25. maj 2021. Susret Ženske parlamentarne mreže i ministarke spoljnih poslova Kraljevine Švedske

25. maj 2021. Susret Ženske parlamentarne mreže i ministarke spoljnih poslova Kraljevine Švedske

Utorak, 25. maj 2021.

Susret Ženske parlamentarne mreže i ministarke spoljnih poslova Kraljevine Švedske

Predstavnice Ženske parlamentarne mreže (ŽPM) sastale su se u Domu Narodne skupštine sa ministarkom spoljnih poslova Kraljevine Švedske i predsedavajućom OEBS An Linde i tom prilikom razgovarale o koracima koji su načinjeni ka unapređenju položaja žena u Srbiji.


Sastanku je prisustvovao i predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić, te je koordinatorka ŽPM Sandra Božić iskoristila priliku da izrazi zahvalnost na podršci koju predsednik skupštine pruža radu Ženske parlamentarne mreže.

Ona je istakla da su osnovni ciljevi mreže zdravlje žena i porodice, borba protiv nasilja prema ženama i deci, ekonomsko osnaživanje žena, obrazovanje žena i promocija ženskog znanja i učešće žena u javnom i političkom životu. Božić je naglasila da je ŽPM od samog osnivanja imala podršku OEBS-a i UNDP na svom putu, kao i partnere iz civilnog sektora.

„Ženska parlamentarna mreža je postala kredibilan činilac i stožer osnovne inicijative pre svega u Narodnoj skupštini Republike Srbije, koja i te kako utiče na poboljšanje položaja žena u Srbiji. Postignuti su značajni rezultati među kojima su izmena Krivičnog zakona po kojem seksualni delikt prema maloletnicima u Srbiji više ne zastareva, uvedeno je više sadržaja u udžbenike za osnovne i srednje škole koji govore o seksualnom zlostavljanju, odnosno kako ga prepoznati i pružiti otpor, izglasan je amandman kojim je u Budžetu za 2016. godinu omogućeno više budžetski sredstava za podsticaj ženama poljoprivrednicama, usvojen je Zakona o sprečavanju nasilja prema ženama i u porodici, uvedeno je rodno odgovorno budžetiranje“, naglasila je Sandra Božić.

Ona se osvrnula i na činjenicu da 40 procenata narodnih poslanika čine žene, kao i da Vlada Republike Srbije ima 50 procenata žena na ministarskim funkcijama.

„Ono što prepoznajemo kao izazov na kojem treba da radimo je položaj žena na lokalnom nivou, u smislu izvršne vlasti. Srbija je na uzlaznom putu sa predsednikom Republike Aleksandrom Vučićem i ŽPM, kao i predstavnice vlasti imaju njegovu snažnu podršku, tako da je sada trenutak kada možemo mnogo da uradimo na ekonomskom osnaživanju žena i njihovom političkom uključivanju“, zaključila je Sandra Božić.

Ministarka An Linde je naglasila da Kraljevina Švedska ima feminističku vladu i takvu spoljnu politiku, što znači da joj je veoma stalo da se rodna pitanja uključe u sve relevantne oblasti. To je i osnovni cilj OEBS koji radi u tri dimenzije vojnoj, ekonomskoj i ekološko-ljudskoj. U svakoj od njih Švedska ima različite načine da stavi ženska pitanja i rodna pitanja na agendu, kazala je ministarka.

„Iz perspektive Vlade Švedske istakla bih tri prioriteta, to su žene, mir i bezbednost, koje se oslanjaju na Rezoluciju UN. Jedan od razloga za to je što postoje istraživanja koja pokazuje da ukoliko su žene uključene u mirovne pregovore, ti sporazumi i dogovori su održiviji“, rekla je ministarka.

Članice ŽPM Snežana Paunović i Nataša Mihailović Vacić istakle su da obrazovanje žena ključ i da je pitanje rodne ravnopravnosti dug proces koji se nikada ne zaustavlja. One su se osvrnule na činjenicu da su narodne poslanice, osnivanjem ŽPM , pokazale kako je lako prevazići sve razlike, bilo da su one političke, nacionalne ili verske i da je mreža upravo zbog toga postigla velike rezultate.