10. februar 2016.  Castanak Ženske parlamentarne mreže i Incest Trauma Centra

10. februar 2016. Castanak Ženske parlamentarne mreže i Incest Trauma Centra

Sreda, 10. februar 2016.

Sastanak Ženske parlamentarne mreže i Incest Trauma Centra

Ženska parlamentarna mreža održala je u saradnji sa Incest Trauma Centrom – Beograd sastanak na kojem je predstavljena inicijativa za vršenje nadzora od strane Narodne skupštine Republike Srbije nad sprovođenjem zakonskih mera za sprečavanje retraumatizacije dece koja su preživela seksualno nasilje, od strane Incest Trauma Centra – Beograd.


Predstavnice Incest Trauma Centra – Beograd istakle su da se veliki nedostaci nalaze u Krivičnom zakoniku i da istom fale odredbe koje bi zaštitile najbolje interese dece koja su bila izložena seksualnom nasilju, kao i da je neophodno da se obezbedi jednaka krivičnopravna zaštita dece bez obzira na uzrast, od nula do 18 godina.

Istraživanja Incest Trauma Centra takođe su pokazala da u 88% slučajeva dece koja su preživela seksualno zlostavljanje budu ispitivana u sudnici, uz omogućavanje okrivljenom da neposredno ispituje dete, da se u 21% slučajeva deca ispituju u kabinetima, a svega u 4,7% slučajeva u posebno opremljenim prostorijama namenjenim za izjave dece.

Dušica Popadić, direktorka Incest Trauma Centar istakla je da se inicijativa za vršenje nadzora od strane Narodne skupštine Republike Srbije nad sprovođenjem zakonskih mera za sprečavanje retraumatizacije dece koja su preživela seksualno nasilje, zalaže za donošenje zaštitnih mera kao što je udaljenje počinioca iz porodičnog domaćinstva, smanjenje broja saslušanja deteta tokom procesa krivičnog postupka, jer je trenutna praksa da se dete saslušava pet i više puta. Inicijativa takođe podržava da se vođenje postupaka svede na najduže 12 meseci, koje u proseku u Republici Srbiji traje tri godine i tri meseca, i da se sprovede zabrana širenja informacija koje mogu ugroziti identitet deteta-žrtve, posebno odavanje informacija medijima.

Dubravka Filipovski, koordinatorka Ženske parlamentarne mreže predložila je u ime grupe da se inicijativa prosledi i Ministarstvu pravde i zatraži formiranje radne grupe koja bi se bavila pitanjem zaštite dece koja su pretrpela seksualno nasilje. Njen predlog je i da Incest Trauma Centar zajedno sa Zaštitnikom građana predstavi inicijativu i Odboru za prava deteta, Odboru za zdravlje i porodicu i Odboru za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, kako bi se proširila mreža za podršku inicijative.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1