Akti u proceduri

Naziv Datum Predlagač Vrsta akta Preuzmi
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za dešavanja tokom izbornog i postizbornog procesa, pritiscima na državne institucije i pokušaju lažiranja narodne volje 3. jun 2016. narodni poslanik dr Aleksandar Martinović Odluka PDF
Predlog odluke o proglašavanju stare i retke bibliotečke građe za kulturno dobro od izuzetnog značaja 16. mart 2016. Narodna biblioteka Srbije Odluka PDF
Lista kandidata za izbor članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije koji se bira na predlog udruženja čiji su ciljevi ostvarivanje sloboda izražavanja i zaštita dece 4. februar 2016. Odbor za kulturu i informisanje Lista PDF
Predlog deklaracije o osudi rehabilitacije pripadnika okupacionih snaga i kvislinških formacija koji su izvršili ili učestvovali u izvršenju ratnih zločina 14. januar 2016. grupa od 10 narodnih poslanika Poslaničke grupe Socijaldemokratska partija Srbije Deklaracija PDF
Lista kandidata za izbor članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije 28. decembar 2015. Odbor za kulturu i informisanje Lista PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica kako su potrošena sredstva Republičkog fonda penzijsko invalidskog osiguranja (PIO) u poslednje dve i po decenije, počev od 1. januara 1991. godine do 31. decembra 2015. godine i da li je bilo zloupotreba u korišćenju sredstava ovog fonda i njihovog nenamenskog trošenja 19. novembar 2015. narodni poslanik prof.dr Janko Veselinović Odluka PDF
Predlog deklaracije za Srbiju bez GMO 29. oktobar 2015. narodni poslanik Ivan Karić Deklaracija PDF
Predlog za imenovanje Radoslava Vujovića za generalnog sekretara Narodne skupštine Republike Srbije 15. oktobar 2015. predsednik Narodne skupštine Maja Gojković Predlog PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u kojima se dogodilo prisluškivanje i objavljivanje transkripta razgovora između Lidije Udovički "Kontinental vind Srbija" i Bojana Pajtića predsednika Pokrajinske vlade i Demokratske stranke, s obzirom na činjenicu o navodnom pokušaju korupcije učinjenom od strane direktora JP „EMS" Nikole Petrovića 5. oktobar 2015. grupa od 16 narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratska stranka Odluka PDF
Predlog rezolucije o zločinima u i oko Srebrenice od 1992. do 1995. godine 8. jul 2015. narodni poslanici Marijan Rističević i Krstimir Pantić Rezolucija PDF
Izveštaj o razmatranju Izveštaja o radu Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge za 2014. godinu, sa Predlogom zaključka 7. jul 2015. Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije Zaključak PDF
Predlog rezolucije o genocidu u Srebrenici 2. jul 2015. narodni poslanici dr Sulejman Ugljanin, Enis Imamović, Sabina Dazdarević, Aida Ćorović, Nenad Čanak, Bojan Kostreš, Olena Papuga, Đorđe Stojšić, Nada Lazić i mr Dejan Čapo Rezolucija PDF
Izveštaj o razmatranju Izveštaja o radu Agencije za borbu protiv korupcije za 2014. godinu sa Izveštajem o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine i Akcionog plana za njeno sprovođenje, sa Predlogom zaključka 2. jul 2015. Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Zaključak PDF
Izveštaj o razmatranju Izveštaja o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti za 2014. godinu, sa Predlogom zaključka 2. jul 2015. Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Zaključak PDF
Izveštaj o razmatranju Izveštaja o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti za 2014. godinu, sa Predlogom zaključka 2. jul 2015. Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Zaključak PDF
Izveštaj o razmatranju Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2014. godinu, sa Predlogom zaključka 2. jul 2015. Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Zaključak PDF
Izveštaj o razmatranju Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2014. godinu, sa Predlogom zaključka 2. jul 2015. Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Zaključak PDF
Izveštaj o razmatranju Redovnog godišnjeg izveštaja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2014. godinu, sa Predlogom zaključka 2. jul 2015. Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Zaključak PDF
Predlog zaključka povodom razmatranja Godišnjeg izveštaja o radu Agencije za energetiku Republike Srbije za 2014. godinu 16. jun 2015. Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku Zaključak PDF
Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Fiskalnog saveta za 2014. godinu 10. jun 2015. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Zaključak PDF