11. april 2018. Treća sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini

11. april 2018. Treća sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini

Sreda, 11. april 2018.

Treća sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini

Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković sazvala je Treću sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini za sredu, 11. april, sa početkom u 10.00 časova.


Narodna skupština usvojila je sledeći dnevni red:

 1. Predlog zakona o planskom sistemu Republike Srbije, koji je podnela Vlada;
 2. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju, koji je podnela Vlada;
 3. Predlog zakona o dopunama Zakona o računovodstvu, koji je podnela Vlada;
 4. Predlog zakona o dopuni Zakona o reviziji, koji je podnela Vlada;
 5. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o faktoringu, koji je podnela Vlada;
 6. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću, koji je podnela Vlada;
 7. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koji je podnela Vlada;
 8. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, koji je podnela Vlada;
 9. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, koji je podnela Vlada;
 10. Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Javnog preduzeća "Elektroprivreda Srbije", Beograd (Projekat obnovljive energije Kostolac - vetropark), koji je podnela Vlada;
 11. Predlog zakona o izmenama Zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, Banca Intesa a.d. Beograd, NBG Bank Malta LTD, "AIK Banka" a.d. Niš i UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd po zaduženju Javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad, koji je podnela Vlada;
 12. Predlog zakona o potvrđivanju Izmena i dopuna Konvencije o privremenom uvozu, koji je podnela Vlada;
 13. Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora Železnička pruga Niš - Dimitrovgrad između Republike Srbije i Evropske investicione banke, koji je podnela Vlada;
 14. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Projekat tehničko - putničke stanice (TPS) Zemun - faza 1) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada;
 15. Predlog zakona o potvrđivanju Multilateralne konvencije za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore, koji je podnela Vlada;
 16. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije - Program podsticanja obnovljive energije: Razvoj tržišta biomase u Republici Srbiji (prva komponenta), koji je podnela Vlada;
 17. Predlog odluke o izboru Saveta Državne revizorske institucije, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava;
 18. Predlog odluke o izboru člana Komisije za hartije od vrednosti, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava;
 19. Predlog odluke o organizaciji i radu Službe Narodne skupštine, koji je podneo Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine i
 20. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije.
Narodna skupština prihvatila je predlog narodnog poslanika dr Aleksandra Martinovića da se obavi zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 1. do 19. dnevnog reda sednice.

U nastavku rada, Narodna skupština započela je zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 1. do 19. dnevnog reda sednice, koje je obrazložio ovlašćeni predstavnik predlagača, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević.

Tokom sednice, predsedavajući sednici potpredsednik Narodne skupštine Đorđe Milićević, saglasno Zakonu o izboru narodnih poslanika i na predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, konstatovao je prestanak mandata pre isteka vremena na koje je izabran, narodnom poslaniku Milošu Boškoviću, danom podnošenja ostavke.

Do kraja dana Narodna skupština vodila je zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 1. do 19. dnevnog reda sednice.

Drugog dana rada, 12. aprila, a pre prelaska na rad po dnevnom redu sednice, narodni poslanici odali su počast minutom ćutanja preminulom narodnom poslaniku Zoranu Krasiću.

Na početku rada, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Đorđe Vukadinović, Nada Lazić, Miroslav Aleksić, Boško Obradović, Aleksandra Čabraja, Marija Jevđić, Nemanja Šarović, mr Aleksandra Jerkov, prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković, Marijan Rističević i prof. dr Marko Atlagić zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Narodna skupština nastavila je, i do kraja dana obavila, zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 1. do 19. dnevnog reda sednice, kao i jedinstveni pretres o Predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije.

Trećeg dana rada, 16. aprila, Narodna skupština je započela i do kraja dana vodila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o planskom sistemu Republike Srbije.

Tokom sednice, predsedavajući sednici potpredsednik Narodne skupštine Veroljub Arsić, saglasno Zakonu o izboru narodnih poslanika i na predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, konstatovao je prestanak mandata pre isteka vremena na koje je izabran, narodnom poslaniku Zoranu Krasiću, danom nastupanja smrti.

Četvrtog dana rada, 17. aprila, Narodna skupština nastavila je pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o planskom sistemu Republike Srbije.

Na početku rada, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici prof. dr Vojislav Šešelj, Zoran Živković, Miroslav Aleksić, Slaviša Ristić, Miladin Ševarlić, Olena Papuga, Ana Stevanović, Aleksandra Jerkov, Marijan Rističević, Mirjana Dragaš i Aleksandar Marković, zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Do kraja dana Narodna skupština vodila je pretres u pojedinostima o 1. tački dnevnog reda sednice.

Petog dana rada, 18. aprila, Narodna skupština nastavila je pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o planskom sistemu Republike Srbije.

U toku rada, Narodna skupština je na osnovu Odluke Republičke izborne komisije i Izveštaja Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja konstatovala potvrđivanje mandata narodnom poslaniku Zoranu Despotoviću, izabranom sa Izborne liste Dr Vojislav Šešelj – Srpska radikalna stranka, koji je zatim položio zakletvu.

Do kraja dana, Narodna skupština obavila je raspravu u pojedinostima o ovom Predlogu zakona, kao i o amandmanima podnetim na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju, Predlog zakona o dopunama Zakona o računovodstvu, kao i o predlozima zakona o dopuni Zakona o reviziji, o izmenama i dopunama Zakona o faktoringu, o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću, o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, kao i o Predlogu zakona o izmenama Zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, Banca Intesa a.d. Beograd, NBG Bank Malta LTD, "AIK Banka" a.d. Niš i UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd po zaduženju Javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad.

Narodna skupština obavila je i jedinstveni pretres o Predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu, u načelu i u pojedinostima, o svim tačkama dnevnog reda sednice, predsedavajući sednici, potpredsednik Narodne skupštine Veroljub Arsić, odredio je četvrtak, 19. april, u 10.00 časova, kao Dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Treće sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini.

Dan za glasanje

U Danu za glasanje, Narodna skupština je većinom glasova narodnih poslanika usvojila Predlog zakona o planskom sistemu Republike Srbije, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju, Predlog zakona o dopunama Zakona o računovodstvu, Predlog zakona o dopuni Zakona o reviziji, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o faktoringu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama.

Narodni poslanici većinom glasova usvojili su i Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Javnog preduzeća "Elektroprivreda Srbije", Beograd (Projekat obnovljive energije Kostolac - vetropark), Predlog zakona o izmenama Zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, Banca Intesa a.d. Beograd, NBG Bank Malta LTD, "AIK Banka" a.d. Niš i UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd po zaduženju Javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad, Predlog zakona o potvrđivanju Izmena i dopuna Konvencije o privremenom uvozu, Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora Železnička pruga Niš - Dimitrovgrad između Republike Srbije i Evropske investicione banke, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Projekat tehničko - putničke stanice (TPS) Zemun - faza 1) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, Predlog zakona o potvrđivanju Multilateralne konvencije za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije - Program podsticanja obnovljive energije: Razvoj tržišta biomase u Republici Srbiji (prva komponenta), Predlog odluke o izboru Saveta Državne revizorske institucije, Predlog odluke o izboru člana Komisije za hartije od vrednosti, Predlog odluke o organizaciji i radu Službe Narodne skupštine i Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije.

U Danu za glasanje, Narodna skupština odlučivala je i o povredama Poslovnika na koje su ukazivali narodni poslanici tokom sednice i odlučila da ni u jednom slučaju odredbe Poslovnika nisu bile povređene.

Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda sednice, predsedavajuća sednici, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković zaključila je Treću sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini.


Video (18)

Sreda, 11. april 2018. | Treća sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini 11.04.2018. (I)

Sreda, 11. april 2018. | Treća sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini 11.04.2018. (II)

Sreda, 11. april 2018. | Treća sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini 11.04.2018. (III)

Sreda, 11. april 2018. | Treća sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini 11.04.2018. (IV)

Četvrtak, 12. april 2018. | nastavak Treće sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini 12.04.2018. (I)

Prikaži još Preostalo video snimaka: 13


Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2