5. septembar 2019. Potpredsednica Narodne skupštine Gordane Čomić na 29. Ekonomskom forumu u Poljskoj

5. septembar 2019. Potpredsednica Narodne skupštine Gordane Čomić na 29. Ekonomskom forumu u Poljskoj

Petak, 6. septembar 2019.

Učešće potpredsednice Narodne skupštine Gordane Čomić na 29. Ekonomskom forumu u Poljskoj

Potpredsednica Narodne skupštine Republike Srbije i članica Odbora za evropske integracije Gordana Čomić učestvovala je na konferenciji 29. Ekonomski forum, koja je održana 3–5. septembra 2019. godine, u Krinjici Zdroju u Poljskoj.


Potpredsednica Čomić govorila je na plenarnoj sesiji Konferencije, na temu „Istorija kuca na naša vrata: Ekonomija i politika“. Učesnici panela bili su: Dagmara Beitnere Le Gala, potpredsednica Parlamenta Letonije, Jerži Kviecinski, ministar investicija i ekonomskog razvoja Republike Poljske i Boris Taraščjuk, zamenik predsednika Odbora za spoljne poslove Visokog saveta Ukrajine.

Ključne teme plenarne sesije bile su: globalizacija i razvoj nauke, istorijski kontekst odnosa države i religije u Centralnoj i Istočnoj Evropi, ekonomski odnosi i ekonomski razvoj ovog dela Evrope.

Potpredsednica Čomić je istakla da su u razvoju evropske ideje i evropske integracije ključne reči ekonomski razvoj i politička stabilnost. Ona je govoreći o mogućnostima rešavanja krize evropske ideje istakla da birači reaguju na teškoće i na krizu tako što se okreću populizmu i izolacionizmu. Nasuprot ovim tendencijama bi trebalo da stoji politička elita koja bi trebalo da utiče na ljude i njihov sistem vrednosti. Istorija 20. veka pokazuje da je konflikte moguće prevazići dijalogom i saradnjom u okviru najuspešnijeg nadnacionalnog projekta, Evropske unije. Politika proširenja EU je najuspešnija politika Unije na kojoj se integracija temelji, te bi sa procesom proširenja trebalo nastaviti u budućnosti.

Učesnici plenarne sesije su se složili u oceni da se istorijski kontekst političkih i ekonomskih odnosa u Evropi mora uzeti u obzir za kreiranje novih politika u ovim oblastima u budućnosti.

Potpredsednica Čomić je učestvovala i na panelu posvećenom ženama liderima u kontekstu nove vizije lidera za 21. vek, na kome se vodila diskusija o novoj ulozi žena u društvu i mogućnostima za povećanje broja žena na visokim položajima u ekonomiji i politici.

Ekonomski forum organizuje Institut za istočne studije iz Varšave. Na Forumu učestvuje preko 4.000 učesnika, predstavnika parlamenata, vlada, privrednih komora, institucija EU i predstavnika akademske zajednice, koji na 140 panela diskutuju o ulozi države u ekonomiji, budućnosti Evropske unije, novoj ulozi EU i daljim proširenjima EU, ulozi medija u svetlu globalizacije, krizi demokratije, održivom razvoju i viziji lidera za 21. vek.