6. jul 2021. Sedmo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu

6. jul 2021. Sedmo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu

Utorak, 6. jul 2021.

Sedmo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Ivica Dačića sazvao je Sedmo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu za utorak, 6. jul 2021. godine, sa početkom u 10.00 časova.


Pre utvrđivanja dnevnog reda sednice, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici prof. dr Jahja Fehratović, Elvira Kovač, Đorđe Milićević i Aleksandar Marković zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić pozdravio je predstavnike Srpskog nacionalnog saveta u Republici Severna Makedonija, koji su pratili deo sednice sa galerije velike sale.
Dnevni red sednice određen je u zahtevu 226 narodnih poslanika:

 1. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode, koji je podnela Vlada (pisanim putem, 23. juna 2021. godine, narodni poslanik dr Aleksandar Martinović obavestio je Narodnu skupštinu da se povlači 1. tačka - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode);
 2. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o partnerstvu, trgovini i saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske, Zajedničke deklaracije u vezi sa trilateralnim pristupom pravilima o poreklu i Zajedničke deklaracije o vezi između Protokola o Irskoj/Severnoj Irskoj i Sporazuma o partnerstvu, trgovini i saradnji, koji je podnela Vlada;
 3. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditu br. CRS 1020 01 Y između Francuske agencije za razvoj i Republike Srbije za realizaciju Programa urbane sredine otporne na klimatske promene, koji je podnela Vlada;
 4. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditu br. CRS 1015 02 D između Francuske agencije za razvoj i Republike Srbije za Projekat modernizacije železničkog sektora u Srbiji Faza 1, koji je podnela Vlada;
 5. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Programski zajam za razvojne politike za efikasnost javnog sektora i zeleni oporavak) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada;
 6. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat integrisanog razvoja koridora reke Save i Drine primenom višefaznog programskog pristupa) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada;
 7. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat modernizacije železničkog sektora u Srbiji primenom višefaznog programskog pristupa) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada;
 8. Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora Gasni interkonektor Niš - Dimitrovgrad - Bugarska (granica) između Republike Srbije i Evropske investicione banke, koji je podnela Vlada;
 9. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditnom aranžmanu br. 0020008959 koji se odnosi na neobezbeđeni zajam do iznosa od 431.685.732,79 evra uz garanciju UKEF u cilju finansiranja određenih građevinskih usluga od strane Bechtel Enka UK Limited, koji posluje u Srbiji preko Bechtel Enka UK Limited Ogranak Beograd za potrebe privrednog društva „Koridori Srbije“ d.o.o. Beograd u vezi sa izgradnjom infrastrukturnog koridora autoputa E-761 deonice Pojate-Preljina (Moravski koridor) između Republike Srbije koju zastupa Vlada Republike Srbije, postupajući preko Ministarstva finansija kao Zajmoprimca i J.P. MORGAN AG kao Agenta i JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON BRANCH kao Aranžera i JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON BRANCH kao Prvobitnog zajmodavca, koji je podnela Vlada;
 10. Predlog odluke o izboru predsednika sudova, koji je podneo Visoki savet sudstva i
 11. Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog suda u Zrenjaninu, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.
Predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić obavestio je narodne poslanike da je pisanim putem, 23. juna 2021. godine, narodni poslanik dr Aleksandar Martinović obavestio Narodnu skupštinu da se povlači 1. tačka - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode sa dnevnog reda sednice.

U nastavku rada, Narodna skupština usvojila je predlog narodnog poslanika dr Aleksandra Martinovića da se obavi zajednički jedinstveni pretres o tačkama od 2. do 9. i zajednički jedinstveni pretres o tačkama 10. i 11. dnevnog reda sednice.

Predloge zakona od 2. do 9. dnevnog reda sednice, narodnim poslanicima obrazložili su ministar finansija Siniša Mali i ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić.

Narodna skupština započela je i do kraja dana zaključila zajednički jedinstveni pretres o tačkama od 2. do 9. dnevnog reda sednice.

U toku rada, Narodna skupština je, na predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, konstatovala prestanak mandata narodnoj poslanici Maji Grbić, pre isteka vremena na koji je izabrana, danom podnošenja ostavke.

Drugog dana rada, 7. jula, Narodna skupština započela je zajednički jedinstveni pretres o tačkama 10. i 11. dnevnog reda sednice, odnosno o Predlogu odluke o izboru predsednika sudova, koji je podneo Visoki savet sudstva i o Predlogu odluke o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog suda u Zrenjaninu, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Predloge odluka obrazložili su predstavnici predlagača, zamenica predsednika Visokog saveta sudstva Zorana Delibašić i izvestilac Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Đorđe Dabić.

U toku rada, Narodna skupština je na osnovu Odluke Republičke izborne komisije i Izveštaja Odbora za administrativno – budžetska i mandatno –imunitetska pitanja i shodno članu 27. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatovala potvrđivanje mandata narodnom poslaniku Dušanu Mariću, izabranom sa Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU, nakon čega je narodni poslanik položio zakletvu.

Do kraja dana, Narodna skupština vodila je i završila zajednički i jedinstveni pretres o tačkama 10. i 11. dnevnog reda sednice.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu o svim tačkama dnevnog reda sednice, potpredsednik Narodne skupštine dr Vladimir Orlić, odredio je sredu, 7. jul 2021. godine, sa početkom u 18.00 časova kao Dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Sedmog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu.

Dan za glasanje

U Danu za glasanje, 7. jula, Narodna skupština usvojila je Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o partnerstvu, trgovini i saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske, Zajedničke deklaracije u vezi sa trilateralnim pristupom pravilima o poreklu i Zajedničke deklaracije o vezi između Protokola o Irskoj/Severnoj Irskoj i Sporazuma o partnerstvu, trgovini i saradnji, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditu br. CRS 1020 01 Y između Francuske agencije za razvoj i Republike Srbije za realizaciju Programa urbane sredine otporne na klimatske promene, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditu br. CRS 1015 02 D između Francuske agencije za razvoj i Republike Srbije za Projekat modernizacije železničkog sektora u Srbiji Faza 1, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Programski zajam za razvojne politike za efikasnost javnog sektora i zeleni oporavak) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat integrisanog razvoja koridora reke Save i Drine primenom višefaznog programskog pristupa) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat modernizacije železničkog sektora u Srbiji primenom višefaznog programskog pristupa) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora Gasni interkonektor Niš - Dimitrovgrad - Bugarska (granica) između Republike Srbije i Evropske investicione banke, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditnom aranžmanu br. 0020008959 koji se odnosi na neobezbeđeni zajam do iznosa od 431.685.732,79 evra uz garanciju UKEF u cilju finansiranja određenih građevinskih usluga od strane Bechtel Enka UK Limited, koji posluje u Srbiji preko Bechtel Enka UK Limited Ogranak Beograd za potrebe privrednog društva „Koridori Srbije“ d.o.o. Beograd u vezi sa izgradnjom infrastrukturnog koridora autoputa E-761 deonice Pojate-Preljina (Moravski koridor) između Republike Srbije koju zastupa Vlada Republike Srbije, postupajući preko Ministarstva finansija kao Zajmoprimca i J.P. MORGAN AG kao Agenta i JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON BRANCH kao Aranžera i JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON BRANCH kao Prvobitnog zajmodavca.

U Danu za glasanje Narodna skupština usvojila je i Predlog odluke o izboru predsednika sudova i Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog suda u Zrenjaninu.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu i odlučivanje o tačkama dnevnog reda sednice, predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić zaključio je Sedmo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu.


Video (8)

Utorak, 6. jul 2021. | Sedmo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu 06.07.2021.(I)

Utorak, 6. jul 2021. | Sedmo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu 06.07.2021.(II)

Utorak, 6. jul 2021. | Sedmo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu 06.07.2021.(III)

Utorak, 6. jul 2021. | Sedmo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu 06.07.2021.(IV)

Sreda, 7. jul 2021. | nastavak Sedmog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu 07.07.2021.(I)

Prikaži još Preostalo video snimaka: 3


Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6