembar 2022. narodni poslanici Milenković Kerković prof. dr Tamara, Kostić mr Ivan, Obradović Boško, Jakovljević Milovan, Vasić Radmila i Puškić Borko PDF
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom informisanju i medijima 15. septembar 2022. narodni poslanici Kostić mr Ivan, Milenković Kerković prof. dr Tamara, Obradović Boško, Jakovljević Milovan, Vasić Radmila i Puškić Borko PDF
Predlog zakona o dopuni Zakona o trgovini 15. septembar 2022. narodni poslanici Milenković Kerković prof. dr Tamara, Kostić mr Ivan, Obradović Boško, Jakovljević Milovan, Vasić Radmila i Puškić Borko PDF
Predlog zakona o izmenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 15. septembar 2022. podneli narodni poslanici Milenković Kerković prof. dr Tamara, Kostić mr Ivan, Obradović Boško, Jakovljević Milovan, Vasić Radmila i Puškić Borko PDF
Predlog zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije prema penzionerima nastalog u periodu od novembra 2014. godine do 30. septembra 2018. godine na osnovu Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija 15. septembar 2022. narodni poslanici Milenković Kerković prof. dr Tamara, Kostić mr Ivan, Obradović Boško, Jakovljević Milovan, Vasić Radmila i Puškić Borko PDF
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu 15. septembar 2022. narodni poslanici Milenković Kerković prof. dr Tamara, Kostić mr Ivan, Obradović Boško, Jakovljević Milovan, Vasić Radmila i Puškić Borko PDF