Četvrtak, 20. april 2017.

Sedma sednica Odbora za zdravlje i porodicu

Na sednici Odbora za zdravlje i porodicu, održanoj 20. aprila, razmotreni su u načelu Predlog zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji i Predlog zakona o transfuzijskoj medicini, koje je podnela Vlada.


Predložene zakone obrazložio je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja doc. dr Ferenc Vicko, a sednici su prisustvovali i predstavnici Uprave za biomedicinu.

Vicko je istakao da se Predlogom zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji ova oblast preciznije i bolje definiše i da se ova vrsta usluga čini dostupnijom. Struka je dala pun doprinos tokom izrade Predloga zakona, naveo je državni sekretar. Tokom rasprave, narodni poslanici su posebnu pažnju posvetili pitanjima surogat materinstva i prava deteta koje je začeto biomedicinski potpomognutom oplodnjom da znaju identitet roditelja.

Odbor je, nakon rasprave, usvojio u načelu Predlog zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji.

Predlogom zakona o transfuzijskoj medicini se poboljšavaju i preciziraju uslovi, organizacija, delatnost i nadzor transfuzijske medicine, a vrši se i usaglašavanje sa evropskim regulativama iz ove oblasti, naveo je doc. dr Ferenc Vicko. Članovi Odbora su tokom rasprave tražili dodatna objašnjenja pojedinih rešenja predloženog zakona. Nakon rasprave, Odbor je prihvatio u načelu Predlog zakona o transfuzijskoj medicini.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora dr sci. med. Darko Laketić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: dr Muamer Bačevac, Milovan Krivokapić, dr Vesna Rakonjac, dr Svetlana Nikolić Pavlović, dr Danica Bukvić, dr Dragana Barišić, Desanka Repac, Olivera Ognjanović, dr Dragan Vesović, dr Ljubica Mrdaković Todorović, Danijela Stojadinović i Branka Stamenković.


Odbori vezani za ovu aktivnost

Video

Četvrtak, 20. april 2017. | Sedma sednica Odbora za zdravlje i porodicu 20.04.2017.P U S Č P S N
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Subota, 26. maj
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar događaja