22. maj 2023. Treći sastanak Ekonomskog kokusa Narodne skupštine

22. maj 2023. Treći sastanak Ekonomskog kokusa Narodne skupštine

Ponedeljak, 22. maj 2023.

Treći sastanak Ekonomskog kokusa Narodne skupštine

Na Trećem sastanku Ekonomskog kokusa Narodne skupštine, održanom 22. maja 2023. godine, obratio se član Borda direktora Međunarodnog Republikanskog Instituta (IRI) Rendi Šuneman (Randy Scheunemann), govoreći iz svog bogatog radnog iskustva, o uticaju poslovnih i spoljnih interesa na rad Kongresa SAD, a osvrnuo se i na odnos spoljne politike SAD prema Srbiji i Zapadnom Balkanu.


Posebno je istakao važnost kontrolne uloge Parlamenta, njegovih radnih tela i ukazao da su parlamentarci najbliži građanima, kao direktno birani predstavnici. Preneo je i iskustva iz rada Kongresa po pitanju povezivanja sa poslovnim svetom.

U nastavku sastanka, članovi Kokusa i predstavnici organizacija NALED i IRI, vršili su analizu i dali su predloge rešenja Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova i Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katstru, a utvrđni su i predlozi amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji.

Sastanku je predsedavao predsednik Ekonosmkog kokusa Narodne skupštine mr Ninoslav Erić.


Video (1)

Ponedeljak, 22. maj 2023. | Treći sastanak Ekonomskog kokusa Narodne skupštine 22.05.2023.