4. oktobar 2022. Predsednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Jelena Žarić Kovačević sa delegacijom Kancelarije OEBS za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR)

4. oktobar 2022. Predsednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Jelena Žarić Kovačević sa delegacijom Kancelarije OEBS za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR)

Utorak, 4. oktobar 2022.

Sastanak predsednice Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo sa delegacijom Kancelarije OEBS za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR)

Predsednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Jelena Žarić Kovačević sastala se u Domu Narodne skupštine sa delegacijom Kancelarije OEBS za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) sa kojima je razgovarala o unapređenju izbornog zakonodavstava.


Žarić Kovačević je upoznala sagovornike sa delokrugom rada Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo kojim predsedava i istakla da se taj odbor u odnosu na druge odbore najčešće sastaje jer svaki predlog zakona koji se nađe na dnevnom redu plenarne sednice Narodne skupštine, mora biti i na dnevnom redu Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.

Jelena Žarić Kovačević je istakla da je Srbija postigla značajan napredak u smislu unapređenja izbornog zakonodavstva i da je spremna da nastavi istim putem. „Nama je važno da idemo u korak sa zakonodavstvom najrazvijenijih zemalja i svakako smo okrenuti reformama i unapređenju našeg zakonodavstva na način koji bi primenom propisa dao najviše rezultate“, ocenila je Kovačević.

Daglas Vejk, bivši šef Posmatračke misije ODIHR u Srbiji, interesovao se za uključenost Narodne skupštine i narodnih poslanika u sprovedenom postupku izrade seta izbornih zakona, pre svega Zakona o izboru narodnih poslanika, Zakona o lokalnim izborima, Zakona o izboru predsednika Republike, Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, kao i izmenama Zakona o sprečavanju korupcije, koji su nastali kao rezultat međustranačkog dijaloga i na osnovu preporuka OEBS Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR).

Sagovornici su ukazali i na važnost saradnje sa Venecijanskom komisijom, posebno imajući u vidu da je uloga ovog ekspertskog savetodavnog tela Saveta Evrope da pruži pravne savete državama, kako bi njihovi zakonodavni i institucionalni okviri ispunjavali evropske standarde u oblasti demokratije, ljudskih prava i vladavine prava. S tim u vezi, Jelena Žarić Kovačević je podsetila i na uspešnu saradnju koju su Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Radna grupe za izradu akta o promeni Ustava Republike Srbije imali sa Venecijanskom komisijom u proteklom periodu, kada se radilo na izradi ustavnih amandmana u oblasti pravosuđa.

Predstavnici Kancelarije OEBS za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) istakli su da će u vezi seta izbornih zakona, zajedno sa Venecijanskom komisijom, do kraja godine doneti izveštaj sa zaključcima koji će biti javno objavljen.

Sastanku su prisustvovali i članovi delegacije ODIHR: Goran Petrov, savetnik, Raul Murešan, koordinator projekta u ODIHR i Vitorija Zanelati, saradnik na projektu.