11. februar 2013. Treće vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini

11. februar 2013. Treće vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini

Ponedeljak, 11. februar 2013.

Treće vanredno zasedanje Narodne skupštine u 2013. godini

Predsednik Narodne skupštine mr Nebojša Stefanović sazvao je, na zahtev 141 narodnog poslanika, Treće vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini, za ponedeljak, 11. februar 2013. godine, sa početkom u 11 časova.


U zahtevu za održavanje zasedanja određen je sledeći dnevni red:

1. Predlog rezolucije o poštovanju ljudskih prava izbeglih i prognanih lica i drugih građana koji su oštećeni u svojim imovinskim i drugim pravima u državama nastalim na području bivše Jugoslavije, koji je podneo narodni poslanik Miodrag Linta,
2. Predlog odluke o usvajanju Godišnjeg plana upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u 2013. godini, koji je podnela Vlada,
3. Predlog odluke o učešću pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama u 2013. godini, koji je podnela Vlada,
4. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštajnoj agenciji, koji je podnela Vlada,
5. Predlog zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za transport prirodnog gasa ''Južni tok'', koji je podnela Vlada,
6. Predlog zakona o potvrđivanju Izmena i dopuna Konvencije o međunarodnim železničkim prevozima (COTIF), koji je podnela Vlada,
7. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada broj 181 o privatnim agencijama za zapošljavanje, koji je podnela Vlada,
8. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada broj 150 o administraciji rada, koji je podnela Vlada,
9. Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Vrhovnog kasacionog suda, koji je podneo Visoki savet sudstva,
10. Predlog odluke o razrešenju člana Nacionalnog saveta za kulturu, koji je podneo Odbor za kulturu i informisanje Narodne skupštine,
11. Predlog odluke o utvrđivanju sastava Komisije za praćenje sprovođenja Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija Žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji (2010–2015), koji je podneo narodni poslanik mr Nebojša Stefanović,
12. Predlog odluke o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine.


Predsednik Narodne skupštine mr Nebojša Stefanović, obavestio je narodne poslanike da je predlagač Predloga rezolucije o poštovanju ljudskih prava izbeglih i prognanih lica i drugih građana koji su oštećeni u svojim imovinskim i drugim pravima u državama nastalim na području bivše Jugoslavije, narodni poslanik Miodrag Linta, povukao Predlog iz procedure.

Narodna skupština prihvatila je većinom glasova narodnih poslanika predlog narodne poslanice Stefane Miladinović da se obavi zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 2, 3. i 4. dnevnog reda, zatim zajednički jedinstveni pretres o tačkama 7. i 8. dnevnog reda zasedanja, kao i zajednički jedinstveni pretres o tačkama 9, 10, 11. i 12. dnevnog reda zasedanja.

U prepodnevnom delu rada Narodna skupština započela je zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 2, 3. i 4. dnevnog reda zasedanja, odnosno o Predlogu odluke o usvajanju Godišnjeg plana upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u 2013. godini, Predlogu odluke o učešću pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama u 2013. godini i o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštajnoj agenciji, koje je narodnim poslanicima obrazložio predstavnik predlagača, prvi potpredsednik Vlade i ministar odbrane Aleksandar Vučić.

Do kraja dana Narodna skupština obavila je zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 2, 3. i 4. dnevnog reda zasedanja.

Drugog dana rada, 12. februara, Narodna skupština vodila je načelni pretres o Predlogu zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za transport prirodnog gasa "Južni tok".

Predstavnik predlagača, prof. dr Zorana Mihajlović, ministar energetike, razvoja i zaštite životne sredine obrazložila je Predlog zakona.

Na početku rada, predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa narodni poslanici Saša Milenić, Olgica Batić, Petar Petković, Dubravka Filipovski, Kenan Hajdarević, Dušan Obradović i Srđan Šajn zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Do kraja dana, Narodna skupština zaključila je načelni pretres o Predlogu zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za transport prirodnog gasa "Južni tok".

Trećeg dana rada, 13. februara, Narodna skupština vodila je i zaključila jedinstveni pretres o Predlogu zakona o potvrđivanju Izmena i dopuna Konvencije o međunarodnim železničkim prevozima (COTIF), koji je narodnim poslanicima obrazložio predstavnik predlagača, ministar saobraćaja Milutin Mrkonjić.

U popodnevnom delu rada, Narodna skupština obavila je zajednički jedinstveni pretres o tačkama 7. i 8. dnevnog reda zasedanja, odnosno o Predlogu zakona o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada broj 181 o privatnim agencijama za zapošljavanje i Predlogu zakona o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada broj 150 o administraciji rada. Predloge zakona, narodnim poslanicima, obrazložio je potpredsednik Vlade i ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike Jovan Krkobabić.

Četvrtog dana, 14. februara, Narodna skupština nastavila je rad zajedničkim jedinstvenim pretresom o Predlogu odluke o prestanku funkcije predsednika Vrhovnog kasacionog suda, o Predlogu odluke o razrešenju člana Nacionalnog saveta za kulturu, o Predlogu odluke o utvrđivanju sastava Komisije za praćenje sprovođenja Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija Žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji (2010–2015) i o Predlogu odluke o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koje je narodnim poslanicima obrazložio ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković.

Pre prelaska na rad po dnevnom redu, predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Olena Papuga, Zlata Đerić, Mirko Čikiriz, Ranka Savić, Snežana Stojanović Plavšić, Slobodan Samardžić, Zoran Anđelković, Janko Veselinović i Momir Stojanović zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

U popodnevnom delu rada Narodna skupština je na predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja konstatovala potvrđivanje mandata narodnom poslaniku Bojanu Jakovljeviću, izabranom sa Izborne liste POKRENIMO SRBIJU-TOMISLAV NIKOLIĆ, nakon čega je narodni poslanik položio zakletvu.

Do kraja dana Narodna skupština obavila je zajednički jedinstveni pretres o tačkama 9, 10, 11. i 12. dnevnog reda zasedanja.

Petog dana rada, 19.februara, Narodna skupština obavila je raspravu o amandmanima podnetim na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojnobezbednosnoj agecniji i Vojnoobaveštajnoj agenciji i o amandmanima podnetim na Predlog zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za transport prirodnog gasa ''Južni tok''.

Pre prelaska na rad po dnevnom redu, predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Milica Vojić Marković, Aleksandar Jugović, Dubravka Filipovski, Bojan Đurić, Mirna Kosanović, Konstantin Arsenović, Dušan Milisavljević i Marko Atlagić zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Predsedavajući sednici, potpredsednik Narodne skupštine Konstantin Arsenović pozdravio je u svoje i u ime narodnih poslanika studente odabrane za obavljanje prakse u Bundestagu, koji su sa galerije Velike sale pratili deo sednice Narodne skupštine.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu o svim tačkama dnevnog reda zasedanja, predsedavajuća sednici, potpredsednica Narodne skupštine Vesna Kovač odredila je sredu, 20.februar, sa početkom u 11 časova, kao Dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Trećeg vanrednog zasedanja Narodne skupštine u 2013.godini.

Dan za glasanje


U Danu za glasanje, 20. februara, Narodna skupština usvojila je većinom glasova narodnih poslanika Predlog odluke o usvajanju Godišnjeg plana upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u 2013. godini, Predlog odluke o učešću pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama u 2013. godini i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštajnoj agenciji.
Većinom glasova narodnih poslanika usvojen je Predlog zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za transport prirodnog gasa ''Južni tok''.

Narodni poslanici su većinom glasova usvojili Predlog zakona o potvrđivanju Izmena i dopuna Konvencije o međunarodnim železničkim prevozima (COTIF), Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada broj 181 o privatnim agencijama za zapošljavanje i Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada broj 150 o administraciji rada.
Narodna skupština je većinom glasova usvojila Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Vrhovnog kasacionog suda, koji je podneo Visoki savet sudstva, Predlog odluke o razrešenju člana Nacionalnog saveta za kulturu, Predlog odluke o utvrđivanju sastava Komisije za praćenje sprovođenja Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija Žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji (2010–2015), i Predlog odluke o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije.
U danu za glasanje, Narodna skupština je odlučivala i o povredama Poslovnika na koje su tokom Trećeg vanrednog zasedanja ukazivali narodni poslanici i odlučila da ni u jednom slučaju Poslovnik nije povređen.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda, predsednik Narodne skupštine mr Nebojša Stefanović zaključio je sednicu Trećeg vanrednog zasedanja Narodne skupštine u 2013. godini.
Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2