Utorak, 19. jun 2018.

Sastanak Odbora za transport i turizam Evropskog parlamenta na temu „Investiranje EU u njene transportne mreže posle 2020”

Delegacija Narodne skupštine u sastavu: zamenica predsednika i zamenica člana Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije Stefana Miladinović i Ivana Nikolić učestvovaće na sastanku Odbora za turizam i trgovinu Evropskog parlamenta na temu „Investiranje EU u njene transportne mreže posle 2020”, koji se održava u Evropskom parlamentu u Briselu 20. juna 2018. godine.


Sastanak se održava u organizaciji odbora za transport i turizam Evropskog parlamenta, uz učešće članova Evropskog parlamenta i članove nadležnih odbora nacionalnih parlamenata država članica Evropske unije, Evropske ekonomske zone i država kandidata za članstvo.

Na sastanku će biti razmotreni izazovi investiranja u kontekstu oskudnih finansijskih resursa, kao i da se razmotri kako bi projekti TEN-T mogli da iskoriste inovativne izvore finansiranja. Očekuje se diskusija o iskustvima i najboljoj praksi u implementaciji projekata TEN-T, sa posebnim akcentom na prekogranične veze i planove za period posle 2020. godine u oblasti ulaganja u transportnu infrastrukturu.