Četvrtak, 6. mart 2008.

Trinaesta sednica Odbora za kulturu i informisanje

Odbor za kulturu i informisanje održao je Trinaestu sednicu 6. marta. Sednici je predsedavala predsednica Odbora, Vesna Marjanović.Odbor za kulturu i informisanje održao je Trinaestu sednicu 6. marta. Sednici je predsedavala predsednica Odbora, Vesna Marjanović.

Odbor je, nakon diskusije, prihvatio Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o zaštiti i unapređenju raznolikosti kulturnih izraza i Predlog zakona o potvrđivanju Evropske konvencije o prekograničnoj televiziji, koje je podnela Vlada.


Odbori vezani za ovu aktivnost