Sreda, 22. jun 2005.

Sedmo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2005. godini

Predsednik Narodne skupštine Predrag Marković, na zahtev Vlade Republike Srbije, sazvao je Sedmo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2005. godini za 22. jun.


Predsednik Narodne skupštine Predrag Marković, na zahtev Vlade Republike Srbije, sazvao je Sedmo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2005. godini za 22. jun. U zahtevu za održavanje vanrednog zasedanja utvrđen je sledeći dnevni red:

1. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama, koji je podnela Vlada Republike Srbije

2. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu, koji je podnela Vlada Republike Srbije

3. Predlog zakona o izmeni Zakona o Visokom savetu pravosuđa, koji je podnela Vlada Republike Srbije

4. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama, koji je podnela Vlada Republike Srbije

5. Predlog zakona o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, koji je podnela Vlada Republike Srbije

6. Predlog zakona o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, koji je podnela Vlada Republike Srbije

7. Predlog zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visoko – tehničkog kriminala, koji je podnela Vlada Republike Srbije

8. Predlog zakona o visokom obrazovanju, koji je podnela Vlada Republike Srbije

9. Predlog zakona o osiguranju depozita, koji je podnela Vlada Republike Srbije

10. Predlog zakona o Agenciji za osiguranje depozita , koji je podnela Vlada Republike Srbije

11. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osiguranju , koji je podnela Vlada Republike Srbije

12. Predlog zakona o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje, koji je podnela Vlada Republike Srbije

13. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bankama i drugim finansijskim organizacijama, koji je podnela Vlada Republike Srbije

14. Predlog zakona o Agenciji za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije, koji je podnela Vlada Republike Srbije

15. Predlog zakona o izmenama Zakona o garancijskom fondu, koji je podnela Vlada Republike Srbije

16. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskom lizingu, koji je podnela Vlada Republike Srbije

17. Predlog Zakona o javnom dugu, koji je podnela Vlada Republike Srbije

18. Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zaduženju JP «Elektroprivreda Srbije» kod nemačke finansijske organizacije KFW, koji je podnela Vlada Republike Srbije

19. Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje projekta obnove železnica, koji je podnela Vlada Republike Srbije

20. Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po kreditu Vlade Republike Poljske za finansiranje projekta obnove elektroprivrede Srbije, koji je podnela Vlada Republike Srbije

21. Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske zajednice za izmirenje dospelih a neplaćenih ugovornih obaveza prema Evropskoj investicionoj banci, koji je podnela Vlada Republike Srbije

22. Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje projekta hitne sanacije saobraćaja, koji je podnela Vlada Republike Srbije

23. Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje obnove puteva u Republici Srbiji, koji je podnela Vlada Republike Srbije

24. Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje projekta evropskih puteva B – Srbija i Crna Gora, koji je podnela Vlada Republike Srbije

25. Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske banke za obnovu i razvoj (buduća modernizacija i unapređenje sistema za upravljanje vazdušnim saobraćajem), koji je podnela Vlada Republike Srbije

26. Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske banke za obnovu i razvoj (program rekonstrukcije opštinske infrastrukture opštine Subotica), koji je podnela Vlada Republike Srbije

27. Predlog zakona o izmenama Zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje projekta upravljanja elektroenergetskim sistemom, koji je podnela Vlada Republike Srbije

28. Predlog zakona o restruktuiranju duga po NFA i TDFA izdavanjem obveznica Republike Srbije, koji je podnela Vlada Republike Srbije

29. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, koji je podnela Vlada Republike Srbije

30. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koji je podnela Vlada Republike Srbije

31. Predlog zakona o izmenama i dopunama Carinskog zakona, koji je podnela Vlada Republike Srbije

32. Predlog zakona o carinskoj tarifi, koji je podnela Vlada Republike Srbije

33. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koji je podnela Vlada Republike Srbije

34. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, koji je podnela Vlada Republike Srbije

35. Predlog zakona o izdavanju doplatne poštanske marke, koji je podnela Vlada Republike Srbije

36. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju, koji je podnela Vlada Republike Srbije

37. Predlog zakona o zaštiti konkurencije, koji je podnela Vlada Republike Srbije

38. Predlog zakona o oglašavanju, koji je podnela Vlada Republike Srbije

39. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu, koji je podnela Vlada Republike Srbije

40. Predlog zakona o zaštitniku građana, koji je podnela Vlada Republike Srbije

41. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar, koji je podnela Vlada Republike Srbije

42. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o registraciji privrednih subjekata, koji je podnela Vlada Republike Srbije

43. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom informisanju, koji je podnela Vlada Republike Srbije

44. Predlog zakona o državnoj upravi, koji je podnela Vlada Republike Srbije

45. Predlog zakona o državnim službenicima, koji je podnela Vlada Republike Srbije

Narodni poslanici prihvatili su predlog da se obavi zajednički načelni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu, Predlogu zakona o izmeni Zakona o Visokom savetu pravosuđa, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama, Predlogu zakona o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, Predlogu zakona o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine i Predlog zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visoko – tehničkog kriminala.

Zajednička načelna rasprava obaviće se o Predlogu zakona o osiguranju depozita, Predlogu zakona o Agenciji za osiguranje depozita, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o osiguranju , Predlogu zakona o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o bankama i drugim finansijskim organizacijama, Predlogu zakona o Agenciji za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije, Predlogu zakona o izmenama Zakona o garancijskom fondu i Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskom lizingu.

Narodna skupština će obaviti zajedničku načelnu raspravu o Predlogu Zakona o javnom dugu, Predlogu zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zaduženju JP «Elektroprivreda Srbije» kod nemačke finansijske organizacije KFW, Predlogu zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje projekta obnove železnica, Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po kreditu Vlade Republike Poljske za finansiranje projekta obnove elektroprivrede Srbije, Predlogu zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske zajednice za izmirenje dospelih a neplaćenih ugovornih obaveza prema Evropskoj investicionoj banci, Predlogu zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje projekta hitne sanacije saobraćaja, Predlogu zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje obnove puteva u Republici Srbiji, Predlogu zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje projekta evropskih puteva B – Srbija i Crna Gora, Predlogu zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske banke za obnovu i razvoj (buduća modernizacija i unapređenje sistema za upravljanje vazdušnim saobraćajem), Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske banke za obnovu i razvoj (program rekonstrukcije opštinske infrastrukture opštine Subotica), Predlog zakona o izmenama Zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje projekta upravljanja elektroenergetskim sistemom i Predlog zakona o restruktuiranju duga po NFA i TDFA izdavanjem obveznica Republike Srbije.

Zajednički načelni pretres Narodna skupština obaviće o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Carinskog zakona, Predlogu zakona o carinskoj tarifi, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama i Predlogu zakona o izdavanju doplatne poštanske marke.

Drugog dana rada (24. jun) Narodna skupština je vodila zajednički načelni pretres o predlozima zakona o izmenama i dopunama zakona o sudijama, o javnom tužilaštvu, o Visokom savetu pravosuđa, o sudskim taksama, zatim predlozima zakona o izmenama zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala i u postupku za ratne zločine i Predlogu zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehničkog kriminala.

Na početku rada, obraćajući se narodnim poslanicima u svojstvu predstavnika predlagača ministar pravde u Vladi Republike Srbije Zoran Stojković je rekao da se predloženim izmenama pravosudnih zakona poboljšava položaj pravosuđa i materijalni položaj nosilaca pravosudnih funkcija, a Predlogom zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehničkog kriminala stvaraju zakonski uslovi za suzbijanje takozvanog sajber kriminala, odnosno piraterije i zaštitu autorskih prava i intelektualne svojine.

Ministar prosvete i sporta Slobodan Vuksanović je obavestio Narodnu skupštinu da je Vlada privremeno povukla sa dnevnog reda sednice Predlog zakona o visokom obrazovanju, kako bi razmotrila veliki broj prispelih amandmana na ovaj zakonski predlog.

Trećeg dana rada (27. jun) Narodna skupština je zaključila zajednički načelni pretres o zakonskim predlozima o kojima je vođena rasprava prethodnog dana i započela zajednički načelni pretres o predlozima zakona o osiguranju depozita, o agenciji za osiguranje depozita, o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje i o agenciji za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije, predlozima zakona o izmenama i dopunama Zakona o osiguranju i Zakona o finansijskom lizingu i o Predlogu zakona o izmenama Zakona o Garancijskom fondu.

Na početku načelnog pretresa o setu finansijskih zakonskih predloga, ministar finansija u Vladi Republike Srbije Mlađan Dinkić je, kao predstavnik predlagača, obrazložio razloge za predlaganje novih i izmene i dopune postojećih zakona.

Narodna skupština je četvrtog dana rada (28. jun) obavila zajednički načelni pretres o predlozima zakona o osiguranju depozita, o agenciji za osiguranje depozita, o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje i o agenciji za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije, predlozima zakona o izmenama i dopunama Zakona o osiguranju i Zakona o finansijskom lizingu i o Predlogu zakona o izmenama Zakona o Garancijskom fondu.

U nastavku rada narodni poslanici su vodili raspravu i zaključili zajednički načelni pretres o Predlogu zakona o javnom dugu, Predlogu zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zaduženju JP «Elektroprivreda Srbije» kod nemačke finansijske organizacije KFW, Predlogu zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje projekta obnove železnica, Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po kreditu Vlade Republike Poljske za finansiranje projekta obnove elektroprivrede Srbije, Predlogu zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske zajednice za izmirenje dospelih a neplaćenih ugovornih obaveza prema Evropskoj investicionoj banci, Predlogu zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje projekta hitne sanacije saobraćaja, Predlogu zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje obnove puteva u Republici Srbiji, Predlogu zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje projekta evropskih puteva B – Srbija i Crna Gora, Predlogu zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske banke za obnovu i razvoj (buduća modernizacija i unapređenje sistema za upravljanje vazdušnim saobraćajem), Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske banke za obnovu i razvoj (program rekonstrukcije opštinske infrastrukture opštine Subotica), Predlog zakona o izmenama Zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje projekta upravljanja elektroenergetskim sistemom i Predlog zakona o restruktuiranju duga po NFA i TDFA izdavanjem obveznica Republike Srbije.

Narodna skupština je petog dana rada (29. jun) obavila zajednički načelni pretres o predlozima zakona o izmenama i dopunama zakona o porezu na dodatu vrednost, o poreskom postupku i poreskoj administraciji, o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i o republičkim administrativnim taksama, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Carinskog zakona i predlozima zakona o carinskoj tarifi i o izdavanju doplatne poštanske marke.

O izmenama i dopunama rešenja iz ovog seta finansijskih zakona narodnim poslanicima je govorio ministar finansija Mlađan Dinkić.

U nastavku rada Narodna skupština je zaključila načelni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju.

Na početku šestog dana rada (30. jun), predsednik Narodne skupštine Predrag Marković obavestio je narodne poslanike da je Vlada Republike Srbije iz procedure povukla Predlog zakona o zaštiti konkurenciji, Predlog zakona o oglašavanju i Predlog zakona o zaštitniku građana. Iz procedure u Narodnoj skupštini Vlada je takođe povukla predloge zakona o državnoj upravi i o državnim službenicima.

Narodna skupština nastavila je rad razmatranjem Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu. Obrazlažući Predlog zakona, ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike Slobodan Lalović je rekao da se izmenama otklanjaju kontradikcije u Zakonu u vezi sa tretmanom regresa i toplog obroka i vrši nekoliko manjih izmena i usklađivanja.

Narodni poslanici su obavili načelni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar. U svojstvu predstavnika predlagača, Narodnoj skupštini se obratio ministar privrede dr Predrag Bubalo, pojasnivši da se predloženim izmenama i dopunama Zakona menja rok za upis zaloge konstituisane odlukom nadležnog suda u registar zaloge i dodaju norme kojima se uređuje postupak upisa u registar.

U popodnevnom delu rada, Narodna skupština je razmotrila i zaključila pretres u načelu o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o registraciji privrednih subjekata. Ministar privrede dr Predrag Bubalo obrazložio je predložene odredbe potrebom da se postojeći Zakon uskladi sa kasnije usvojenim Zakonom o privrednim društvima i produži rok za otpočinjanje registracije preduzetnika u registar Agencije za privredne registre.

Pošto je ministar kulture Dragan Kojadinović upoznao narodne poslanike sa predloženim izmenama i dopunama u Predlogu zakona o javnom informisanju, Narodna skupština je obavila načelni pretres o ovom zakonskom predlogu.

Sedmog dana rada ( 4. jul), Narodna skupština obavila je pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu, Predlogu zakona o izmeni Zakona o Visokom savetu pravosuđa, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama, Predlog zakona o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, Predlog zakona o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine i Predlog zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visoko – tehničkog kriminala.

Narodni poslanik Zoran Krasić je, u ime poslaničke grupe Srpska radikalna stranka, obavestio Narodnu skupštinu da su narodni poslanici iz ove poslaničke grupe povukli amandmane podnete na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu.

U nastavku rada, narodni poslanici obavili su pretres o amandmanima podnetim na Predlog zakona o osiguranju depozita.

Osmog dana (5. jul), narodni poslanici obavili su pretres o Predlogu zakona o Agenciji za osiguranje depozita i Predlogu zakona o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje u pojedinostima.

Nastavljajući rad po dnevnom redu, Narodna skupština je devetog dana rada (6. jul) zaključila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o bankama i drugim finansijskim organizacijama i o Predlogu zakona o agenciji za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije.

Desetog dana rada (7. jul) Narodna skupština je obavila pretres u pojedinostima o predlozima zakona o izmenama i dopunama Zakona o garancijskom fondu i Zakona o finansijskom lizingu i o Predlogu zakona o javnom dugu.

Na početku jedanaestog dana rada (11. jul) Narodna skupština je minutom ćutanja odala poštu svim žrtvama stradalim u Skelanima, Srebrenici, Bratuncu i terorističkom napadu u Londonu.

Narodna skupština je obavila pretres u pojedinostima o predlozima zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zaduženju JP «Elektroprivreda Srbije» kod nemačke finansijske organizacije KFW, po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje projekta obnove železnica, po kreditu Vlade Republike Poljske za finansiranje projekta obnove elektroprivrede Srbije, po zajmu Evropske zajednice za izmirenje dospelih, a neplaćenih ugovornih obaveza prema Evropskoj investicionoj banci, po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje projekta hitne sanacije saobraćaja, po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje obnove puteva u Republici Srbiji, po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje projekta evropskih puteva B- Srbija i Crna Gora, po zajmu Evropske banke za obnovu i razvoj (buduća modernizacija i unapređenje sistema za upravljanje vazdušnim saobraćajem), po zajmu Evropske banke za obnovu i razvoj (Program rekonstrukcije opštinske infrastrukture opštine Subotica) i po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje projekta upravljanja elektroenergetskim sistemom, kao i o Predlogu zakona o restrukturiranju duga po NFA i TDFA izdavanjem obveznica Republike Srbije.

Dvanaestog dana rada (12. jul) Narodna skupština je je zaključila pretres u pojedinostima o predlozima zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji i Carinskog zakona i Predlogu zakona o carinskoj tarifi.

Narodna skupština je trinaestog dana rada (13. jul) obavila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama , Predlogu zakona o izdavanju doplatne poštanske marke i o Predlogu zakona o izmenama i dopunama zakona o radu.

U nastavku rada, Narodna skupština je četrnaestog dana rada (14. jul) zaključila pretres u pojedinostima o predlozima zakona o izmenama i dopunama Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar, Zakona o registraciji privrednih subjekata i Zakona o javnom informisanju.

Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice, predsednik Predrag Marković je, kao Dan za glasanje, odredio petak, 15. jul sa početkom u 10 časova.

U Danu za glasanju (15. jul) Narodna skupština je usvojila u celini predloge zakona o izmenama i dopunama zakona o sudijama, o javnom tužilaštvu, o Visokom savetu pravosuđa i o sudskim taksama, zatim predloge zakona o izmenama zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala i u postupku za ratne zločine i Predlog zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visoko-tehničkog kriminala.

U nastavku glasanja, Narodna skupština je usvojila u celini predloge zakona o osiguranju depozita, o agenciji za osiguranje depozita, o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje, o agenciji za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije i o javnom dugu, kao i predloge zakona o izmenama i dopunama zakona o osiguranju, o bankama i drugim finansijskim organizacijama i o finansijskom lizingu i Predlog zakona o izmenama Zakona o garancijskom fondu.

Narodna skupština je usvojila u celini Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zaduženju JP «Elektroprivreda Srbije» kod nemačke finansijske organizacije KFW, Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje projekta obnove železnica, Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po kreditu Vlade Republike Poljske za finansiranje projekta obnove elektroprivrede Srbije, Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske zajednice za izmirenje dospelih a neplaćenih ugovornih obaveza prema Evropskoj investicionoj banci, Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje projekta hitne sanacije saobraćaja, Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje obnove puteva u Republici Srbiji, Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje projekta evropskih puteva B – Srbija i Crna Gora, Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske banke za obnovu i razvoj (buduća modernizacija i unapređenje sistema za upravljanje vazdušnim saobraćajem), Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske banke za obnovu i razvoj (program rekonstrukcije opštinske infrastrukture opštine Subotica), Predlog zakona o izmenama Zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje projekta upravljanja elektroenergetskim sistemom i Predlog zakona o restruktuiranju duga po NFA i TDFA izdavanjem obveznica Republike Srbije.

U nastavku rada Narodna skupština je usvojila u celini predloge zakona o izmenama i dopunama Carinskog zakona, zakona o porezu na dodatu vrednost, o poreskom postupku i poreskoj administraciji, o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, o republičkim adminstrativnim taksama, Predlog zakona o carinskoj tarifi i Predlog zakona o izdavanju doplatne poštanske marke.

Narodna skupština je, dalje, usvojila u celini predloge zakona o izmenama i dopunama zakona o prevozu u drumskom saobraćaju, o radu, o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar, o registraciji privrednih subjekata i o javnom informisanju.

Pošto je Narodna skupština obavila glasanje o svim tačkama dnevnog reda, predsednik Narodne skupštine je zaključio Sedmo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2005. godini.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2