Ponedeljak, 29. januar 2007.

Sastanak Gordane Čomić sa predstavnicima nevladinih organizacija iz Ukrajine

Predsednica Odbora za inostrane poslove Narodne skupštine Republike Srbije Gordana Čomić sastala se 29. januara u Domu Narodne skupštine sa predstavnicima nevladinih organizacija iz Ukrajine koji borave u Beogradu od 28. januara do 2. februara ove godine.Predsednica Odbora za inostrane poslove Narodne skupštine Republike Srbije Gordana Čomić sastala se 29. januara u Domu Narodne skupštine sa predstavnicima nevladinih organizacija iz Ukrajine koji borave u Beogradu od 28. januara do 2. februara ove godine.

Gordana Čomić upoznala je goste sa aktivnostima nevladinih organizacija u Srbiji, istakavši da se posle 2000. godine tražila nova uloga kako političara i političkih stranaka, tako i NVO sektora. Nevladine organizacije su, po njenoj oceni, u proteklom periodu postale vrlo jake i pronašle svoje mesto u društvu, a njihova najvažnija aktivnost danas u Srbiji je da pomognu demokratizaciji političkih partija.

Najznačajnije nevladine organizacije bavile su se problemom ljudskih prava i daljom izgradnjom demokratskih institucija, a svoj doprinos su dale i u oblasti obrazovanja, poboljšanju položaja žena i angažovanjem na lokalnom nivou. Gordana Čomić je posebno istakla da je, uz pomoć Evropskog pokreta u Srbiji, u Narodnoj skupštini Republike Srbije oktobra 2004. godine doneta Rezolucija o pridruživanju Evropskoj uniji.

Predstavnici nevladinih organizacija iz Ukrajine interesovali su se, pored ostalog, za ostvarivanje rodne ravnopravnosti i učešće žena u parlamentu i u političkom životu Srbije. Gordana Čomić je navela da je u novom Ustavu Republike Srbije uneta odredba o polnoj jednakosti i da je predviđeno učešće od 30 odsto žena u parlamentu.