Sednice odbora van sedišta Narodne skupštine

Novi Sad

Utorak, 27. oktobar 2009.

Sedamnaesta sednica Odbora za rad, boračka i socijalna pitanja

Odbor za rad, boračka i socijalna pitanja održao je u Novom Sadu svoju 17. sednicu, na kojoj je razmatrao Predlog zakona o volontiranju, u načelu.Odbor za rad, boračka i socijalna pitanja održao je u Novom Sadu svoju 17. sednicu, na kojoj je razmatrao Predlog zakona o volontiranju, u načelu. Sednici kojoj je predsedavao predsednik Odbora Meho Omerović, pored državnog sekretara Snežane Lakićević Stojačić i rukovodioca Grupe za oblast rada i prava po osnovu rada Jesenke Čvorov iz Ministarstva rada i socijalne politike, prisustvovali su i pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova Miroslav Vasin, kao i predstavnici Novosadskog humanitarnog centra, ''Građanske inicijative'', ''Prijatelja dece Zemun'', ''Mladih istraživača Srbije'' i UNDP-a za Srbiju.

Pozdravljajući narodne poslanike i goste, Meho Omerović je rekao da se sednica Odbora održava van sedišta Narodne skupštine u skladu sa Programom rada Odbora za 2009. godinu, a uz podršku Programa za razvoj UN, kao i da je za domaćina odabrana nevladina, neprofitna organizacija Novosadski humanitarni centar, zbog svog bogatog iskustva u radu sa volonterima i aktivnog pristupa promociji i unapređenju uslova za volonterski rad.

U raspravi, koja je usledila posle uvodnog izlaganja predstavnika predlagača zakona iznete su mnoge primedbe i sugestije na Predlog zakona, kako od narodnih poslanika, tako i gostiju. Pri tom, predstavnici nevladinog sektora nisu sporili potrebu donošenja ovakvog zakona, ali su izrazili svoju bojazan da bi se preteranim normiranjem volonterskog rada umanjile dobre namere predlagača, imajući u vidu da se njim pretežno bave organizacije slabijeg imovnog stanja i da se on zasniva na principu dobrovoljnosti.

Iz tog razloga, Odbor je ocenio da je potrebno da se organizuje još jedno javno slušanje o Predlogu zakona o volontiranju, nakon čega bi se narodni poslanici izjasnili o predloženom aktu u načelu.

Novi Sad: Foto galerija

Ostale sednice ovog odbora

Subota, 25. novembar 2017. 16. sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva Krusevac Ima fotografija Ima video snimaka
Utorak, 21. februar 2017. 10. sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva Subotica Ima fotografija Ima video snimaka
Ponedeljak, 18. oktobar 2010. Dvadeset treća sednica Odbora za smanjenje siromaštva Ada
Četvrtak, 4. decembar 2008. Treća sednica Odbora za smanjenje siromaštva Leskovac

Obratite se odboru Narodne skupštine

Popunite formular i pošaljite poruku

Ukoliko želite da se obratite nekom od odobra Narodne skupštine, popunite formular prikazan ispod sa neophodnim podacima i kliknite na dugme Pošalji.

**Od tri ponuđena kontakta (telefon, adresa i e-mail) obavezno je popuniti bar jedan.

Poruka može imati maksimalno 1000 karaktera.

Polja obeležena zvezdicom (*) su neophodna da biste poslali formular.

Sednice odbora van sedišta Narodne skupštine se organizuju i ova podstrana je izrađena uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), u okviru projekta „Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine”.
Stavovi i sadržaj na ovoj podstrani ne predstavljaju nužno stanovište UNDP i SDC.