Petak, 27. januar 2023.

Sedma sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

Na sednici Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, održanoj 27. januara, razmatrani su sledeći predlozi zakona, koje je podnela Vlada, u načelu:


 1. Predlog zakona o sudijama;
 2. Predlog zakona o uređenju sudova;
 3. Predlog zakona o javnom tužilaštvu;
 4. Predlog zakona o Visokom savetu sudstva;
 5. Predlog zakona o Visokom savetu tužilaštva;
 6. Predlog zakona o izmenama Zakona o Ustavnom sudu;
 7. Predlog zakona o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala;
 8. Predlog zakona o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine;
 9. Predlog zakona o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije;
 10. Predlog zakona o izmenama Zakona o izgledu i upotrebi grba, zastave i himne Republike Srbije,
 11. Predlog zakona o izmenama Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa i akata.
Predloge zakona u ime predlagača, obrazložio je pomoćnik ministra pravde Vladimir Vinš.

Odbor je većinom glasova usvojio predloge zakona dnevnog reda sednice.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Vladimir Đukanović, a prosustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Dijana Radović, Svetozar Vujačić, Milica Nikolić, prof. dr Jelena Jerinić, Danijela Nestorović, Đorđe Komlenski, Žombor Ujvari, Andrijana Vasić, Jovan Palalić, Miodrag Gavrilović i Dejan Šulkić.


Odbori vezani za ovu aktivnost


Video (1)

Petak, 27. januar 2023. | Sedma sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu 27.01.2023.