Četvrtak, 1. decembar 2022.

Treća sednica Odbora za kulturu i informisanje

Na sednici, koja je održana 1. decembra 2022. godine, članovi Odbora za kulturu i informisanje razmotrili su Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu, Razdeo 29 - Ministarstvo kulture i Razdeo 38 - Ministarstvo informisanja i telekomunikacija, u načelu.


Za razdeo 29 – Ministarstvo kulture, na svim izvorima finansiranja za 2023. godinu, budžetom je predviđeno 14,070,101,000 dinara. U odnosu na inicijalan budžet za prethodnu godinu, razdeo koji se tiče kulture uvećan je za 753, 682,000, odnosno 5,66 odsto. Procentualno učešće budžeta Ministarstva kulture u budžetu Republike Srbije za 2023. godinu, inicijalno iznosi 0,88 odsto.

Za razdeo 38 - Ministarstvo informisanja i telekomunikacija, predviđen je budžet od 4,825,325,000 dinara. Za sistem javnog informisanja izdvojeno je 1,450,498,000 dinara, dok je za telekomunikacije i informaciono društvo budžetom predviđeno 3, 374, 827, 000 dinara.

Nakon diskusije, Odbor je, u načelu, usvojio Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Siniša Kovačević, a prisustvovali su i članovi i zamenici članova Odbora: Milorad Bojović, Lepomir Ivković, Nebojša Bakarec, Nataša Tasić Knežević, Nataša Jovanović, Lav Grigorije Pajkić, Staša Stojanović, prof. dr Jahja Fehratović, Nataša Bogunović, Branko Vukajlović, Tatjana Manojlović, Dragana Miljanić, Edis Durgutović, prof. dr Tamara Milenković Kerković, Rozalija Ekres i Aleksandar Jovanović.


Odbori vezani za ovu aktivnost


Video (1)

Četvrtak, 1. decembar 2022. | Treća sednica Odbora za kulturu i informisanje 01.12.2022.