Odluke Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

Назив Datum Preuzmi
Odluka o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u Stručnoj službi Zaštitnika građana u 2016. godini 16. mart 2016. PDF
Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u Stručnoj službi Komisije za zaštitu konkurencije u 2016. godini 16. mart 2016. PDF
Odluka o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u Stručnoj službi Regulatornog tela za elektronske medije u 2016. godini 16. mart 2016. PDF
Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u Stručnoj službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti u 2016. godini 16. mart 2016. PDF
Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u Stručnoj službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti za 2016. godinu 16. mart 2016. PDF
Odluka o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u Službi Narodne skupštine u 2016. godini 16. mart 2016. PDF
Odluka o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u Službi Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u 2016. godini 16. mart 2016. PDF
Odluka o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u Službi Komisije za hartije od vrednosti u 2016. godini 16. mart 2016. PDF
Odluka o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u Stručnim službama Fiskalnog saveta u 2016. godini 16. mart 2016. PDF
Odluka o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u Službi Državne revizorske institucije u 2016. godini 16. mart 2016. PDF
Odluka o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u Službi Agencije za energetiku Republike Srbije u 2016. godini 16. mart 2016. PDF
Odluka o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u Stručnoj službi Agencije za borbu protiv korupcije za 2016. godinu 16. mart 2016. PDF
Odluka o načinu i rokovima dostavljanja podataka za utvrđivanje maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u službama Narodne skupštine i nezavisnih državnih organa, organizacija i tela 28. januar 2016. PDF
Uputstvo o sprovođenju Odluke o unutrašnjem redu u zgradi Narodne skupštine 15. jun 2015. PDF
Odluka o unutrašnjem redu u zgradi Narodne skupštine 4. jun 2015. PDF
Odluka o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila za potrebe Narodne skupštine 23. jul 2014. PDF
Odluka o postupanju sa tajnim podacima 7. jul 2014. PDF
Odluka o radnom angažovanju konsultanata u poslaničkim grupama u Narodnoj skupštini 30. april 2014. PDF