25. maj 2021. Trinaesta sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini

25. maj 2021. Trinaesta sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini

Utorak, 25. maj 2021.

Trinaesta sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini

Predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić sazvao je Trinaestu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini, za utorak, 25. maj 2021. godine, sa početkom u 10.00 časova.


Pre utvrđivanja dnevnog reda, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici, Samir Tandir, Života Starčević, Rozalija Ekres, Đorđe Milićević i Miodrag Linta, zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Narodna skupština utvrdila je sledeći dnevni red:

  1. Predlog zakona o izmeni Zakona o akcizama, koji je podnela Vlada;
  2. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ličnoj karti, koji je podnela Vlada i
  3. Predlog zakona o zaštiti poslovne tajne, koji je podnela Vlada.
Narodna skupština prihvatila je predlog narodnog poslanika dr Aleksandra Martinovića da se obavi zajednički načelni pretres o tačkama 1. i 2. dnevnog reda sednice.

Narodna skupština započela je raspravu, u načelu, o prve dve tačke dnevnog reda Predlogu zakona o izmeni Zakona o akcizama i Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o ličnoj karti, koje je obrazložio ministar finansija Siniša Mali.

Do kraja dana Narodna skupština zaključila je zajednički načelni pretres o tačkama 1. i 2. dnevnog reda sednice.

Drugog dana rada, 26. maja, Narodna skupština započela je pretres u načelu 3. tačke dnevnog reda - Predloga zakona o zaštiti poslovne tajne, koji je narodnim poslanicima obrazložila ministarka privrede Anđelka Atanasković.

U toku rada, Narodna skupština je, na predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, konstatovala prestanak mandata narodnoj poslanici Jelici Sretenović, pre isteka vremena na koji je izabrana, danom podnošenja ostavke.

Do kraja dana, Narodna skupština vodila je i zaključila pretres o Predlogu zakona o zaštiti poslovne tajne.

Trećeg dana rada, 27. maja, pre prelaska na rad po dnevnom redu, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici, Milija Miletić, Marija Jevđić, dr Nina Pavićević, Nataša Mihailović Vacić i Nebojša Bakarec, zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Narodna skupština je na osnovu Odluke Republičke izborne komisije i Izveštaja Odbora za administrativno–budžetska i mandatno–imunitetska pitanja i shodno članu 27. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatovala potvrđivanje mandata narodnom poslaniku Radovanu Arežini, izabranom sa Izborne liste „IVICA DAČIĆ – „Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS) – Dragan Marković Palma“, nakon čega je narodni poslanik položio zakletvu.

Narodna skupština obavila je raspravu u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o ličnoj karti.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu o svim tačkama dnevnog reda sednice, predsedavajuća sednici, potpredsednica Narodne skupštine Marija Jevđić odredila je četvrtak, 27. maj, sa početkom u 19.05 časova, kao Dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Trinaeste sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini, nakon dela sednice na kojoj su narodni poslanici u skladu sa članom 205. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, od 16.00 do 19.00 časova, postavljali pitanja članovima Vlade Republike Srbije

Dan za glasanje

U Danu za glasanje, Narodna skupština usvojila je Predlog zakona o izmeni Zakona o akcizama, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ličnoj karti, i Predlog zakona o zaštiti poslovne tajne, koje je podnela Vlada.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda sednice, predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić zaključio je Trinaestu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini, nakon čega je ansambl hora „Nokturno“ izveo himnu Republike Srbije, čime je završeno Prvo redovno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini.


Video (10)

Utorak, 25. maj 2021. | Trinaesta sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godinu 25.05.2021.(I)

Utorak, 25. maj 2021. | Trinaesta sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godinu 25.05.2021.(II)

Utorak, 25. maj 2021. | Trinaesta sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godinu 25.05.2021.(III)

Utorak, 25. maj 2021. | Trinaesta sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godinu 25.05.2021.(IV)

Sreda, 26. maj 2021. | nastavak Trinaeste sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godinu 26.05.2021.(I)

Prikaži još Preostalo video snimaka: 5