Četvrtak, 13. oktobar 2005.

Sazvana Treća sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2005. godini

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Predrag Marković sazvao je Treću sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2005. godini za četvrtak, 20. oktobar sa početkom u 10,30 časova.


Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Predrag Marković sazvao je Treću sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2005. godini za četvrtak, 20. oktobar sa početkom u 10,30 časova.
Predsednik Marković je predložio da se na ovoj sednici razmatraju predlozi zakona o sprečavanju dopinga u sportu, o bezbednosti i zdravlju na radu, o obeležavanju dana žalosti na teritoriji Republike Srbije i o odgovornosti proizvođača stvari sa nedostatkom, koje je podnela Vlada Republike Srbije.
Narodna skupština će na ovoj sednici razmatrati predloge zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama, Zakona o uređenju sudova, o izmenama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prestupe, kao i Predlog zakona o prekršajima, koje je podnela Vlada Republike Srbije.
U predloženi dnevni red sednice uvršćeno je razmatranje predloga zakona o javnim putevima, o spoljnotrgovinskom poslovanju, o policiji i o duvanu, koje je podnela Vlada Republike Srebije i Predlog zakona o državnoj revizorskoj instituciji, koji je podneo narodni poslanik Radojko Obradović.
Pored toga, Narodna skpština će, na ovoj sednici, razmatrati Izveštaj o radu Komisije za hartije od vrednosti, sa godišnjim računom za 2004. godinu i Izveštaj ovlašćenog revizora, koji je podnela Komisija za hartije od vrednosti, Statut Republičke radiodifuzne agencije i Predlog finansijskog plana Republičke radiodifuzne agencije za 2005. godinu, koje je podnela Republička radiodifuzna agencija.
Narodna skupština će, takođe, razmatrati prestanak dužnosti, razrešenje i izbor nosilaca pravosudnih funkcija.