Sreda, 21. oktobar 2009.

Sazvana Druga sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2009. godini

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije prof. dr Slavica Đukić-Dejanović sazvala je Drugu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2009. godini za ponedeljak, 26. oktobar 2009. godine, sa početkom u 14,00 časova.Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije prof. dr Slavica Đukić-Dejanović sazvala je Drugu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2009. godini za ponedeljak, 26. oktobar 2009. godine, sa početkom u 14,00 časova.

Za ovu sednicu predsednica Narodne skupštine predložila je dnevni red sa 53 tačke, od čega 27 predloga zakona, 24 predloga zakona o potvrđivanju međunarodnih sporazuma i ugovora i dve liste kandidata za članove Saveta RRA i Programskog odbora Radiodifuzne ustanove Srbije.

Među predloženim zakonima, koje podnela Vlada, nalaze se: Predlog zakona o dopuni Zakona o sudijama, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, Predlog zakona o Pravosudnoj akademiji, Predlog zakona o tajnosti podataka, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, Predlog zakona o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u republičkoj administraciji.

Narodna skupština će na ovoj sednici razmatrati i Predlog zakona o regulisanju odnosa Republike Srbije i zajmoprimaca ili garanata za preuzete obaveze po zajmovima Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Predlog zakona o klasifikaciji delatnosti, Predlog zakona o zvaničnoj statistici, Predlog zakona zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. godine, Predlog zakona o popisu poljoprivrede 2011. godine, Predlog zakona o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje magistralnog gasovoda MG-11, Predlog zakona o cevovodnom transportu gasovitih i tečnih ugljovodonika i distribuciji gasovitih ugljovodonika, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu i Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o udruživanju u Zajednicu jugoslovenske elektroprivrede.

Na dnevnom redu ove sednice su: Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama, Predlog zakona o Jedinstvenom biračkom spisku, Predlog zakona o ravnopravnosti polova, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova, Predlog zakona o stečaju, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika, Predlog zakona o žigovima, Predlog zakona o zaštiti topografija integrisanih kola, Predlog zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna i Predlog zakona o autorskim i srodnim pravima.

Narodna skupština će razmatrati sledeće predloge zakona o potvrđivanju: Ugovora o garanciji (vozna sredstva – višedelne elektromotorne garniture) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, Sporazuma između Republike Srbije i Republike Italije o kreditu za realizaciju Programa „Kredit za pomoć malim i srednjim preduzećima preko domaćeg bankarskog sektora i podršku lokalnom razvoju kroz javna komunalna preduzeća“, Okvirnog sporazuma između Republike Srbije i Evropske investicione banke kojim se regulišu aktivnosti EIB u Republici Srbiji, Predloga izmena Statuta Međunarodnog monetarnog fonda, Ugovora između Republike Srbije i Kraljevine Španije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, Sporazuma između Republike Srbije i Kraljevine Švedske o opštim odredbama i uslovima za razvojnu saradnju, Sporazuma o razvojnoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike, Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Austrije o opštim odredbama i uslovima razvojne saradnje, Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Danske o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Belorusije, Protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o izuzecima iz režima slobodne trgovine uz Sporazum između Savezne Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o slobodnoj trgovini između Savezne Republike Jugoslavije i Ruske Federacije od 28. avgusta 2000. godine, Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Veća ministara Bosne i Hercegovine, Sporazuma između Republike Srbije i Kraljevine Danske o podsticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja, Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske, as porazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske, Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije, Konvencije o međunarodnim izložbama, Aneksa XVIII uz Konvenciju o privilegijama i imunitetima specijalizovanih agencija Ujedinjenih nacija koji se odnose na Svetsku turističku organizaciju, Sporazuma o saradnji u oblasti turizma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kipar, Sporazuma o saradnji u oblasti turizma između Republike Srbije i Sirijske Arapske Republike, Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o privremenom zapošljavanju državljana Republike Srbije u Republici Belorusiji i državljana Republike Belorusije u Republici Srbiji, Sporazuma između Republike Srbije i Evropske investicione banke o osnivanju i aktivnostima Regionalne kancelarije Evropske investicione banke u Republici Srbiji, Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o naučnoj i tehnološkoj saradnji i Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji na uvozu ozračenog nuklearnog goriva sa istraživačkog reaktora u Rusku Federaciju.

Narodna skupština će razmotriti i Listu kandidata za člana Saveta Republičke radiodifuzne agencije iz reda domaćih nevladinih organizacija i udruženja građana, koju je podneo Odbor za kulturu i informisanje i Listu kandidata za članove Programskog odbora Radiodifuzne ustanove Srbije, koju su podneli Odbor za kulturu i informisanje Narodne skupštine i Savet Republičke radiodifuzne agencije .

Sednica će se održati u zgradi Doma Narodne skupštine Republike Srbije u Beogradu, Trg Nikole Pašića broj 13.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
subota, 21. maj
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar dogadjaja