Utorak, 30. oktobar 2007.

Sedma sednica Odbora za finansije

Odbor za finansije održao je Sedmu sednicu 30. oktobra, kojoj je predsedavala predsednik Odbora Jorgovanka Tabaković.Odbor za finansije održao je Sedmu sednicu 30. oktobra, kojoj je predsedavala predsednik Odbora Jorgovanka Tabaković. Članovi Odbora su razmatrali Izveštaj o kontroli finansijskih izveštaja političkih stranaka za 2006. godinu, koji je sačinila Radna grupa, obrazovana Odlukom Odbora za finansije na Šestoj sednici održanoj 24. septembra 2007. godine.

Sednici je prisustvovao i ministar finansija Mirko Cvetković.

Članovi Odbora su razmenili mišljenja o Izveštaju o kontroli finansijskih izveštaja političkih stranaka za 2006. godinu i vratili Izveštaj Radnoj grupi na doradu. Članovi Odbora su se složili da se uputi zahtev Ministarstvu finansija za dostavljanje informacije o budžetskim sredstvima uplaćenim političkim strankama.

Ministar finansija Mirko Cvetković istakao je da su u osnovi opredeljivanja naknade za političke stranke dva zakona, jedan koji definiše metodologiju obračuna i drugi koji definiše cifru raspoloživu za potrošnju. On je dodao da Ministarstvo smatra da ne postoji zakonski osnov za vraćanje viška sredstava koja su uplaćena političkim strankama, s obzirom da su ona već bila opredeljena. On je naveo da treba naći sistemsko rešenje kako se ovakva situacija ne bi ponavljala.

Odbor je doneo Odluku da se Radna grupa proširi predstavnicima svih poslaničkih grupa i zatražio da se u roku od sedam dana kompletira Izveštaj, uz pribavljenu informaciju od Ministarstva finanasija, kako bi se članovi Odbora o Izveštaju izjasnili na narednoj sednici.

U nastavku rada članovi Odbora su se složili da se uputi zahtev Narodnoj banci Srbije, da u roku od deset dana, dostavi Odboru informaciju i izveštaj o stanju na tržištu osiguranja u Srbiji, zbog velikog interesovanja narodnih poslanika i javnosti.


Odbori vezani za ovu aktivnost