Sreda, 8. februar 2012.

Sto prva sednica Odbora za pravosuđe i upravu

Odbor za pravosuđe i upravu je na sednici održanoj 8. februara razmotrio Predlog odluke o izboru člana Visokog saveta sudstva iz reda sudija apelacionih sudova, koji je podneo Visoki savet sudstva i Predlog odluke o izboru zamenika javnih tužilaca, koji je podnelo Državno veće tužilaca.


Odbor je jednoglasno odlučio da predloži Narodnoj skupštini da donese odluku o izboru Miroljuba Tomića, sudije Apelacionog suda u Kragujevcu, za člana Visokog saveta sudstva iz reda sudija apelacionih sudova.

Odbor je takođe odlučio da predloži Narodnoj skupštini da donese odluku o izboru Vladimira Đorđevića, šefa kabineta u Republičkom javnom tužilaštvu i Miodraga Markovića, polaznika Pravosudne akademije u Beogradu za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu, Branislavu Mihajlović, advokata iz Niša za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju, Vesne Ostojić, sekretara u Apelacionom javnom tužilaštvu u Kragujevcu za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kragujevcu, Miroslava Rakića, tužilačkog pomoćnika u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu i Milene Pajić Simić, tužilačkog pomoćnika u Osnovnom javnom tužilaštvu u Šapcu i Bojana Prstojevića, sudijskog pomoćnika u Osnovnom sudu u Šapcu za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Šapcu.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Boško Ristić.


Odbori vezani za ovu aktivnost