17. juni 2014. Treće vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini

17. juni 2014. Treće vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini

Utorak, 17. jun 2014.

Treće vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini

Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković sazvala je, na zahtev 205 narodnih poslanika, Treće vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini, za utorak 17. jun 2014. godine, sa početkom u 13 časova.


U zahtevu za održavanje Trećeg vanrednog zasedanja određen je dnevni red sa 10 tačaka:

1. Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora između Republike Srbije i Evropske investicione banke ''Rehabilitacija i bezbednost puteva'', koji je podnela Vlada;
2. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada;
3. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada;
4. Izveštaj o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 1. aprila do 30. juna 2013. godine, koji je podnela Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, sa Informacijom o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 1. aprila do 30. septembra 2013. godine, sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava;
5. Izveštaj o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 1. jula do 31. decembra 2013. godine, koji je podnela Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava;
6. Izveštaj o radu Fiskalnog saveta za 2013. godinu, koji je podneo Fiskalni savet Republike Srbije, sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava;
7. Izveštaj o poslovanju Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti za 2013. godinu, sa Finansijskim izveštajem Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti za 2013. godinu i Izveštajem nezavisnog revizora za 2013. godinu, koji je podneo Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti a.d, sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava;
8. Predlog odluke o utvrđivanju sastava Komisije za praćenje sprovođenja Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija – Žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji (2010-2015), koji je podnela Maja Gojković, predsednik Narodne skupštine;
9. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Srpska napredna stranka (Odbor za odbranu i unutrašnje poslove) i
10. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Srpska napredna stranka (Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo).

Narodna skupština prihvatila je predlog narodne poslanice Dubravke Filipovski da se obavi zajednički jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tačaka 1, 2. i 3. dnevnog reda, zajednički jedinstveni pretres o aktima iz tačaka 4. i 5, zajednički jedinstveni pretres o aktima iz tačaka 6. i 7. i zajednički jedinstveni pretres o aktima iz tačaka 8, 9. i 10. dnevnog reda zasedanja.

Pre prelaska na rad, predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici dr Janko Veselinović, Olena Papuga, Dubravka Filipovski, Gordana Čomić, Aleksandar Jugović, dr Aleksandra Tomić i dr Sulejman Ugljanin, zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Narodna skupština započela je i do kraja rada zaključila zajednički jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tačaka 1, 2. i 3. dnevnog reda.

Predložene zakone obrazložila je, u ime predlagača, potpredsednik Vlade i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture prof. dr Zorana Mihajlović.

Drugog dana rada, 18. juna, Narodna skupština započela je i do kraja rada zaključila zajednički jedinstveni pretres o aktima iz tačaka 4. i 5, odnosno o Izveštaju o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 1. aprila do 30. juna 2013. godine, koji je podnela Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, sa Informacijom o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 1. aprila do 30. septembra 2013. godine, sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i Izveštaju o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 1. jula do 31. decembra 2013. godine, koji je podnela Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.
Predstavnik predlagača izveštaja, predsednik Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki Saša Varinac obrazložio je izveštaje narodnim poslanicima.
Narodna skupština je, na predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, konstatovala prestanak mandata pre isteka vremena na koje je izabrana, narodnoj poslanici Sanji Tucaković, danom podnošenja ostavke.

Trećeg dana rada, 19. juna, Narodna skupština započela je zajednički jedinstveni pretres o predlozima akata iz 6. i 7. tačke dnevnog reda sednice.
Pre prelaska na rad, predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Mirko Čikiriz, Nada Lazić, Dragan Jovanović, Blagoje Bradić, Aleksandra Jerkov, Zvonimir Stević i Nikola Jolović, zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.
Nakon što je zaključen zajednički jedinstveni pretres o predlozima akata iz 6. i 7. tačke dnevnog reda sednice, Narodna skupština je započela i zaključila zajednički jedinstveni pretres o predlozima akata iz tačaka 8, 9. i 10. tačke dnevnog reda sednice.
Pošto je Narodna skupština završila sa raspravom po svim tačkama dnevnog reda, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković odredila je četvrtak, 19. jun 2014. godine, sa početkom u 13.30 časova, kao Dan za glasanje o svim tačkama dnevnog reda Trećeg vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini.

Dan za glasanje

U Danu za glasanje, 19. juna, Narodna skupština usvojila je, većinom glasova narodnih poslanika Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora između Republike Srbije i Evropske investicione banke ''Rehabilitacija i bezbednost puteva'', koji je podnela Vlada; Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada, kao i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada.
Narodna skupština je većinom glasova usvojila i Izveštaj o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 1. aprila do 30. juna 2013. godine, koji je podnela Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, sa Informacijom o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 1. aprila do 30. septembra 2013. godine, sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.
Takođe, usvojen je i Izveštaj o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 1. jula do 31. decembra 2013. godine, koji je podnela Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava kao i Izveštaj o radu Fiskalnog saveta za 2013. godinu, koji je podneo Fiskalni savet Republike Srbije, sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, kao i Izveštaj o poslovanju Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti za 2013. godinu, sa Finansijskim izveštajem Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti za 2013. godinu i Izveštajem nezavisnog revizora za 2013. godinu, koji je podneo Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti a.d, sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava. Narodna skupština usvojila je većinom glasova Predlog odluke o utvrđivanju sastava Komisije za praćenje sprovođenja Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija – Žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji (2010-2015), koji je podnela Maja Gojković, predsednik Narodne skupštine; Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Srpska napredna stranka (Odbor za odbranu i unutrašnje poslove) i Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Srpska napredna stranka (Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo).
U Danu za glasanje, Narodna skupština odlučivala je i o povredama Poslovnika, na koje su ukazivali narodni poslanici tokom zasedanja, i odlučila da ni u jednom slučaju odredbe Poslovnika nisu bile povređene.
Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda sednice i odlučivanje o njima, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković zaključila je Treće vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini.Video (2)

Utorak, 17. jun 2014. | Treće vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini 17.06.2014.

Utorak, 17. jun 2014. | Treće vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini 17.06.2014.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
nedelja, 28. novembar
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar dogadjaja