Ponedeljak, 5. jun 2006. 13:00

Treće vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2006. godini

Predsednik Narodne skupštine Predrag Marković sazvao je, na Zahtev 99 narodnih poslanika, Treće vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2006. godini za ponedeljak, 5. jun, sa početkom u 12 časova.Predsednik Narodne skupštine Predrag Marković sazvao je, na Zahtev 99 narodnih poslanika, Treće vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2006. godini za ponedeljak, 5. jun, sa početkom u 12 časova.

Za ovo zasedanje, u Zahtevu za održavanje, utvrđen je sledeći dnevni red:

1. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, koji je podnela Vlada,

2. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koji je podnela Vlada,

3. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima, koji je podnela Vlada,

4. Predlog zakona o izmenama Zakona o radiodifuziji, koji su podneli narodni poslanici Miloš Aligrudić, Tomislav Nikolić, Miloljub Albijanić, Miroslav Markićević i Ivica Dačić,

5. Predlog zakona o platama državnih službenika i nameštenika, koji je podnela Vlada,

6. Predlog zakona o ličnoj karti, koji je podnela Vlada,

7. Predlog zakona o poljoprivrednom zemljištu, koji je podnela Vlada,

8. Predlog zakona o organskoj proizvodnji i organskim proizvodima, koji je podnela Vlada,

9. Predlog zakona o finansiranju lokalne samouprave, koji je podnela Vlada,

10. Predlog zakona o slobodnim zonama, koji je podnela Vlada,

11. Predlog zakona o deviznom poslovanju, koji je podnela Vlada,

12. Predlog zakona o dopuni Zakona o platnom prometu, koji je podnela Vlada,

13. Predlog zakona o dopuni Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju, koji je podnela Vlada,

14. Predlog zakona o ratifikaciji ugovora o osnivanju energetske zajednice između Evropske zajednice i Republike Albanije, Bugarske, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Bivše jugoslovenske Republike Makedonije, Crne Gore, Rumunije, Republike Srbije i Privremene Misije Ujedinjenih nacija na Kosovu u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, koji je podnela Vlada,

15. Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije nemačkoj finansijskoj organizaciji KFWpo zaduženju JP „Elektroprivreda Srbije“ (rehabilitacija hidroelektrane Bajina Bašta), koji je podnela Vlada,

16. Predlog zakona o ravnopravnosti polova, koji je podnela grupa od 15 narodnih poslanika,

17. Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o osnivanju novinsko izdavačke ustanove „Bratsvo“, koji je podnela Vlada,

18. Izveštaj o radu Anketnog odbora obrazovanog radi utvrđivanja istine o novorođenoj deci nestaloj iz porodilišta u više gradova u Srbiji, koji je podneo Anketni odbor,

19. Izbor nosilaca pravosudnih funkcija.

Na početku zajedničkog načelnog pretresa o predlozima zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, narodnim poslanicima se, kao predstavnik predlagača, obratio ministar finansija Mlađan Dinkić. On je istakao značaj predloženih rešenja u sprovođenju fiskalne reforme u segmentima koji su uređeni ovim zakonskim aktima i obrazložio konkretne predloge izmena i dopuna.

Do kraja radnog dana narodni poslanici su obavili jedinstveni načelni pretres o ovim zakonskim predlozima.

Drugog dana rada (6. jun) Narodna skupština je obavila načelni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima, Predlogu zakona o izmenama Zakona o radiodifuziji i Predlogu zakona o platama državnih službenika i nameštenika.

Trećeg dana rada (8. jun) Narodna skupština je, uz učešće u raspravi ministra unutrašnih poslova Dragana Jočića, obavila pretres u načelu o Predlogu zakona o ličnoj karti.

Četvrtog dana rada (12. jun) Narodna skupština je obavila zajednički načelni pretres o Predlogu zakona o poljoprivrednom zemljištu i Predlogu zakona o organskoj proizvodnji i organskim proizvodima.

Po rečima predstavnika predlagača, ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dr Ivane Dulić-Marković, predloženim rešenjima će se obezbediti zaštita i uređenje poljoprivrednog zemljišta i unaprediti korišćenje ovog resursa. Takođe, stvaraju se zakonski okviri, uz komparativnu prednost koju Srbija ima, za organsku proizvodnju, za koju vlada veliko interesovanje.

Narodna skupština je, na predlog Administrativnog odbora, konstatovala da je 3, juna prestao mandat poslanicima u Skupštini Srbije i Crne Gore i sudijama Suda Srbije i Crne Gore, biranih iz Republike Srbije, kao i prestanak funkcije funkcionera koje imenuje Skupštine Srbije i Crne Gore, imenovanih iz Republike Srbije.


Narodna skupština je, petog dana rada (13. jun), nakon uvodne napomene ministra finansija Mlađana Dinkića, obavila načelni pretres o Predlogu zakona o finansiranju lokalne samouprave i o Predlogu zakona o slobodnim zonama.


Šestog dana rada (14. jun) Narodna skupština je u prepodnevnom delu obavila zajednički načelni pretres o Predlogu zakona o deviznom poslovanju i Predlogu zakona o dopuni Zakona o platnom prometu.

U nastavku rada, nakon obraćanja predstavnika predlagača, ministra za kapitalne investicije Velimira Ilića, narodni poslanici su obavili našelni pretres o Predlogu zakona o dopuni Zakona o prevozu u drumskom saobračaju.

Narodna skupština je obavila zajednički načelni pretres o Predlogu zakona o ratifikaciji ugovora o osnivanju energetske zajednice između Evropske zajednice i Republike Albanije, Republike Bugarske, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Bivše jugoslovenske Republike Makedonije, Republike Crne Gore, Rumunije, Republike Srbije i Privremene Misije Ujedinjenih nacija na Kosovu u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i Predlogu zakona o davanju garancije Republike Srbije nemačkoj finansijskoj organizaciji KFWpo zaduženju JP „Elektroprivreda Srbije“ (Rehabilitacija hidroelektrane Bajina Bašta). O značaju usvajanja ovih zakonskih predloga narodnim poslanicima je govorio ministar rudarstva i energetike Radomir Naumov.

Predlagač zakonskog predloga, Grupa od 15 narodnih poslanika povukla je iz procedure Predlog zakona o ravnopravnosti polova.

Narodna skupština je, sedmog dana rada (15. jun) obavila načelni pretres o Predlogu zakona o prestanku važenja Zakona o osnivanju Novinsko –izdavačke ustanove „Bratsvo“.

U nastavku rada, Narodna skupština je obavila pretres u načelu o Izveštaju o radu Anketnog odbora obrazovanog radi utvrđivanja istine o novorođenoj deci nestaloj iz porodilišta u više gradova u Srbiji. Predstavnik Anketnog odbora Živodarka Dacin je upoznala narodne poslanike sa rezultatima rada, odnosno saznanjima do kojih je došao Odbor i obrazložila predlog zaključaka.

Na početku osmog dana rada (19. jun), Narodna skupština je konstatovala da je Ivani Dulić-Marković, podnošenjem ostavke na funkciju ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, prestao mandat ministra.

Narodna skupština je obavila jedintveni pretres o predlozima odluka za izbor nosilaca pravosudnih funkcija.

Devetog dana rada (20. jun) Narodna skupština je uvrstila u dnevni red po hitnom postupku Predlog za izbor članova Vlade, koji je podneo predsednik Vlade Vojislav Koštunica.

Obrazlažući predlog za se za potpredsednika Vlade izabere Ivana Dulić-Marković dosadašnji ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a za ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Goran Živkov, dosadanjni pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, predsednik Vlade Vojislav Koštunica je rekao da su predloženi kandidati i do sada bili u vladinom timu, kao ministar i pomoćnik ministra poljoprivrede, što znači da se politika Vlade ne menja, a rad će biti bolji i efikasniji.

Predsednik Vlade Vojislav Koštunica je u nastavku svog obraćanja Narodnoj skupštini, govorio o prioritetima Vlade u ovom trenutku. Najvažnije je po njegovim reečima donošenje novog ustava države, a zatim slede izbori- za Narodnu skupštinu i predsednika Republike Srbije.

Osvrnuvši se posebno na zalaganje Vlade za politiku evropskih integracija i partnerskog odnosa naše zemlje sa Evropom, predsednik Koštunica je podsetio, i na potrebu ispunjavanja obaveza prema Haškom tribunalu.

Najzad, kao i u proteklom periodu, Vlada će, po rečima Koštunice, i u narednom periodu najveću pažnju posvećivati pregovorima o budućem statusu Kosova i Metohije, o čemu će poslednju reč kao i do sada imati Narodna skupština.

Narodna skupština je, u nastavku rada, obavila pretres o Predlogu i izabrala Ivanu Dulić-Marković za potpredsednika Vlade, a Gorana Živkova za ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, nakon čega su izabrani ministri položili zakletvu.

Narodna skupština je, desetog dana rada (21. jun) obavila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana i Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Predsedavajući sednicom, potpredsednik Narodne skupštine Vojislav Mihailović obavestio je narodne poslanike da je narodni poslanik Slobodan Živkucin pismeno obavestio Narodnu skupštinu da je istupio iz Poslaničke grupe „Za evropsku Srbiju“ i da će ubuduće učestvovati u radu kao narodni poslanik koji ne pripada nijednoj poslaničkoj grupi.

Jedanaestog dana rada (22.jun) Narodna skupština je obavila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima i o Predlogu zakona o izmenama Zakona o radiodifuziji.

Narodna skupština je započela pretres o amandmanima podnetim na Predlog zakona o platama državnih službenika i nameštenika.

Dvanaestog dana rada (27. jun) Narodna skupština je, produživši rad do večernjih sati, obavila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o platama državnih službenika i nameštenika, Predlogu zakona o ličnoj karti i o Predlogu zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Narodna skupština je trinaestog dana rada (29. jun) obavila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o organskoj proizvodnji i organskim proizvodima i o Predlogu zakona o finansiranju lokalne samouprave.

Četrnaestog dana rada (4. jul) Narodna skupština je obavila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o slobodnim zonama.

Narodna skupština je petnaestog dana rada (5. jul) obavila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o deviznom poslovanju i o Predlogu zakona o dopuni Zakona o platnom prometu.

Šesnaestog dana rada (6.jul) Narodna skupština je zaključila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o dopunama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju, zatim o Predlogu zakona o ratifikaciji Ugovora o osnivanju energetske zajednice između Evropske zajednice i Republike Albanije, Republike Bugarske, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Bivše jugoslovenske Republike Makedonije, Republike Crne Gore, Rumunije, Republike Srbije i Privremene misije Ujedinjenih nacija na Kosovu u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i o Predlogu zakona o davanju garancije Republike Srbije nemačkoj finansijskoj organizaciji KFWpo zaduženju JP Elektroprivreda Srbija (Rehabilitacija Hidroelektrane Bajina Bašta), kao i o Predlogu zakona o prestanku važenja Zakona o osnivanju Novinsko-izdavačke ustanove „Bratstvo“.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu o svim tačkama dnevnog reda, predsednik Predrag Marković je kao Dan za glasanje o svim tačkama dnevnog reda Trećeg vanrednog zasedanja odredio petak, 14. jul u 10 časova.

Na početku rada sedamnaestog dana rada (14. jul), koji je predsednik Predrag Marković odredio za Dan za glasanje, Narodna skupština je, na predlog Administrativnog odbora, po hitnom postupku uvrstila u dnevni red sednice Predlog odluke o odobravanju određivanja pritvora Marini Jovanović-Bajović, sudiji Opštinskog suda u Smederevskoj Palanci.

Narodna skupština je odmah po okončanju jedinstvenog pretresa, usvojila Predlog odluke o odobravanju određivanja pritvora Marini Jovanović-Bajović, sudiji Opštinskog suda u Smederevskoj Palanci.

U nastavku Dana za glasanje, Narodna skupština je usvojila u celini Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima i Predlog zakona o izmenama Zakona o radiodifuziji.

Narodna skupština je usvojila u celini Predlog zakona o platama državnih službenika i nameštenika, Predlog zakona o ličnoj karti, Predlog zakona o poljoprivrednom zemljištu i Predlog zakona o organskoj proizvodnji i organskim proizvodima.

Pošto je usvojila u celini Predlog zakona o finansiranju lokalne samouprave, Narodna skupština je nastavila rad usvajanjem, u celini Predloga zakona o slobodnim zonama, Predloga zakona o deviznom poslovanju, Predloga zakona o dopuni Zakona o platnom prometu i Predloga zakona o dopunama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju.

Narodna skupština je usvojila u celini Predlog zakona o ratifikaciji ugovora o osnivanju energetske zajednice između Evropske zajednice i Republike Albanije, Republike Bugarske, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Bivše jugoslovenske Republike Makedonije, Republike Crne Gore, Rumunije, Republike Srbije i privremene Misije Ujedinjenih nacija na Kosovu u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, zatim Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije nemačkoj finansijskoj organizaciji KFWpo zaduženju JP „Elektroprivreda Srbije“ (Rehabilitacija Hidroelektrane Bajina Bašta) i Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o osnivanju Novinsko-izdavačke ustanove „Bratstvo“.

Na kraju, Narodna skupština je usvojila Izveštaj o radu Anketnog odbora obrazovanog radi utvrđivanja istine o novorođenoj deci nestaloj iz porodilišta u više gradova u Srbiji, sa predlogom mera i obavila izbor nosilaca pravosudnih funkcija.

Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, predsednik Narodne skupštine Predrag Marković je zaključio sednicu Trećeg vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2006. godini