Petak, 29. februar 2008.

Trideset treća sednica Administrativnog odbora

Na sednici Administrativnog odbora, održanoj 29. februara, razmatran je zahtev Okružnog javnog tužilaštva u Požarevcu za odobravanje određivanja pritvora Draganu Laziću, Okružnom javnom tužiocu u Zrenjaninu.


Na sednici Administrativnog odbora, održanoj 29. februara, razmatran je zahtev Okružnog javnog tužilaštva u Požarevcu za odobravanje određivanja pritvora Draganu Laziću, Okružnom javnom tužiocu u Zrenjaninu. Sednici je predsedavao Dragan Todorović.

Posle kraće rasprave, Aministrativni odbor odlučio je da predloži Narodnoj skupštini Srbije da donese odluku o odobravanju određivanja pritvora Draganu Laziću, Okružnom javnom tužiocu u Zrenjaninu, u krivičnom postupku Kt. 44/08 zbog osnovane sumnje da je počinio krivično delo primanja mita iz člana 367 Krivičnog zakonika u vršenju tužilačke funkcije.

Odbor je, takođe, predložio Narodnoj skupštini Srbije da Predlog ove odluke razmotri po hitnom postupku, u skladu sa članovima 160. i 161. Poslovnika Narodne skupštine.Odbori vezani za ovu aktivnost