Sednice odbora van sedišta Narodne skupštine

Leskovac

Četvrtak, 4. decembar 2008.

Treća sednica Odbora za smanjenje siromaštva

Odbor za smanjenje siromaštva je Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obeležio posetom Gradu Nišu 3. decembra i Domu za odrasla invalidna lica i stara lica u Doljevcu, kao i održavanjem sednice van sedišta Narodne skupštine Republike Srbije, u formi javnog slušanja – okruglog stola u Leskovcu, 4. decembra 2008. godine, u zgradi Jablaničkog okruga.


Odbor za smanjenje siromaštva je Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obeležio posetom Gradu Nišu 3. decembra i Domu za odrasla invalidna lica i stara lica u Doljevcu, kao i održavanjem sednice van sedišta Narodne skupštine Republike Srbije, u formi javnog slušanja – okruglog stola u Leskovcu, 4. decembra 2008. godine, u zgradi Jablaničkog okruga.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora Snežana Stojanović Plavšić. Sednici je prisustvovao potpredsednik Narodne skupštine Nikola Novaković, članovi Odbora za smanjenje siromaštva, Odbora za rad, boračka i socijalna pitanja, Odbora za zdravlje i porodicu, Odbora za prosvetu, Odbora za poljoprivredu, Odbora za lokalnu samoupravu i Odbora za ravnopravnost polova , narodni poslanici, pomoćnik ministra rada i socijalne politike Vladimir Pešić, kao i predstavnici lokalne vlasti i više udruženja osoba sa invaliditetom.

Predsednica Odbora je pozdravljajući sve prisutne ukazala da navedeni odbori, a na inicijativu i organizaciju Odbora za smanjenje siromaštva, zajedno učestvuju u Projektu ''Jačanje kapaciteta skupštinskih odbora za smanjenje siromaštva u Srbiji'' koji od 2006. godine sprovodi Beogradski fond za političku izuzetnost u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj, a uz podršku Evropske komisije. Stojanović Plavšić je istakla da je Odbor za smanjenje siromaštva uveo javna slušanja u rad Odbora, a da je tema okruglog stola Treće sednice: ''Lokalni mehanizmi za ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom u oblasti obrazovanja, zapošljavanja, servisa i pristupačnosti''.

U uvodnom delu rada, prisutnima su se obratili načelnik Jablaničkog okruga Slobodan Kocić i pomoćnik ministra rada i socijalne politike Vladimir Pešić, koji je istakao da je oko stotinu miliona dinara obezbeđeno za projekte koji su realizovani tokom ove godine i da će naredni konkurs za nove projekte biti raspisan marta 2009. godine. Narodna poslanica Gordana Rajkov, u svom izlaganju je naglasila da bi cilj kome bi trebalo naše društvo da stremi bio da se promeni model socijalne odgovornosti, kao i da se primeni model socijalne uključenosti osoba sa invaliditetom. Član Izvršnog odbora Centra za samostalni život invalida Svetislav Marjanović, upoznao je prisutne sa problemima osoba sa invaliditetom u Leskovcu, gde je stopa nezaposlenosti invalida 87 odsto. Učesnicima javnog slušanja obratila se i predsednica Odbora za smanjenje siromaštva Opštine Ada Vesna Civrić.

U nastavku rada, otvorena je diskusija u kojoj su učesnici ukazali na probleme, ali i na pozitivna iskustva osoba sa invaliditetom. Prisutni su se složili da je neophodno raditi na podizanju društvene svesti i odnosa prema osobama sa invaliditetom. Potrebno je i unaprediti saradnju između različitih organizacija OSI i lokalnih samouprava, prilagoditi lokalnu regulativu sa postojećim i budućim zakonskim propisima i izraditi lokalne planove akcija. Na kraju skupa, predsednica Odbora je apelovala da se poboljša saradnja na lokalnom nivou između inspekcijskih službi i lokalne samouprave.

Leskovac: Foto galerija

Ostale sednice ovog odbora

Subota, 25. novembar 2017. 16. sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva Krusevac Ima fotografija Ima video snimaka
Utorak, 21. februar 2017. 10. sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva Subotica Ima fotografija Ima video snimaka
Ponedeljak, 18. oktobar 2010. Dvadeset treća sednica Odbora za smanjenje siromaštva Ada
Utorak, 27. oktobar 2009. Sedamnaesta sednica Odbora za rad, boračka i socijalna pitanja Novi Sad

Obratite se odboru Narodne skupštine

Popunite formular i pošaljite poruku

Ukoliko želite da se obratite nekom od odobra Narodne skupštine, popunite formular prikazan ispod sa neophodnim podacima i kliknite na dugme Pošalji.

**Od tri ponuđena kontakta (telefon, adresa i e-mail) obavezno je popuniti bar jedan.

Poruka može imati maksimalno 1000 karaktera.

Polja obeležena zvezdicom (*) su neophodna da biste poslali formular.

Sednice odbora van sedišta Narodne skupštine se organizuju i ova podstrana je izrađena uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), u okviru projekta „Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine”.
Stavovi i sadržaj na ovoj podstrani ne predstavljaju nužno stanovište UNDP i SDC.