Sreda, 27. januar 2021.

Treća sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti

Odbor za kontrolu službi bezbednosti, na sednici zatvorenoj za javnost, održanoj 27. januara 2021. godine, razmatrao je i usvojio izveštaje o radu Vojnoobaveštajne agencije koji obuhvataju period od 1. oktobra 2019. do 30. septembra 2020. godine.


Članovi Odbora pozitivno su ocenili izveštaje Vojnoobaveštajne agencije ukazujući da na sveobuhvatan i celovit način pružaju uvid u rad i ostvarene rezultate Vojnoobaveštajne agencije u izveštajnom periodu. Konstatovano je da je Vojnoobaveštajna agencija u izveštajnom periodu sve zadatke iz svoje nadležnosti vršila u skladu sa važećim pozitivno-pravnim propisima, u interesu zaštite bezbednosti Republike Srbije i svih njenih građana. Vojnoobaveštajna agencija je u izveštajnom periodu po oceni članova Odbora pravovremeno izveštavala o globalnim i regionalnim izazovima, rizicima i pretnjama i informisala nadležne korisnike o drugim pojavama značajnim za bezbednost Republike Srbije.

Takođe, članovi Odbora pružili su punu podršku daljem koordiniranom i usklađenom radu službi bezbednosti na planu zaštite nacionalnih interesa i sprovođenja bezbednosno-obaveštajne politike Republike Srbije.

Odbor je pozitivno ocenio nastojanje Vojnoobaveštajne agencije da kontinuirano unapređuje bilateralnu i multilateralnu saradnju sa partnerskim službama i u uslovima pandemije, čime je omogućena efikasnija provera podataka i informacija, a što je doprinelo većoj pouzdanosti procena i jačanju poverenja i saradnje među agencijama, kao i afirmisanju međunarodne pozicije Republike Srbije u borbi protiv terorizma, organizovanog kriminala i nelegalnih migracija.

Takođe, prepoznajući značajnu ulogu koju imaju izaslanstva odbrane, kao organizacione jedinice Vojnoobaveštajne agencije, članovi Odbora izrazili su jedinstven stav da se pruži puna podrška za otvaranje novih izaslanstva odbrane u skladu sa spoljnopolitičkim interesima Republike Srbije.

Sednici je predsedavao mr Igor Bečić, predsednik Odbora, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Aleksandar Marković, Goran Pekarski, Slaviša Bulatović, Milimir Vujadinović, Vladan Zagrađanin, Borisav Kovačević, Jasmina Obradović i Duško Tarbuk.


Odbori vezani za ovu aktivnostPrethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
subota, 27. februar
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar dogadjaja