Četvrtak, 4. jun 2020.

Zaštita dece od nasilja jedan od glavnih ciljeva nacionalne politike naše zemlje

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije i Odbora za prava deteta Maja Gojković na predstavljanju Strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja za period 2020–2023. godine, u organizaciji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, istakla je da sprečavanje i suzbijanje nasilja, odnosno zaštita dece mora biti, i jeste jedan od glavnih ciljeva nacionalne politike naše zemlje.


Gojković je naglasila da ćemo samo udruženi i istrajni u ostvarenju ovog cilja, uspeti da stvorimo i sačuvamo sigurno okruženje za decu, u kome će moći da bezbrižno rastu i stasavaju, izražavaju različitosti i razvijaju svoje potencijale.

Gojković je rekla da je dobro što je posao usvajanja Strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja uspešno završen, kao i da je sada zadatak puna primena Strategije kako bi svako dete u Srbiji bilo zaštićeno od nasilja i kako bi sva deca u našoj zemlji odrastala u bezbednom i sigurnom okruženju.

„Zaista je strašno kada se samo i reč „nasilje“ povezuje sa detetom u bilo kom smislu. Ipak, tužna je činjenica da se deca suočavaju sa nasiljem u svom porodičnom okruženju, školi, institucijama za decu bez roditeljskog staranja i decu sa invaliditetom...“, rekla je Gojković i dodala da sa sve većom dostupnošću interneta i digitalnih komunikacija, tamna strana ljudske prirode se ogleda i kroz zloupotrebu ove tehnologije, u obliku digitalnog nasilja.

Gojković je navela da deca mogu biti izložena raznim oblicima fizičkog, seksualnog i emocionalnog nasilja i zlostavljanja, zanemarivanja i diskriminacije.

„Ako znamo da iskustvo koje se doživi tokom detinjstva utiče na čitav život, onda je jasno koliko nasilje koje dete pretrpi može da se odrazi na njegovo odrastanje. Zato nasilje prema deci predstavlja jedan od velikih problema današnjice, kojem moramo bezkompromisno da se suprotstavimo“, poručila je Gojković.

Predsednica Skupštine je podsetila da je pravo na zaštitu od svih oblika nasilja utvrđeno Konvencijom Ujedinjenih nacija i međunarodnim ugovorima, koje je naša zemlja usvojila među prvim zemljama u svetu, pre 30 godina.

„Zato bi svako od nas morao da postavi pitanje: Šta bi mi, kao pojedinci, roditelji, nosioci određenih funkcija, zaposleni u državnim organima i institucijama, obrazovnim ustanovama, nevladinim organizacijama, kao društvo u celini, trebalo da znamo, kako bismo bili u mogućnosti da prepoznamo potencijalnu žrtvu ili počinioca i šta treba da preduzmemo da nasilje sprečimo“, navela je Gojković i dodala da u situaciji kada se nasilje desi moramo umeti da na najdelotvorniji način otklonimo štetne posledice, ili da ih bar učinimo manje strašnim, a počinioce da kaznimo u skladu sa zakonom.

„Strategija nam pruža odgovore na upravo ova pitanja, a njena primena biće orijentir i vodič ka društvu bez nasilja“, rekla je Gojković i dodala da nijedan vid nasilja ne sme da bude nevidljiv, kao da ni za jednu vrstu nasilja ne smemo da budemo gluvi, slepi ili nemi.

Gojković je napomenula i da, imajući u vidu neretke pojave vršnjačkog nasilja, deca moraju da znaju šta je nasilničko ponašanje, da budu svesni svoje odgovornosti i posledica, koje mogu da budu tragične, kao i da je neophodna kordinacija svih institucija – u sektoru obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite, policije i pravosuđa u prevenciji nasilja, i pružanja podrške deci koja trpe nasilje.

„Nasilje nastaje tamo gde postoji netolerancija, nerazumevanje, nedostatak empatije, a nestaje u procesu jačanja uzajamnog razumevanja, poverenja i saradnje“, poručila je Gojković.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
četvrtak, 8. decembar

Ceo kalendar dogadjaja