8. april 2015. Sudije izabrane prvi put na sudijsku funkciju sa predsednicom Narodne skupštine

8. april 2015. Sudije izabrane prvi put na sudijsku funkciju sa predsednicom Narodne skupštine

Sreda, 8. april 2015.

Sudije izabrane prvi put na sudijsku funkciju položile zakletvu pred predsednicom Narodne skupštine

Sudije, koje su izabrane prvi put na sudijsku funkciju, položile su danas zakletvu pred predsednicom Narodne skupštine.


Gojković je sudijama poželela uspešan rad i izrazila uverenje da će suditi nezavisno i nepristrasno, u skladu sa Ustavom i zakonom, isključivo po svojoj savesti i tako obezbediti pravično suđenje za svakog građanina i doprineti ugledu sudijske funkcije u Republici Srbiji.
„Verujemo da ćete tokom svog trogodišnjeg mandata u sudovima opšte i posebne nadležnosti, kao novoizabrani nosioci pravosudnih funkcija, pružiti značajan doprinos nastavku reformi pravosudnog sistema, u cilju stvaranja nezavisnog, modernog i efikasnog pravosuđa i unapređenja vladavine prava u celini“, rekla je Gojković.

Sudije, njih 34, izabrane su na Prvoj sednici Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015.godini, održanoj 10. marta 2015. godine.

Polaganju zakletve prisustvovali su i ministar pravde Nikola Selaković i predsednik Visokog saveta sudstva Dragomir Milojević.