Doneta akta

Naziv Datum Službeni glasnik Vrsta akta Preuzmi
Odluka o raspisivanju izbora za odbornike skupština gradova i skupština opština u Republici Srbiji 1. novembar 2023. 95/23 Odluka PDF
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2024. godinu 26. oktobar 2023. 92/23 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2024. godinu 26. oktobar 2023. 92/23 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2024. godinu 26. oktobar 2023. 92/23 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2024. godinu 26. oktobar 2023. 92/23 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2023. godinu 26. oktobar 2023. 92/23 Odluka PDF , DOC
Autentično tumačenje odredbe člana 243. stav 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, broj 25/19) 26. oktobar 2023. 92/23 Autentično tumačenje PDF , DOC
Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora za izbornu kampanju 26. oktobar 2023. 92/23 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika i članova Republičke komisije za energetske mreže 26. oktobar 2023. 92/23 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru člana Veća Agencije za sprečavanje korupcije 26. oktobar 2023. 92/23 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 26. oktobar 2023. 92/23 Odluka PDF , DOC
Odluka o dopuni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 26. oktobar 2023. 92/23 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru ministra privrede 6. septembar 2023. 75/23 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2023. godinu 6. septembar 2023. 75/23 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2023. godinu 6. septembar 2023. 75/23 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2023. godinu 6. septembar 2023. 75/23 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2023. godinu 6. septembar 2023. 75/23 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru člana Saveta Komisije za kontrolu državne pomoći 26. jul 2023. 62/23 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Statut Regulatornog tela za elektronske komunikacije i poštanske usluge 26. jul 2023. 62/23 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 26. jul 2023. 62/23 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 26. jul 2023. 62/23 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru ministra prosvete 25. jul 2023. 61/23 Odluka PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Izveštaja Regulatornog tela za elektronske medije o nadzoru programa komercijalnih pružalaca medijskih usluga za period od oktobra 2022. godine do kraja marta 2023. godine sa posebnim osvrtom na izveštavanje o slučajevima nasilja u televizijskim programima 11. jul 2023. 57/23 Zaključak PDF , DOC
Odluka o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti koje su dovele do masovnih ubistava u Osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar" i na teritoriji Smedereva i Mladenovca - u Malom Orašju i Duboni, utvrđivanja propusta u vršenju nadležnosti i preduzimanju odgovarajućih radnji, utvrđivanja odgovornosti nadležnih lica i predlaganja mera 11. jul 2023. 57/23 Odluka PDF , DOC
Odluka o razrešenju člana Vlade 11. jul 2023. 57/23 Odluka PDF , DOC
Odluka o prihvatanju Izveštaja o bezbednosnoj situaciji u Republici Srbiji nastaloj nakon masovnih ubistava u OŠ „Vladislav Ribnikar“ u Beogradu i na području Smedereva i Mladenovca - u Malom Orašju i Duboni 11. jul 2023. 57/23 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku dužnosti sudije Ustavnog suda 28. april 2023. 35/23 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o rebalansu Finansijskog plana Agencije za energetiku Republike Srbije za 2023. godinu 28. april 2023. 35/23 Odluka PDF , DOC
Zaključak povodom predstavljanja Izveštaja Evropske komisije o Republici Srbiji za 2022. godinu 28. april 2023. 35/23 Zaključak PDF , DOC
Odluka o prvom izboru člana Visokog saveta sudstva koga bira Narodna skupština 20. april 2023. 31/23 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru Saveta Državne revizorske institucije 20. april 2023. 31/23 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru Zaštitnika građana 20. april 2023. 31/23 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru četiri člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki 20. april 2023. 31/23 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmeni i dopunama Odluke o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije 27. februar 2023. 16/23 Odluka PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu za 2021. godinu i Izveštaja o sprovođenju aktivnosti iz Revidiranog Akcionog plana za poglavlje 23 - Potpoglavlje Borba protiv korupcije 27. februar 2023. 16/23 Zaključak PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti za 2021. godinu 27. februar 2023. 16/23 Zaključak PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2021. godinu 27. februar 2023. 16/23 Zaključak PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2021. godinu 27. februar 2023. 16/23 Zaključak PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2021. godinu 27. februar 2023. 16/23 Zaključak PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Agencije za sprečavanje korupcije za 2021. godinu 27. februar 2023. 16/23 Zaključak PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Agencije za energetiku Republike Srbije za 2021. godinu 27. februar 2023. 16/23 Zaključak PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Komisije za zaštitu konkurencije za 2021. godinu 27. februar 2023. 16/23 Zaključak PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Fiskalnog saveta za 2021. godinu 27. februar 2023. 16/23 Zaključak PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 1. januara 2021. do 31. decembra 2021. godine 27. februar 2023. 16/23 Zaključak PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o sprovedenom monitoringu Kancelarije za javne nabavke za 2021. godinu 27. februar 2023. 16/23 Zaključak PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Državne revizorske institucije za 2021. godinu 27. februar 2023. 16/23 Zaključak PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Komisije za kontrolu državne pomoći za 2021. godinu 27. februar 2023. 16/23 Zaključak PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Godišnjeg izveštaja Komisije za hartije od vrednosti za 2021. godinu 27. februar 2023. 16/23 Zaključak PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge za 2021. godinu 27. februar 2023. 16/23 Zaključak PDF , DOC
Odluka o izboru direktora Agencije za sprečavanje korupcije 27. februar 2023. 16/23 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 27. februar 2023. 16/23 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 27. februar 2023. 16/23 Odluka PDF , DOC
Odluka o imenovanju stalnog sastava Republičke izborne komisije 9. februar 2023. 10/23 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmeni Odluke o sastavu Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje 9. februar 2023. 10/23 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 9. februar 2023. 10/23 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 9. februar 2023. 10/23 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 9. februar 2023. 10/23 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 9. februar 2023. 10/23 Odluka PDF , DOC
Odluka o prihvatanju Izveštaja o pregovaračkom procesu sa Privremenim institucijama samouprave u Prištini od 1. septembra 2022. do 15. januara 2023. godine 3. februar 2023. 8/23 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2023. godinu 26. decembar 2022. 144/22 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2023. godinu 26. decembar 2022. 144/22 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Komisije za hartije od vrednosti za 2023. godinu 26. decembar 2022. 144/22 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije javnog tužioca 26. decembar 2022. 142/22 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika sudova 26. decembar 2022. 142/22 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 26. decembar 2022. 142/22 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, sa ispravkom 28. novembar 2022. 142/22 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 26. decembar 2022. 142/22 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmeni Odluke o sastavu Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje 26. decembar 2022. 142/22 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o sastavu stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama 26. decembar 2022. 142/22 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2023. godinu 9. decembar 2022. 138/22 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2023. godinu 9. decembar 2022. 138/22 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2023. godinu 9. decembar 2022. 138/22 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2023. godinu 9. decembar 2022. 138/22 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2022. godinu 9. decembar 2022. 138/22 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2022. godinu 9. decembar 2022. 138/22 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2022. godinu 9. decembar 2022. 138/22 Odluka PDF , DOC
Odluka o razrešenju funkcije predsednika Osnovnog suda u Bečeju 9. decembar 2022. 138/22 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika suda 9. decembar 2022. 138/22 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika sudova 9. decembar 2022. 138/22 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika sudova 9. decembar 2022. 138/22 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju Visoki savet sudstva 9. decembar 2022. 138/22 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju Visoki savet sudstva 9. decembar 2022. 138/22 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju Visoki savet sudstva 9. decembar 2022. 138/22 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju Visoki savet sudstva 9. decembar 2022. 138/22 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju Visoki savet sudstva 9. decembar 2022. 138/22 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru viceguvernera Narodne banke Srbije 9. decembar 2022. 138/22 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 9. decembar 2022. 138/22 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 9. decembar 2022. 138/22 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o sastavu parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje 9. decembar 2022. 138/22 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2022. godinu 10. novembar 2022. 125/22 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru potpredsednika Narodne skupštine 10. novembar 2022. 125/22 Odluka PDF , DOC
Odluka o imenovanju zamenika generalnog sekretara Narodne skupštine Republike Srbije 10. novembar 2022. 125/22 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 10. novembar 2022. 125/22 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 10. novembar 2022. 125/22 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 10. novembar 2022. 125/22 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 10. novembar 2022. 125/22 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 10. novembar 2022. 125/22 Odluka PDF , DOC
Odluka o dopuni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 10. novembar 2022. 125/22 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 10. novembar 2022. 125/22 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 10. novembar 2022. 125/22 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o sastavu stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama 10. novembar 2022. 125/22 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmeni Odluke o sastavu Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje 10. novembar 2022. 125/22 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru Vlade 26. oktobar 2022. 118/22 Odluka PDF , DOC
Odluka o prihvatanju Izveštaja o pregovaračkom procesu sa Privremenim institucijama samouprave u Prištini od 15. juna 2021. godine do 1. septembra 2022. godine 14. septembar 2022. 106/22 Odluka PDF , DOC
Odluka o sastavu Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje 2. avgust 2022. 86/22 Odluka PDF , DOC
Odluka o sastavu stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama 2. avgust 2022. 86/22 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 2. avgust 2022. 86/22 Odluka PDF , DOC
Odluka o imenovanju generalnog sekretara Narodne skupštine 2. avgust 2022. 86/22 Odluka PDF , DOC
Odluka o broju i izboru potpredsednika Narodne skupštine 2. avgust 2022. 86/22 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika Narodne skupštine 2. avgust 2022. 85/22 Odluka PDF , DOC