23. jun 2021. Predsednik i članovi Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova sa šefom Misije Saveta Evrope u Srbiji

23. jun 2021. Predsednik i članovi Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova sa šefom Misije Saveta Evrope u Srbiji

Sreda, 23. jun 2021.

Sastanak predstavnika Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Narodne skupštine sa šefom Misije Saveta Evrope u Srbiji

Predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova dr Muamer Bačevac i članovi Odbora Sandra Joković i Stefan Srbljanović sastali su se sa šefom Misije Saveta Evrope u Srbiji Tobiasom Flesenkemperom. Sastanku je prisustvovala i Maja Micić-Lazović ispred projekta Saveta Evrope „Jačanje efikasnih pravnih sredstava za sprečavanje kršenja ljudskih prava u Srbiji“.


Predsednik Odbora je istakao da međunarodni akti usvojeni pod okriljem Saveta Evrope predstavljaju najznačajnije pravne instrumente u oblasti ljudskih prava, pre svega Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, ali i praksa Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu jer upravo na taj način se obezbeđuje izvršenje odredbi Konvencije. Na sastanku se govorilo o izvršenju presuda Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Srbije i mogućnostima da se Narodna skupština i Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova uključi u proces praćenja izvršenja ovih presuda.

Šef Misije Saveta Evrope Tobias Flesenkemper je ukazao da se Srbija i dalje nalazi među prvih 10 država po broju predstavki pred Evropskim sudom za ljudska prava, što govori o potrebi da se unapredi zaštita prava pred domaćim sudovima. Ukazao je da Srbija nije ratifikovala Protokol 16 uz Konvenciju, koji podrazumeva mogućnost da najviši sudovi država članica zatraže savetodavno mišljenje Evropskog suda za ljudska prava o primeni odredbi Konvencije čime bi se izbeglo njihovo kršenje u budućnosti. Takođe je ukazao da iako je Srbija potpisala Konvenciju o naknadi štete žrtvama krivičnih dela sa elementima nasilja, još uvek nije došlo do njene ratifikacije.

Maja Micić-Lazović je upoznala učesnike sastanka sa planiranim aktivnostima Misije Saveta Evrope u Republici Srbiji u vezi ovih pitanja kroz održavanje informativnih sastanaka koji bi uključivali nadležna ministarstva i druge relevantne aktere po pitanju izvršenja presuda Evropskog suda za ljudska prava, kao i kroz javnu diskusiju i širi dijalog o primeni Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, u koji bi bili uključeni i predstavnici Narodne skupštine.

Član Odbora Stefan Srbljanović je ukazao na spremnost Republike Srbije da reši probleme u oblasti pravosuđa kroz ustavne reforme, pre svega kroz promenu načina izbora sudija, kao i u vezi nadležnosti Vrhovnog kasacionog suda. Na sastanku se govorilo i o implementaciji Istanbulske konvencije kroz Zakon o rodnoj ravnopravnosti, kao i o Zakonu o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji. Sastanak je završen uz dogovor o okvirima buduće saradnje po ovim pitanjima.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3