Petak, 11. mart 2022.

Stav Nadzornog odbora za izbornu kampanju o „funkcionerskoj kampanji“

Nadzorni odbor za izbornu kampanju na sednici održanoj 10. marta 2022. godine usvojio je mere za poštovanje jednakosti kandidata u izlaganju njihovih programa i odlučio da izađe u javnost sa svojim stavom, povodom pojave koja je već duže vreme prisutna na političkoj sceni u Srbiji, i koja se u javnosti naziva „funkcionerskom kampanjom“.


Naime, Zakonom o sprečavanju korupcije zabranjena je zloupotreba javnih resursa, javnih skupova i susreta koje dati javni funkcioner ima u svojstvu javnog funkcionera, tj. njihova upotreba ne za stvarnu, zakonitu svrhu, već za promociju političkih stranaka ili političkih subjekata. O poštovanju navedenog propisa, tj. zabrani zloupotreba sadržanih u njemu, stara se, Agencija za borbu protiv korupcije.

Međutim, i Nadzorni odbor za izbornu kampanju, u okviru sprovođenja opšteg nadzora nad postupcima političkih stranaka, podnosilaca proglašenih izbornih lista, kandidata za narodne poslanike i javnih medijskih servisa u toku izbornih aktivnosti, ima pravo i dužnost da ukazuje na nepravilnosti u postupanju učesnika u izbornom procesu koje su sadržane u članu 50. Zakona o sprečavanju korupcije. Obaveza Nadzornog odbora da se stara o sprečavanju zloupotrebe „funkcionerske kampanje“ ide i izvan onoga što je predviđeno navedenim članom i odgovarajućim odredbama iz drugih važećih propisa i kreće se u okvirima svega onoga što se može nazvati obavezom poštovanja jednakosti kandidata i izbornih lista i ravnopravnosti u obaveštavanju o njima, njihovim aktivnostima i programima.

Učesnici na izborima, odnosno političke stranke i drugi subjekti, podnosioci izbornih lista, kao i kandidati, imaju pravo na jednak, odnosno ravnopravni tretman generalno u izbornom procesu i izbornoj kampanji, uključujući i tretman od strane javnih medijskih servisa.

Građani Republike Srbije, kako u vreme van predizbornih kampanja, tako i u vreme predizbornih kampanja imaju pravo da budu detaljno i potpuno informisani o radu državnih organa i, u njihovom okviru, državnih funkcionera. Ovo znači da poštovanje navedene ustavne garancije povlači nužnost da se u sredstvima javnog obaveštavanja, uključujući javne medijske servise, u okviru prezentiranja državnih aktivnosti, u periodu izborne kampanje u svojstvu javnih funkcionera pojavljuju i javni funkcioneri koji su članovi političkih partija i drugih organizacija koje učestvuju na izborima ili koji i lično učestvuju na izborima kao kandidati ili nosioci izbornih lista. Naravno, kod tog pojavljivanja javnih funkcionera u sredstvima javnog obaveštavanja nužno je da budu poštovana pravila iz člana 50. Zakona o sprečavanju korupcije, a pre svega da bude jasno da se oni pojavljuju u svojstvu javnih funkcionera i da ta pojavljivanja ne budu zloupotrebljena za neposrednu predizbornu promociju političkih stranaka, odnosno drugih političkih subjekata. Ali ograničavanje ovog informisanja zarad nekog privida jednakosti učesnika u izbornom postupku bilo bi suprotno navedenoj ustavnoj garanciji prava na obaveštenost građana.

S druge strane, i Ustavom zagarantovano izborno pravo, pre svega aktivno, može biti na potpun način ostvareno tek ako su građani na potpun način obavešteni o aktivnostima podnosilaca izbornih lista ne samo u samoj izbornoj kampanji, već i o aktivnostima pripadnika date političke stranke ili druge organizacije ili pojedinaca kao vršilaca vlasti ili pripadnika parlamentarne ili vanparlamentarne opozicije. Očekivanja birača od određene političke stranke, druge organizacije ili pojedinaca za koje bi na izborima trebalo da se opredele ili ne opredele na najbolji način se mogu formirati i oblikovati na osnovu angažmana tih stranaka, organizacija i pojedinaca u vršenju vlasti ili u opozicionim aktivnostima.

Konačno, stav je Nadzornog odbora da ne treba potcenjivati birače i njihovu sposobnost da, u uslovima poštovanja navedenih zahteva, zauzmu afirmativan ili kritički stav prema ranijim aktivnostima i na osnovu tih aktivnosti i prema programima podnosilaca izbornih lista i kandidata koji su imali prilike da učestvuju u vršenju vlasti (ali i prema opozicionim aktivnostima podnosilaca izbornih lista i kandidata) i na osnovu toga formiraju svoja očekivanja i opredeljenje za koga će da glasaju.

Na samom kraju, imajući sve navedeno u vidu, Nadzorni odbor smatra potrebnim da javno pozove javne medijske servise i druga sredstva javnog obaveštavanja u Republici Srbiji da prilikom izveštavanja o predizbornim aktivnostima kandidata upotrebljavaju pojmove i izraze koji precizno i nedvosmisleno razdvajajaju njihovu javnu funkciju od njihovog partijskog položaja i položaja kandidata na izborima.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
nedelja, 3. decembar
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar događaja