Utorak, 22. novembar 2011.

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2011. godini

Predsednica Narodne skupštine prof. dr Slavica Đukić-Dejanović sazvala je Treću sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2011. godini za četvrtak, 17. novembar 2011. godine, sa početkom u 14.00 časova.


Sednica je počela u utorak, 22. novembra, sa početkom u 12, 05 časova.

Pre prelaska na utvrđivanje dnevnog reda, narodni poslanici Jelena Travar-Miljević, Slobodan Samardžić, Nemanja Šarović, Miroslav Markićević i Riza Halimi zatražili su više obaveštenja i objašnjenja, u skladu sa članom 286. Poslovnika.

Narodna skupština usvojila je sledeći dnevni red:

1. Predlog zakona o rehabilitaciji;

2. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vanrednim situacijama;

3. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji;

4. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji;

5. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o platama u državnim organima i javnim službama;

6. Predlog zakona o tržišnom nadzoru;

7. Predlog zakona o zdravstvenoj ispravnosti predmeta opšte upotrebe;

8. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o biocidnim proizvodima;

9. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o hemikalijama;

10. Predlog zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije o pomorskim privilegijama i hipotekama;

11. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o međunarodnom prevozu lakokvarljivih namirnica i specijalnim sredstvima za njihov prevoz (ATP);

12. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Kuvajt;

13. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Jermenije;

14. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o saradnji u oblasti odbrane i statusu njihovih snaga;

15. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti odbrane između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore;

16. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Crne Gore o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak;

17. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indonezije o podsticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja;

18. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Savjeta ministara Bosne i Hercegovine o privremenom zapošljavanju državljana Republike Srbije u Bosni i Hercegovini i državljana Bosne i Hercegovine u Republici Srbiji;

19. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o saradnji u oblasti zaštite životne sredine i

20. Predlog za izbor izbornog člana prvog sastava Državnog veća tužilaca iz reda advokata, koji je podnela Advokatska komora Srbije.

Narodna skupština usvojila je predlog narodnog poslanika Srđana Milivojevića da se obavi zajednički načelni pretres o tačkama 2. i 3, zajednički načelni pretres o 7, 8. i 9. tački i zajednički jedinstveni pretres o tačkama od 10. do 19. dnevnog reda.

Narodna skupština vodila je i zaključila načelni pretres o Predlogu zakona o rehabilitaciji, koji je obrazložio ministar zaštite životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Oliver Dulić.

Do kraja rada, Narodna skupština obavila je i zajednički načelni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o vanrednim situacijama i Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji.

Zamenik predsednika Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić odgovarao je, na kraju rasprave, na primedbe i sugestije koje su narodni poslanici izneli na predloge tih zakona.

Drugoga dana rada, 23. novembra, Narodna skupština vodila je i zaključila načelni pretres o Predlogu zakona o
izmenama i dopunama Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji.

U popodnevnom delu sednice, Narodna skupština obavila je načelni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o platama u državnim organima i javnim službama.

Trećeg dana rada, 24. novembra, na početku rada, predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Arpad Fremond, Vladimir Milentijević i Zoran Krasić zatražili su, u skladu sa članom 286. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštenja i objašnjenja.

Narodna skupština vodila je i zaključila načelni pretres o Predlogu zakona o tržišnom nadzoru, koji je obrazložio predstavnik predlagača, ministar poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Dušan Petrović.

U nastavku sednice, Narodna skupština vodila je i zaključila zajednički načelni pretres o Predlogu zakona o zdravstvenoj ispravnosti predmeta opšte upotrebe, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o biocidnim proizvodima i Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o hemikalijama, koje je obrazložio predstavnik predlagača, ministar zdravlja Zoran Stanković.

Predsednica Narodne skupštine prof. dr Slavica Đukić Dejanović obavestila je narodne poslanike da deo sednice, sa galerije Velike sale Doma Narodne skupštine prate članovi delegacije Unije organizacija Srbije koje se bave zaštitom osoba koje žive sa HIV/AIDS, podsetivši da je 1. decembar Svetski dan borbe protiv SIDE i pozdravila ih u ime narodnih poslanika.


Četvrtog dana rada, 28. novembra, Narodna skupština vodila je i zaključila zajednički jedinstveni pretres o deset međunarodnih sporazuma i ugovora, od 10. do 19. tačke dnevnog reda.

Narodna skupština obavila je i pretres o Predlogu za izbor izbornog člana prvog sastava Državnog veća tužilaca iz reda advokata, koji je podnela Advokatska komora Srbije.

Tokom popodnevnog rada, Narodna skupština vodila je i zaključila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o rehabilitaciji.

Na početku petog dana rada, 29. novembra, predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Vladimir Milentijević, Mićo Rogović, Nemanja Šarović, Nada Kolundžija i Miiroslav Markićević zatražili su, u skladu sa članom 286. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštenja i objašnjenja.

U prepodnevnom delu sednice, Narodna skupština vodila je i zaključila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o vanrednim situacijama.

Do kraja dana Narodna skupština obavila je pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji.

Šestog dana rada, 30. novembra, Narodna skupština vodila je i zaključila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji i Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o platama u državnim organima i javnim službama.

Sedmog dana rada, 1. decembra, Narodna skupština je tokom prepodneva vodila i zaključila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o tržišnom nadzoru.

Na početku rada, predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Zoran Krasić, Velimir Ilić, Zoran Šami i Nada Kolundžija zatražili su, u skladu sa članom 286. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštenja i objašnjenja.

Narodna skupština je, na predlog Administrativnog odbora, konstatovala prestanak mandata, pre isteka vremena na koje je izabran, narodnom poslaniku Dragomiru Cimeši, izabranom sa Izborne liste Za evropsku Srbiju-Boris Tadić.

U popodnevnom delu sednice, obavljena je rasprava u pojedinostima o Predlogu zakona o zdravstvenoj ispravnosti predmeta opšte upotrebe
i o predlozima zakona o izmenama i dopunama Zakona o biocidnim proizvodima i Zakona o hemikalijama.

U toku rada, na predlog Administrativnog odbora, Narodna skupština konstatovala je potvrđivanje mandata narodnom poslaniku Stanku Jovčiću, izabranom sa Izborne liste Za evropsku Srbiju-Boris Tadić.

Predsednica Narodne skupštine prof. dr Slavica Đukić-Dejanović pzdravila je grupu žena zaposlenih u organima lokalne samouprave iz Petrovca na Mlavi, koja je prisustvovala delu sednice.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu o svim tačkama dnevnog reda, predsednica Narodne skupštine, prof. dr Slavica Đukić-Dejanović odredila je ponedeljak, 5. decembar, sa početkom u 10 časova, kao Dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2011. godini.


Dan za glasanje


U Danu za glasanje, 5 decembra, Narodna skupština usvojila je većinom glasova narodnih poslanika
Predlog zakona o rehabilitaciji, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vanrednim situacijama, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o platama u državnim organima i javnim službama, Predlog zakona o tržišnom nadzoru, Predlog zakona o zdravstvenoj ispravnosti predmeta opšte upotrebe, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o biocidnim proizvodima i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o hemikalijama.

Narodna skupština je većinom glasova narodnih poslanika usvojila i

Predlog zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije o pomorskim privilegijama i hipotekama, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o međunarodnom prevozu lakokvarljivih namirnica i specijalnim sredstvima za njihov prevoz (ATP), Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Kuvajt, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Jermenije, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o saradnji u oblasti odbrane i statusu njihovih snaga, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti odbrane između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Crne Gore o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indonezije o podsticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Savjeta ministara Bosne i Hercegovine o privremenom zapošljavanju državljana Republike Srbije u Bosni i Hercegovini i državljana Bosne i Hercegovine u Republici Srbiji i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o saradnji u oblasti zaštite životne sredine.

Narodna skupština je većinom glasova narodnih poslanika usvojila Predlog za izbor izbornog člana prvog sastava Državnog veća tužilaca iz reda advokata. Na predlog Advokatske komore Srbije, za člana Državnog veća tužilaca iz reda advokata izabran je Miroslav Bojić.

U Danu za glasanje, Narodna skupština odlučivala je i o povredama Poslovnika na koju su tokom sednice ukazali narodni poslanici i odlučila da nije povređen nijedan član Poslovnika Narodne skupštine.

Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ovog zasedanja i odlučivanje o njima, predsednica Narodne skupštine prof. dr Slavica Đukić-Dejanović zaključila je Treću sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2011. godini.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3