30. novembar 2021. Delegacija Odbora za evropske integracije Narodne skupštine  na Plenarnoj sednici KOSAK

30. novembar 2021. Delegacija Odbora za evropske integracije Narodne skupštine na Plenarnoj sednici KOSAK

Utorak, 30. novembar 2021.

Učešće delegacije Odbora za evropske integracije na Plenarnoj sednici KOSAK

Delegacija Odbora za evropske integracije je učestvovala na 66. Plenarnoj sednici Konferencije odbora za evropske poslove parlamenata država članica Evropske unije (KOSAK), u formatu video-konferencije.Predsednica Odbora za evropske integracije Elvira Kovač, zamenica predsednice Odbora Dušica Stojković i član Odbora Nemanja Joksimović učestvovali su na virtuelnoj 66. Plenarnoj sednici KOSAK, koja se u okviru parlamentarne dimenzije slovenačkog predsedavanja Savetu Evropske unije, održala 29. i 30. novembra 2021. godine.

Sastanku su prisustvovali predstavnici odbora za evropske poslove parlamenata država članica EU, parlamenata država kandidata za članstvo, specijalni gosti i predstavnici institucija Evropske unije.

Na otvaranju sastanka, u pozdravnom obraćanju govorili su Igor Zorčič, predsednik Državnog zbora Republike Slovenije, Alojz Kovšca, predsednik Nacionalnog veća, Marko Pogačnik, predsedavajući Odboru za poslove EU Državnog zbora i Bojan Kekec, predsedavajući Komisiji za međunarodne odnose i evropske poslove Državnog saveta.

U okviru prve sesije Ostvarenja slovenačkog predsedavanja Savetu Evropske unije, glavni govornik je bio Gašper Dovžan, državni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Republike Slovenije. Dovžan je istakao da je dosta rada uloženo tokom predsedavanja Savetu EU na jačanju otpornosti jedinstvenog tržišta i oporavku privrede, da je dosta urađeno u okviru Evropske zdravstvene unije, uključujući potpisivanje prekograničnih programa u oblasti zdravstva. Evropska budućnost Zapadnog Balkana i politika proširenja Evropske unije jedan je od prioriteta slovenačkog predsedavanja. Posebna pažnja bila je posvećena zelenoj agendi i sajber bezbednosti Evropske unije. Istakao je da je za Sloveniju posebno bio značajan rad na digitalnoj transformaciji i naglasio da je Konferencija o budućnosti Evrope posebno zaživela tokom slovenačkog predsedavanja Savetu Evropske unije.

Predsednica Odbora za evropske integracije Narodne skupštine Elvira Kovač je istakla da Slovenija posebnu pažnju posvećuje regionu Zapadnog Balkana, njegovoj budućnosti u Evropi i nastavku procesa proširenja Evropske unije i da je uspela da drži temu proširenja visoko na agendi predsedavanja. Ukazala je da su ispunjena očekivanja da, tokom slovenačkog predsedavanja Saveta EU, bude potvrđena spremnost država članica EU za ubrzanje procesa proširenja. Podsetila je da je jedan od ključnih događaja predsedavanja bio Samit EU-Zapadni Balkan, održan 6. oktobra 2021. godine. U svetlu ovog Samita i Brdo deklaracije, u svetlu poslednjeg Izveštaja Evropske komisije o Republici Srbiji i Paketa proširenja za 2021. godinu, ali i u kontekstu dvodecenijskih procesa evropskih integracija, Elvira Kovač je zaključila da je nedvosmisleno da je trenutak da se redefiniše politika proširenja Evropske unije, ali, i da se osnaži verodostojnost procesa evropskih integracija. „Kao što nema budućnosti Srbije bez Evropske unije, teško je zamisliti budućnost Evropske unije bez Srbije“, istakla je Elvira Kovač.

Tokom debate učesnici su govorili o klimatskim promenama i Fit for 55 paketu, postpandemijskom oporavku i migracijskoj krizi.

Ključni govornici tokom druge sesije Rad u pravcu evropske perspektive Zapadnog Balkana, bili su Oliver Varhelji, evropski komesar za susedsku politiku i proširenje (putem video poruke), Gašper Dovžan, državni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Republike Slovenije, Branimir Gvozdenović, predsednik Odbora za evropske integracije Skupštine Crne Gore i Slavjanka Petrovska, član Odbora za evropske integracije Skupštine Republike Severne Makedonije.

Predsednica Odbora za evropske integracije Narodne skupštine Elvira Kovač je istakla da je Samit EU-Zapadni Balkan, deo strateškog angažmana Evropske unije prema ovom regionu. Podsetila je da je na Samitu usvojena Deklaracija u kojoj je EU potvrdila svoju posvećenost procesu proširenja. Proces pristupanja će se vrednovati na osnovu strogih, ali fer uslova, i na osnovu individualnih zasluga. Uslovi moraju biti objektivni, precizni, detaljni, strogi i moraju biti verifikovani. Navela je da Deklaracija ističe da je važno da EU može održati i produbiti svoj razvoj i na taj način obezbediti sopstveni kapacitet za integraciju novih članica. Podvučena je važnost posvećenosti regiona Zapadnog Balkana evropskim vrednostima i principima i naglašeno da je EU najbliži partner regiona. Elvira Kovač je istakla da Srbija očekuje da će svaki evidentirani individualni napredak pristupajuće države biti verifikovan ubrzanjem pristupnog procesa. Izrazila je nadu da će do kraja godine Srbija imati i formalni napredak u pregovorima, posebno kada je reč o otvaranju dva klastera za koja je Srbija u potpunosti spremna.

U okviru treće sesije Buduća uloga mladih u procesu donošenja odluka u EU i šire, glavni govornici bili su Roberta Metsola, potpredsednik Evropskog parlamenta, Damir Orehovec, državni sekretar Ministarstva obrazovanja, nauku i sport Republike Slovenije i Biliana Sirakova, koordinator za mlade EU. Obratili su se i Nik Prebil, zamenik predsednika Odbora za evropske poslove Državnog zbora i Anja Fortuna, potpredsednik Evropskog foruma mladih.

Član Odbora za evropske integracije Nemanja Joksimović je reagovao na navode predstavnika prištinskih institucija da Beograd ne ispunjava obaveze iz Dijaloga, rekavši da je Beograd posvećen Dijalogu o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine i ispunjavanju obaveza iz Briselskog sporazuma. Napomenuo je da zapravo prištinska strana nije ispunila ključnu obavezu iz Briselskog sporazuma, a to je osnivanje Zajednice srpskih opština. U okviru debate treće sesije, Joksimović je naveo da Republika Srbija prepoznaje mlade i njihovu važnu ulogu u društvu zbog čega je neophodno ulaganje u razvoj mladih i uspostavljanje partnerskog odnosa mladih i države, kako bi se povećalo njihovo aktivno učešće u društvu i obezbedila njihova uključenost u razvoj omladinske politike. Naglasio je da je Srbija od 2014. godine redovno bila zastupljena na EU omladinskim konferencijama, te je i na Konferenciji u okviru slovenačkog predsedavanja Savetu EU uzela učešće. Istakao je da je aktivno učešće mladih jedan od strateških ciljeva i Nacionalne strategije za mlade Republike Srbije za period od 2015-2025. godine. Mogućnosti za mobilnost mladih u Srbiji znatno su poboljšane i kroz programe Evropske unije za mlade, kao i Erazmus+ program, te mladi prepoznaju činjenicu da bi se članstvom Srbije u Evropskoj uniji dodatno povećale mogućnosti za njihovo obrazovanje i mobilnost. Podvukao je da Srbija predstavlja prvu državu van Evropske unije koja je uspostavila institucionalni mehanizam kakav postoji kod država članica Evropske unije, formiranjem Stalnog stručnog tima za EU dijalog mladih u sklopu Saveta za mlade Vlade Republike Srbije. Joksimović je na kraju svog izlaganja istakao da se Srbija posebno zalaže za obezbeđivanje uslova koji će omogućiti mladima da u potpunosti dostignu svoje potencijale, aktivno učestvuju u društvu, doprinoseći ne samo sopstvenom razvoju već i razvoju društva.

Na četvrtoj sesiji Konferencija o budućnosti Evrope, obratili su se Gaj Verhofstat, član Evropskog parlamenta, Gašper Dovžan, državni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Republike Slovenije, Dubravka Šuica, potpredsednik Evropske komisije, Sabin Tile, predsednik Odbora za evropske poslove Narodne skupštine Republike Francuske, Žan-Fransoa Rapin i predsednik Odbora za evropske poslove Senata Republike Francuske. Zamenica predsednice Odbora za evropske integracije, Dušica Stojković je istakla da Konferencija o budućnosti Evrope predstavlja važnu platformu i za Republiku Srbiju. Sve politike koje su danas prioritetne u EU, prioritetne su i za građane na Zapadnom Balkanu – zelena agenda, energetska tranzicija, digitalizacija, ekonomski oporavak, migracije i ostalo. Naglasila je da je važan politički signal poslat pružanjem prilike da Zapadni Balkan učestvuje na Konferenciji o budućnosti Evrope jer Srbija smatra da je uključivanje kandidata oportuna za rad Konferencije i za buduće planiranje aktivnosti i vizije Evropske unije. Podvukla je da Srbija, kao pouzdan partner u dijalogu sa Evropskom unijom, može značajno da doprinese debati o budućnosti Evrope, kao i da građani Srbije imaju pravo i obavezu da učestvuju u takvom dijalogu, po načelima participativne demokratije, jer je budućnost Evrope i njihova sopstvena budućnost. Obavestila je da su predstavnici Ministarstva za evropske integracije i Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Republike Srbije doneli odluku o formiranju praćenja i učešća Srbije u radu Konferencije o budućnosti Evrope. Na kraju svog izlaganja je navela da rezultati Konferencije o budućnosti Evrope zavise od predloga učesnika razgovora – građana, predstavnika civilnog sektora, poslovne zajednice, lokalnih samouprava i državnih institucija. „Konferenciju o budućnosti Evrope vidimo kao važnu prekretnicu u razmatranju i utvrđivanju pravca razvoja EU ali i same Evrope, jer sve krize sa kojima smo se suočili poslednjih godina pokazale su neophodnost da međusobno sarađujemo i tražimo zajedničke odgovore“, zaključila je Stojković.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
četvrtak, 1. decembar

Ceo kalendar dogadjaja