Četvrtak, 28. februar 2008.

Sazvana Prva sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2008. godini

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije dr Oliver Dulić sazvao je Prvu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2008. godini za sredu, 5. mart, sa početkom u 10 časova.Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije dr Oliver Dulić sazvao je Prvu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2008. godini za sredu, 5. mart, sa početkom u 10 časova.

Predsednik Dulić je predložio da se na ovoj sednici razmatra Predlog zakona o budžetskom sistemu i predlozi zakona o izmenama i dopunama zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, o republičkim administrativnim taksama, o porezu na dohodak građana i o porezu na dobit preduzeća, koje je podnela Vlada.

Na ovoj sednici će se razmatratrati predlozi zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Litvanije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, Sporazuma Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o regulisanju obaveza bivšeg SSSR po obračunima vezanim za robni promet između bivšeg SSSR i bivše SFRJ, Finansijskog ugovora između Republike Srbije i Evropske investicione banke za Projekat Klinički centri /A , Ugovora o garanciji između Republike Srbije i Evropske investicione banke „Sanacija mosta Gazela“, kao i Ugovora o garanciji između Republike Srbije i Evropske investicione banke Rehabilitacija puteva i mostova –B2, koje predložila Vlada.

Pored toga, u predloženi dnevni red uvršćeni su predlozi zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu („Dodatno finansiranje projekta rekonstrukcije saobraćaja“) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Sporazuma o zajmu („Dodatno finansiranje projekta rehabilitacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje“) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Sporazuma o zajmu (Projekat „Regionalni razvoj Bora“) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Sporazuma o finansiranju (Projekat „Regionalni razvoj Bora“) između Republike Srbije i Međunarodnog udruženja za razvoj, koje je predložila Vlada.

Narodna skupština će, ovom prilikom, razmatrati predloge zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu („Dodatno finansiranje projekta energetske efikasnosti za Srbiju“) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Sporazuma o finansiranju („Dodatno finansiranje projekta energetske efikasnosti za Srbiju“) između Republike Srbije i Međunarodnog udruženja za razvoj, Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o trgovini i ekonomskoj saradnji, Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske, Sporazuma između Republike Srbije i Države Izrael o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i zvaničnih pasoša, kao i Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske o uzajamnim putovanjima državljana, koje je podnela Vlada.

Na dnevnom redu ove sednice biće i predlozi zakona o potvrđivanju Sporazuma Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske o otvaranju graničnog prelaza Petačinci (Republika Srbija) – Bankja (Republika Bugarska), Sporazuma između Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske o otvaranju graničnog prelaza Novo Korito (Republika Srbija) - Salaš (Republika Bugarska), Konvencije između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o obnavljanju, obeležavanju i održavanju granične linije, graničnih oznaka na zajedničkoj državnoj granici, Dopunskog protokola uz Ženevske konvencije od 12.avgusta 1949. o usvajanju dodatnog znaka raspoznavanja (Protokol III), Sporazuma između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Slovačke Republike o saradnji u oblasti odbrane, Sporazuma o saradnji u oblasti odbrane između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske, Konvencije o zaštiti i unapređenju raznolikosti kulturnih izraza, Evropske konvencije o prekograničnoj televiziji, Konvencije Međunarodne organizacije rada broj 187 o promotivnom okviru bezbednosti na radu, kao i Konvencije Međunarodne organizacije rada broj 167 o bezbednosti i zdravlju u građevinarstvu , koje je podnela Vlada.

Narodna skupština će na ovoj sednici razmatrati i predloge zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije protiv dopinga u sportu, Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine i Konvencije o objedinjavanju izvesnih pravila za međunarodni prevoz vazdušnim putem, koji je podnela Vlada.

Sednica će se održati u zgradi Narodne skupštine, Ulica kralja Milana broj 14, u Beogradu.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31