Ponedeljak, 25. septembar 2006. - Četvrtak, 28. septembar 2006.

Sedmo vanredno zasedanje Narodne skupštine republike Srbije u 2006.godini

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Predrag Marković sazvao je, na zahtev Vlade, Sedmo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije za ponedeljak, 25. septembar 2006. godine, sa početkom u 12 časova.Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Predrag Marković sazvao je, na zahtev Vlade, Sedmo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije za ponedeljak, 25. septembar 2006. godine, sa početkom u 12 časova.

U zahtevu za održavanje sednice, Vlada je utvrdila sledeći dnevni red:

1. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu,

2. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Budžetu Republike Srbije za 2006.
godinu, sa predlozima odluka o davanju saglasnosti na:

a) Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i
invalidsko osiguranje zaposlenih u 2006. godinu,
b) Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i
invalidsko osiguranje poljoprivrednika za 2006. godinu,
v) Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i
invalidsko osiguranje samostalnih delatnosti za 2006. godinu,
g) Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje
za 2006. godinu,
d) Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Nacionalne službe za
zapošljavanje za 2006. godinu.

Prvog dana rada, na početku načelnog pretresa o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, narodnim poslanicima obratio se ministar finansija Mlađan Dinkić.

Predstavljajući predložene izmene Zakona, istakao je da se uvodi višegodišnje planiranje budžeta zbog primene Nacionalnog investicionog plana koji će se realizovati od 2006. do 2011. godine. Cilj izmena je da se namenski opredeljena sredstva ne mogu preusmeriti za druge potrebe., Ministar finansija je najavio uvođenje interne revizije i kontrole u sistemu javnih finansija koje će se odnositi kako na direktne, tako i na indirektne korisnike. Jedna od predloženih novina je i što se prvi put uvodi krivično delo za nenamensko trošenje budžetskih sredstava.Ključne promene budžetskog sistema omogućiće uvođenje pojačane kontrole upotrebe budžetskih sredstava, zaključio je Dinkić.

Na kraju prepodnevnog rada okončana je rasprava u načelu o prvoj tački dnevnog reda i otvoren načelni i jedinstveni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o Budžetu Republike Srbije za 2006. godinu i o predlozima odluka o davanju saglasnosti.

U popodnevnom delu sednice narodnim poslanicima se, povodom rebalansa ovogodišnjeg Budžeta, ponovo, u ime predlagača, obratio ministar finansija Mlađan Dinkić. Obrazlažući predložene izmene Zakona o Budžetu za ovu godinu, istakao je da se Srbija prvi put nalazi u situaciji da ima preko dve milijarde evra viška na svom računu i da je Vlada zbog toga donela odluku da se kroz rebalans budžeta omogući investiranje kroz projekte Nacionalnog investicionog plana.

On je izjavio da će Srbija u narednom periodu imati stabilan budžet, čiji će značajan deo činiti kapitalne investicije koje bi trebalo da utiču na povećanje privrednog razvoja i zaposlenosti, održavanje visokog privrednog rasta i ravnomeran regionalni razvoj. Posebno je istakao da će kapitalni rashodi u rebalansu biti povećani za tri puta i iznosiće 12 odsto budžetskih sredstava.

Dinkić je takođe naglasio da je budžet Srbije, po prvi put više razvojni, nego socijalni, jer u njemu ne dominiraju troškovi za plate i socijalna davanja, već njegov značajan deo čine kapitalni rashodi.

Do kraja prvog dana rada, Narodna skupština završila je jedinstven načelni pretres druge tačke dnevnog reda.

Drugoga dana rada (27. septembar), Narodna skupština obavila je pretres u pojedinostima Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu.

Pošto su narodni poslanici okončali pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, predsednik Narodne skupštine Predrag Marković je zaključio da će Narodna skupština u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, u pojedinostima i u celini.

Trećeg dana rada (28. septembar), Narodna skupština obavila je pretres u pojedinostima Predlogazakona o izmenama i dopunama Zakona o Budžetu Republike Srbije za 2006. godinu.

Pošto su narodni poslanici okončali pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, predsednik Narodne skupštine Predrag Marković je odredio 28. septembar 2006. godine kao Dan za glasanje o tačkama dnevnog reda sednice Sedmog vanrednog zasedanja Narodne skupštine.

U Danu za glasanje , Narodna skupština je sa 128 glasova usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu u celini.

U Danu za glasanje, Narodna skupština je sa 131 glasom usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Budžetu Republike Srbije za 2006. godinu u celini, sa predlozima o davanju saglasnosti na odluke o izmenama i dopunama finansijskih planova to: Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih, Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika, Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje samostalnih delatnosti, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i Nacionalne službe za zapošljavanje, za 2006. godinu, koje je podnela Vlada Republike Srbije.

Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje sviha tačak a dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima , predsednik Marković je zaključio sednicu Sedmog vanredno g zasedanj a Narodne skupštine Republike Srbije u 2006. godini.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2