Četvrtak, 6. oktobar 2022.

Sedma sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

Na sednici Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja održanoj 6. oktobra, članovi Odbora razmotrili su ostavke koje su na funkciju narodnog poslanika podneli Jelena Bogdanović i Dragana Stević.


Predsednik Odbora je predložio da se Narodnoj skupštini podnese izveštaj o nastupanju slučaja iz člana 131. stav 1. tačka 6. Zakona o izboru narodnih poslanika u kome se podnošenje ostavke navodi kao jedan od razloga za prestanak mandata narodnom poslaniku, s predlogom da Narodna skupština konstatuje prestanak mandata imenovanim narodnim poslanicima.

Odbor je u nastavku rada usvojio Predlog odluku o rasporedu sedenja narodnih poslanika i drugih lica u Velikoj sali Doma Narodne skupštine.

Članovi Odbora razmotrili su i doneli rešenje kojim se ostvaruju prava na isplatu mesečne naknade na ime zakupa stana u Beogradu i prava na naknadu za odvojeni život od porodice narodnoj poslanici Ivani Parlić.

Sednicom je predsedavao predsednik Odbora Milenko Jovanov a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora, Svetozar Vujačić, dr Uglješa Mrdić, Janko Veselinović, Dragana Rakić, Miroslav Aleksić, Ana Miljanić, Boško Obradović, Aleksandar Marković, Dunja Simonović Bratić i Sanja Marić.

Odbori vezani za ovu aktivnost


Video (1)

Četvrtak, 6. oktobar 2022. | Sedma sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja 06.10.2022.