11. decembar 2019. Učesnici radionice

11. decembar 2019. Učesnici radionice

Sreda, 11. decembar 2019.

Radionica Fokus grupe za praćenje implementacije ciljeva održivog razvoja Narodne skupštine na temu samoprocenjivosti rodne osetljivosti parlamenta

Fokus grupa za praćenje implementacije ciljeva održivog razvoja Narodne skupštine održava dvodnevnu radionicu na temu „Samoprocenjivost rodne osetljivosti parlamenta“.


Ekspert IPU za samoprocenjivanje i fasilitator Radionice Meg Mun, na početku svog izlaganja podsetila je da Interparlamentarna unija kontinuirano neguje i podržava jaku parlamentarnu saradnju, rešavanje nesuglasica mirnim putem, a kao jedan od osnovnih zadataka navodi i rad na sprečavanju svake vrste diskriminacije.

„Pod jakim parlamentom podrazumevam delotvoran, dostupan i transparentan predstavnički dom, u kome će žene biti poštovane i neće biti opterećene problemom diskriminacije“, objasnila je Mun.

Prema njenim rečima struktura parlamenta treba da odgovara potrebama i muškaraca i žena, a rodno senzitivne reforme su moguće samo ako se u proces uključi čitavo društvo.

Meg Mun istakla je pozitivne promene u procentu zastupljenosti žena u politici u Republici Srbiji, uzimajući u obzir sva tri nivoa vlasti. Ona je naglasila da nije sva važnost u brojevima, već da je bitna istinska participacija, kao i broj žena na rukovodećim pozicijama.
„Srbija se može pohvaliti time da i izvršna i zakonodavna vlast na najvišim funkcijama imaju upravo žene. Bitno je nastaviti ovaj pozitivan trend, koji neće biti samo trenutna slučajnost“ , zaključila je Mun.

Radionici su, pored koordinatora Fokus grupe dr Milorada Mijatovića, prisustovali i dali svoje mišljenje i predloge narodni poslanici Nada Lazić, Elvira Kovač, Stefana Miladinović, Nataša St. Jovanović, Dragomir Karić, Dubravka Filipovski, Ljiljana Malušić, Goran Kovačević, Branimir Jovanović i dr Predrag Jelenković.

Tokom dvodnevnog rada, narodni poslanici će se kroz pet sesija baviti temama prisustva i pozicije žena u parlamentu, kapacitetima pravnog okvira da sprovede politiku ravnopravnosti, kao i ulozi muškaraca u celom procesu.

U okviru radionice biće predstavljen i sastav i radno okruženje skupštinske stručne službe i njihova iskusta iz rodno osetljive perspektive. Glavna pitanja ove sesije biće zastupljenost žena na rukovodećim pozicijama, ali i predstavljanje mehanizama koji će omogućiti zaposlenima postizanje ravnoteže između radnih i porodičnih obaveza.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3